Room Temp Cure Prepolymer คือ

Room Temp Cure Prepolymer คือ Room Temp Cure Prepolymer คือ น้ำยาโพลียูริเทนนำไปผลิตแม่พิมพ์ ทดแทนยางซิลิโคนให้ความทนทาน ทนการศึกหรอ เพิ่มอายุการใช้งานแม่พิมพ์มากขึ้น เรามีสินค้าความแข็งหลากหลาย ตั้งแต่ ความแข็ง 30 Shore A…