เครื่องกลึง CNC

เครื่องกลึง CNC

เครื่องกลึง CNC การควบคุมนั้นจะมีชุดคำสั่งของโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเรียกว่า G-Code, M-Code โดยจะควบคุมตำแหน่งการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด (cutting tool) ให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การปาดหน้า, การปอกในงานกลึง, การกัดเซาร่อง, การ Tap บนเครื่อง Machining Center เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งในการควบคุม Feature ต่าง ๆ ของเครื่อง เช่น คำสั่งให้มีการ เปิด-ปิด น้ำหล่อเย็น, คำส่งให้ Spindle หมุน, คำสั่งให้เปลี่ยน Tool เป็นต้น
ความเที่ยงตรงของ CNC มีความละเอียดมากกว่าเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบ manual ค่อนข้างมากเนื่องจากเคลื่อนที่สามารถป้อนความละเอียดได้ที่ 0.001 mm. หรือ ไมคอน  (ส่วนความละเอียดของชิ้นงานจริงขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องจักร และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ชิ้นส่วนต่าง ๆ ก็ถูกออกแบบมาอย่างละเอียด

เครื่องกลึง CNC เป็นเครื่อง CNC ที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากลักษณะการทำงานของเครื่องกลึง CNC ไม่ได้เฉพาะเจาะจงและเน้นไปในงานด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะ แต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างเครื่องกลึง CNC แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อน่าจะเป็นประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตชิ้นงานมากกว่า เช่น

ด้านคุณภาพ เครื่องกลึง CNC บางรุ่นที่มีความละเอียดสูง สามารถทำงานที่มีค่าความละเอียดน้อยกว่า 0.005 มม.ได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการออกโครงสร้างการออกแบบและการผลิตเครื่องจักรที่ดีและมีประสิทธิภาพ แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่า เครื่อง CNC ที่มีค่าความละเอียดต่ำจะไม่ดีนะครับ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานมากกว่า เช่น ต้องการกลึงงานที่มีความละเอียด +-0.02 มม. ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องกลึง CNC มือหนึ่ง แต่ซื้อเครื่อง CNC มือสองมาใช้งานก็เพียงพอแล้ว

สำหรับเครื่องกลึงยี่ห้อที่มาจากญี่ปุ่นส่วนมากจะมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีกว่าเครื่องที่มาจากทางไต้หวัน แต่ราคาก็จะแพงกว่าด้วยเช่นกัน

ด้านประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องกลึง CNC นั้น ถ้าหากเครื่อง CNC ถูกออกแบบโครงสร้างมาอย่างดี ประสิทธิภาพในการการงาน เช่น สามารถเดินเครื่องในอัตราความเร็วรอบและความเร็วตัดที่สูงได้ ก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตชิ้นงานสูงตามไปด้วย เพราะว่า Cycle Time จะสั้นผล การผลิตงานก็จะเร็วขึ้น และยิ่งสามารถทนต่อสภาวะเช่นนี้ได้นานติดต่อกันหลายชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องหยุดเครื่องจักร โดยที่ยังคงรักษาความแม่นยำอยู่ได้ แสดงว่าเครื่อง CNC มีประสิทธิภาพสูง