2 ข้าวพันธุ์ญี่ปุ่น ที่ปลูกในไทยได้

2 ข้าวพันธุ์ญี่ปุ่น ที่ปลูกได้ในดินไทย

ข้าวพันธุ์ญี่ปุ่น จะมีเม็ดข้าวที่สั้น และอวบ และจะมีความเหนียวมากกว่า ข้าวพันธุ์ไทยที่จะมีความเรียวยาวค่ะ และหากผู้อ่านอยากปลูกข้าวพันธุ์ญี่ปุ่นในประเทศไทยหล่ะก็ วันนี้แอดมินจะแนะนำ 2 ข้าวพันธุ์ญี่ปุ่น ที่สามารถปลูกในประเทศไทยได้กันค่ะ  ปลูกข้าวพันธุ์ไหนดี 7 ข้าวพันธุ์ กข. ในนาสวนที่ไวต่อแสง 7 ข้าว กข. ข้าวพันธุ์สวนไม่ไวต่อแสง รถเกี่ยวนวดข้าวเล็ก…