หลักการทำงานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC) 

หลักการทำงานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC) 

หลักการทำงานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC)  หลักการทำงานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC) จะคล้ายคลึงกับเครื่องจักรกลทั่วๆ ไป คือ พื้นฐานเบื้องต้นของการทำงานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC) จะทำการผลิตชิ้นงานเหมือนกับเครื่องจักรกลทั่วไปแต่จะแตกต่างกันที่การควบคุมการทำงาน การควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีจะใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ แทนที่จะใช้คนควบคุมเครื่อง  ส่วนของการควบคุมเครื่องจักรแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ  1.การควบคุมการเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ( Movement )  2.การควบคุมความเร็วของการเคลื่อนที่ (Speed)  หลักการทำงานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี  เครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC) จะทำงานได้นั้น ระบบควบคุมของเครื่องจะต้องได้รับคำสั่งเป็นภาษาที่ระบบควบคุมเข้าใจได้เสียก่อนว่าจะให้เครื่องจักรกลซีเอ็นซีทำอะไร ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องป้อนโปรแกรมเข้าไปในระบบควบคุมของเครื่องผ่านแป้นพิมพ์ ( Key Board ) หรือเทปแม่เหล็ก ( Magnetic Tape…

โรงงานอุตสาหกรรมกับการใช้น้ำยาโพลียูรีเทน น้ำยาโพลียูรีเทน

16 ข้อควรรู้ก่อนใช้น้ำยาโพลียูรีเทน

16 ข้อควรรู้ก่อนใช้น้ำยาโพลียูรีเทน น้ำยาโพลียูรีเทน เป็นสารพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยหน่วยชีวเคมีของการเชื่อมต่อของยูรีเทน พอลิเมอร์ของน้ำยาโพลียูรีเทนประกอบขึ้นจากมอนอเมอร์อย่างน้อยสองชนิด วัสดุที่น้ำยาโพลียูรีเทน เป็นส่วนประกอบขึ้นอยู่กับลักษณะของคุณสมบัติ ทั้งทางด้านความเหนียว ความแข็ง และความหนาแน่น แต่การนำน้ำยาโพลียูรีเทน สำหรับน้ำยาโพลียูรีเทน ผลิตจากปฏิกิริยาของโพลีออลกับไดไอโซไซยาเนตหรือโพลีเมอริก ไอโซไซยาเนต โดยมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสม น้ำยาโพลียูรีเทน ส่วนใหญ่เป็นพลาสติกชนิดเทอร์โมเซ็ต คือ เมื่อขึ้นรูปหรือผลิตสอนค้าออกมาแล้วไม่สามารถหลอมเหลวและขึ้นรูปใหม่ได้ ซึ่งผลิตออกมาหลายรูปแบบได้แก่ เป็นโฟมยืดหยุ่น โฟมแข็ง สารเคลือบป้องกันสารเคมี กาว สารผนึก…

การเป่าพลาสติกและการฉีดพลาสติกต่างกันอย่างไร ฉีดพลาสติก

ทำไมต้องฉีดพลาสติก

ทำไมต้องฉีดพลาสติก ในชีวิตประจำวันของเราพลาสติกเป็นสิ่งที่อยู่กับเราทุกที พลาสติกมักจะถูกนำมาแปรรูปเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือ บรรจุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น แต่การแปรรูปพลาสติกก็จะมีหลายประเภท หนึ่งในวิธีนั้นก็คือการ การฉีดพลาสติก เพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แล้วทำไมต้องฉีดพลาสติกวันนี้เรามีคำตอบมาฝากกันค่ะ ทำไมต้องฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติก คือ กระบวนการการผลิตชิ้นงานโดยอาศัยกรรมวิธีการเติมเม็ดพลาสติกเข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก  โดยการฉีดพลาสติกนั้นใช้เม็ดพลาสติกผ่านความร้อนและอ่อนตัวลงจนหลอมละลายเป็นของเหลวก่อน แล้วเครื่องฉีดพลาสติกจะทำการฉีดพลาสติกเหลวเข้าไปยังแม่พิมพ์ในเครื่องฉีดพลาสติก ที่ใช้สำหรับฉีดพลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ หลังจากนั้นเครื่องฉีดพลาสติกจะปลดชิ้นงานฉีดพลาสติกออกจากแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติกเพียงเท่านี้ก็จะได้ชิ้นงานพลาสติกตามแบบแม่พิมพ์ที่ต้องการ การฉีดขึ้นรูปพลาสติกตามรูปแบบต่าง…

ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ยังไงให้น่าสนใจ

ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ยังไงให้น่าสนใจ

ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ยังไงให้น่าสนใจ ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ยังไงให้น่าสนใจ โรงงานรับผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางในทุกวันนี้สามารถหาได้ไม่ยาก เนื่องจากความต้องการบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้ามีมากขึ้นเพราะคนเริ่มหันมาทำธุรกิจส่วนตัวและสร้างแบรนด์สินค้าของตนเองมากขึ้น จึงมีโรงงานหลายแห่งหันมาให้บริการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์และรับผลิตบรรจุภัณฑ์ให้แก่เจ้าของธุรกิจที่ต้องการจะสร้างแบรนด์ของตนเอง การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อนำเสนอลูกค้านั้นจะอยู่ที่แนวคิดที่ว่า ต้องสร้างความสนใจและสร้างความจดจำให้แก่ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ใช้เวลาเพียงไม่นานในการมองผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งที่ตั้งอยู่ตรงหน้าและอ่านฉลากที่อยู่บนตัวบรรจุภัณฑ์ไม่เกินเจ็ดตัวอักษร ดังนั้นต่อให้เจ้าของแบรนด์บรรยายสรรพคุณของสินค้าได้ดีมากขนานไหน แต่หากไม่สามารถดึงความสนใจตามสัญชาตญาณของลูกค้าที่จะมองเห็นสีและรูปร่างของบรรจุภัณฑ์รวมไปถึงตำแหน่งของสินค้าที่วางอยู่บนชั้นวางที่ลูกค้าคุ้ยเคยได้ก่อนได้ก่อน คำบรรยายสรรพคุณสินค้าเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์ ดังนั้นโรงงานรับผลิตบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าตามธรรมชาติมากที่สุด หากเจ้าของสินค้าต้องการสร้างความสำเร็จให้กับผลิตภัณฑ์จึงต้องเลือกโรงงานรับผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ และมีความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้า ที่ต้องยึดแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมดังต่อไปนี้ ออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความโดดเด่น เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องการบรรจุภัณฑ์แพคเกจที่ทำหน้าที่ในการดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้หันมามองสินค้าที่อยู่บนชั้นวาง ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นมากกว่าคนอื่น โลโก้ของสินค้าต้องมีขนาดใหญ่และอยู่ในจุดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องพยายาม…

การทำแม่พิมพ์คอนกรีตด้วยน้ำยาโพลียูริเทน จาก cmould

การทำแม่พิมพ์คอนกรีตด้วยน้ำยาโพลียูริเทน จาก cmould

การทำแม่พิมพ์คอนกรีตด้วยน้ำยาโพลียูริเทน จาก cmould การทำแม่พิมพ์คอนกรีตด้วยน้ำยาโพลียูริเทน จาก cmould เราเป็นผู้นำเข้าน้ำยา Polyurethane , Prepolymer ซึ่งมีคุณสมบัติ ของยางโพลียูรีเทรนมีความแข็งแรง เหนียว ทนทาน ทนต่อการเสียดสี ทนทานการสึกหรอ เหตุผลที่ต้องเลือกใช้ โพลียูริเทน จาก cmould เพราะเรามีความแตกต่างจากคู่แข่ง เรารู้แน่ รู้จริงใน…

