7 ประโยชน์ของชีวมวล มีประโยชน์และจะส่งผลดีต่อสังคมยุคใหม่อย่างไรบ้าง ? ชีวมวล คือ สารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติ

7 ประโยชน์ของชีวมวล

7 ประโยชน์ของชีวมวล 7 ประโยชน์ของพลังงานชีวมวล ชีวมวล  คือ สารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติที่เราสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้นั่นเองค่ะ ซึ่งสารอินทรีย์เหล่านี้เราจะได้มาจากพืชและสัตว์ต่าง ๆ  เช่น  เศษไม้ ขยะ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นต้น พลังงานชีวมวล เกิดได้จากการนำสารอินทรีย์มาทำการเผาไหม้ เพื่อนำพลังงานความร้อนที่ได้ไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าอีกทีนึงค่ะ โดยชีวมวลเหล่านี้จะมีแหล่งที่มาต่างกันไป เช่น พืชผลทางการเกษตร…

ความหมายของชีวมวล และเราใช้ประโยชน์อะไรจากพลังงานชีวมวลได้บ้าง

ความหมายของชีวมวล

ความหมายของชีวมวล ความหมายของชีวมวล พลังงานชีวมวล (Biomass) คือ สารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้ เช่น เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร ที่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้ เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้น พืชได้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ แล้วจึงเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงออกมาเป็นแป้งและน้ำตาล แล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆ ของพืช ดังนั้น เมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิง เราก็จะได้พลังงานออกมาใช้กันนั่นเองค่ะ ซึ่งในวันนี้ การใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวล…

ทำไม Biomass ถึงได้ชื่อว่าเป็น พลังงานหมุนเวียน ? บทความนี้มีคำตอบ

ทำไม Biomass ถึงได้ชื่อว่าเป็น พลังงานหมุนเวียน ?

ทำไม Biomass ถึงได้ชื่อว่าเป็น พลังงานหมุนเวียน ? ทำไม Biomass ถึงได้ชื่อว่าเป็น พลังงานหมุนเวียน ? หลายคนอาจจะเคยคุ้นชินกับคำว่า ชีวมวล หรือ Biomass เนื่องจากชีวมวลนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่สมัยที่มนุษย์ยังไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เอง แต่อาศัยเชื้อเพลิงจากการก่อไฟด้วยกิ่งไม้ใบหญ้าแห้ง ซึ่งถือได้ว่ากิ่งไม้แห้งเหล่านี้เป็นพลังงานทาง ชีวมวล กล่าวได้ว่า ชีวมวล…