การเลือกเครื่องบรรจุยาแคปซูล

การเลือกเครื่องบรรจุยาแคปซูล

การเลือกเครื่องบรรจุยาแคปซูล การเลือกเครื่องบรรจุยาแคปซูล ยาเป็นวัตถุเภสัชเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในการบำบัดรักษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ ซึ่งยาจะมีทั้งแผนปัจจุบัน และแผนโบราณ แต่ยาบางชนิดจะมีกลิ่นแรงและรสชาติที่ขมมากจึงสร้างความลำบากให้แก่ผู้ป่วยในการรับประทานยา รวมถึงยาหลายชนิดที่มีความไวต่ออากาศและแสงเป็นอย่างมาก จึงมีวิธีคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการนำตัวยาบรรจุใส่แคปซูล ซึ่งแคปซูลก็จะทำมาจากเจลาตินและน้ำ มีความทึบแสง จึงสามารถป้องกันตัวยาให้คงประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้ป่วยรับประทานยาได้ง่ายขึ้น และการที่เราจะบรรจุยาลงในแคปซูล ก็สามารถทำได้ด้วยการใช้เครื่องบรรจุแคปซูล ซึ่งในปัจจุบันเครื่องบรรจุยาแคปซูลมีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องบรรจุแคปซูลกึ่งอัตโนมัติ และเครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ ซึ่งในการเลือกใช้เครื่องบรรจุยาแคปซูล จะต้องพิจารณาความต้องการของการใช้งานการผลิตยา ดังต่อไปนี้…

การบรรจุภัณฑ์สินค้าแบบสุญญากาศ

การบรรจุภัณฑ์สินค้าแบบสุญญากาศ

การบรรจุภัณฑ์สินค้าแบบสุญญากาศ การบรรจุภัณฑ์สินค้าแบบสุญญากาศ เทคโนโลยีสุญญากาศเป็นที่นิยมใช้กันมากในต่างประเทศ สำหรับในประเทศไทยมีการนำมาใช้กันมากขึ้นทั้งภาคการค้าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เป็นกระบวนการบรรจุที่เป็นผลทำให้มีระดับออกซิเจนภายในภาชนะบรรจุปิดสนิท มีปริมาณลดลงกว่าปกติ ซึ่งเป็นผลทำให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษา แต่ในขณะเดียวกัน อาจเอื้ออำนวยต่อการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ได้เช่นกัน โดยเฉพาะแบคทีเรียชนิด Clostridium botulinum ซึ่งผลิตทอกซินที่มีชื่อว่า botulism แบคทีเรียชนิดนี้จะเจริญในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ในขณะที่เชื้อจุลินทรีย์ทั้งที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียและที่ทำให้เกิดโรคมักเจริญในสภาวะที่มีออกซิเจน Clostridium botulinum บางชนิดสามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิห้องเย็น แต่อุณหภูมิที่เหมาะสม…

ข้อดีของเครื่องบรรจุยาแคปซูลชนิดต่าง ๆ

ข้อดีของเครื่องบรรจุยาแคปซูลชนิดต่าง ๆ

ข้อดีของเครื่องบรรจุยาแคปซูลชนิดต่าง ๆ ข้อดีของเครื่องบรรจุยาแคปซูลชนิดต่าง ๆ เครื่องบรรจุแคปซูล เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุยาที่ผสมตามสูตรเรียบร้อยแล้วบรรจุเข้าไปในแคปซูลชนิดแข็ง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้กับยาที่มีความขมมาก หรือมีกลิ่นฉุนมาก เมื่อบรรจุยาเข้าไปในแคปซูลแล้ว จะทำให้รับประทานได้ง่ายกว่าการอัดเป็นเม็ด ซึ่งเครื่องบรรจุแคปซูลจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ เครื่องบรรจุแคปซูลกึ่งอัตโนมัติ และเครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ เครื่องบรรจุแคปซูลกึ่งอัตโนมัติ เป็นเครื่องบรรจุแคปซูลยากึ่งอัตโนมัติ หรือเครื่องบรรจุยาลงแคปซูล ซึ่งตัวเครื่องใช้งานง่าย…

วิธีการในการเลือกเครื่องบรรจุยาอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ

วิธีการในการเลือกเครื่องบรรจุยาอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ

วิธีการในการเลือกเครื่องบรรจุยาอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