Duraflex-D ครบเครื่องเรื่องน้ำยาโพลียูรีเทน Duraflex-D จำหน่ายน้ำยาโพลียูรีเทน

บทบาทของน้ำโพลียูรีเทนในสงครามโลกครั้งที่ 2

บทบาทของน้ำโพลียูรีเทนในสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ยางธรรมชาติเป็นวัสดุที่ขาดแคลงและหาได้ยาก นักประดิษฐ์จึงคิดค้นน้ำยาโพลียูรีเทนเพื่อใช้ทดแทนยางธรรมชาติ และยังใช้น้ำยาโพลียูรีเทน ในการผลิตกระดาษ ใช้น้ำยาโพลียูรีเทนในการผลิตก๊าซมัสตาร์ด ใช้น้ำยาโพลียูรีเทนในการผลิตผ้าที่มีความทนทาน ใช้น้ำยาโพลียูรีเทนในการเคลือบผิวเครื่องบิน ใช้น้ำยาโพลียูรีเทนในการเคลือบโลหะ ไม้ และอิฐ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและสารเคมี น้ำยาโพลียูรีเทนเป็นสารพอลิเมอร์ชนิดหนึ่ง ที่ประกอบด้วยหน่วยชีวเคมีของการเชื่อมต่อของยูรีเทน พอลิเมอร์ของน้ำยาโพลียูรีเทน ประกอบขึ้นจากมอนอเมอร์อย่างน้อยสองชนิด วัสดุที่น้ำยาโพลียูรีเทนเป็นส่วนประกอบขึ้นอยู่กับลักษณะของคุณสมบัติ ทั้งทางด้านความเหนียว…

ประเภทของงานที่ต้องใช้กับเครื่องกลึง CNC

ประเภทของงานที่ต้องใช้กับเครื่องกลึง CNC

ประเภทของงานที่ต้องใช้กับเครื่องกลึง CNC ประเภทของงานที่ต้องใช้กับเครื่องกลึง CNC งานที่ต้องนำมาผลิตด้วยเครื่องกลึง CNC ก็ไม่แตกต่างจากงานที่ผลิตด้วยเครื่องกลึงแบบ Manual คือลักษณะงานส่วนมากจะเป็นทรงกระบอก การขึ้นรูปก็จะเป็นลักษณะของการกลึงภายนอก ชิ้นงานที่ผ่านการกลึงก็จะมีขนาดลดลง และงานที่กลึงภายในหรือกลึงรู หรือคว้านรู ก็จะทำให้รรูภายในชิ้นงานมรขนาดโตขึ้น ส่วนลักษณะงานอื่น ๆ เช่น กลึงเกลียวใน เกลียวนอก เจาะรู…

ตามมาดูเครื่องฉีดพลาสติกมีกี่แบบ เครื่องฉีดพลาสติกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ

Deemarkผู้นำด้านการฉีดพลาสติกที่ไม่ซ้ำใครในราคาจับต้องได้

Deemarkผู้นำด้านการฉีดพลาสติกที่ไม่ซ้ำใครในราคาจับต้องได้ บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์ทำงานการฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราสามารถทำงานพรินติ้ง,ซิลค์สกรีน,โลโก้,แพ็คกิ้ง เป็นต้น เราผลิตพลาสติกได้ครบทุกรูปแบบ รวมไปถึงการออกแบบต้นแบบแม่พิมพ์พลาสติกและการผลิตชิ้นงานพลาสติก ด้วยการฉีดลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานพลาสติกที่มีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุด ที่ บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เรากำลังมองหาลูกค้าที่มีความต้องการในการสร้างนวัตกรรมเป็นของตัวเองเราพร้อมที่จะร่วมงานสร้างสรรค์ผลิตผลงานของท่านให้เป็นจริง ไม่เพียงแต่แค่แนวคิดแต่เรายังสามารถสร้างงานของท่านให้ออกมาเป็นชิ้นงานพลาสติกจริงได้ หากลูกค้ามีสินค้าที่ท่านต้องการจะผลิตเราสามารถสเก็ตภาพรวมไปถึงบอกปริมาณของวัตถุนั้น ๆ ได้…

เลือกบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางยังไงให้โดนใจ

เลือกบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางยังไงให้โดนใจ

เลือกบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางยังไงให้โดนใจ เลือกบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางยังไงให้โดนใจ หนึ่งในปัญหาที่เจ้าของแบรนด์มักจะต้องเจอ ก็คือ กระปุกครีม ขวดครีม ขวดครีมแบบปั๊มที่ไม่ได้มาตรฐาน ฝาเกลียวปิดไม่สนิททำให้ครีมเสียมีกลิ่นเหม็นหืน หัวปั๊มเสียกดไม่ออก เนื้อครีมซึมเลอะเปื้อนออกมาก เพราะอาจจะขาดความใส่ใจของการเลือกแพคเกจจิ้ง วันนี้เรามีเคล็ดลับในการเลือกบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางแบบไหนให้โดนใจลูกค้ามาฝากกันนะคะ สำหรับมือใหม่ มือเก่าหรือสำหรับใครที่กำลังอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเอง วิธีการเลือกบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง รู้จักกลุ่มเป้าหมายของเราต้องศึกษากลุ่มเป้าหมายก่อน ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใคร อายุเท่าไหร่ มีความชอบด้านไหน ไลฟ์สไตล์เป็นอย่างไร เพื่อทำการวิเคราะห์ความต้องการกลุ่มเป้าหมายของเรา ว่าน่าจะชอบแพคเกจจิ้งแบบไหน ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของเรา จะได้เลือกแพคเกจจิ้งที่ตรงกับความต้องการกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด…

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลายหมายถึงอะไร

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลายหมายถึงอะไร

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลายหมายถึงอะไร พื้นคอนกรีตพิมพ์ลายหมายถึงอะไร พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (STAMPED CRETE) เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ลวดลายต่าง ๆ ลงบนผิวหน้าคอนกรีตที่ได้รับการเสริมแต่งผิวหน้าให้แข็งแกร่งด้วย สีเพิ่มความแกร่ง ที่จะช่วยทำให้เกิดสีสัน และเพิ่มความแกร่งที่ผิวคอนกรีตไปในตัว การพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์คอนกรีตเราสามารถทำให้เกิดลวดลายและสีสันเหมือนหินธรรมชาติได้ และจะมีการเคลือบผิวด้วยอะคริลิค เพื่อช่วยป้องกันรังสียูวีจากแสงแดด จึงทำให้สีมีความคงทนไม่ซีดจางอีกทั้งยังป้องกันการดูดซับของคราบสกปรกและง่ายต่อการดูแลรักษา ด้วยการพัฒนาทางกรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยี ในปัจจุบันสามารถออกแบบส่วนผสมของวัสดุที่ใช้ทำพื้นพิมพ์ลายให้สามารถใช้กับพื้นบริเวณต่าง ๆได้หลากหลาย อาทิเช่น คอนกรีตพิมพ์ลายถนน คอนกรีตพิมพ์ลายลานจอดคอนกรีตพิมพ์ลายวงเวียน คอนกรีตพิมพ์ลายทางเท้า คอนกรีตพิมพ์ลายสวน คอนกรีตพิมพ์ลายโชว์รูม คอนกรีตพิมพ์ลายสวนสนุก คอนกรีตพิมพ์ลายสระว่ายน้ำ คอนกรีตพิมพ์ลายระเบียง คอนกรีตพิมพ์ลายร้านค้า คอนกรีตพิมพ์ลายแบบอื่น ๆ คอนกรีตพิมพ์ลาย เป็นการใช้ศิลปะในการตกแต่งพื้นที่ทางเดินต่าง…