รู้ก่อนซื้อ เหล็กเกรดบีคืออะไร ประโยชน์ที่มากมายสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

รู้ก่อนซื้อ เหล็กเกรดบีคืออะไร

รู้ก่อนซื้อ เหล็กเกรดบีคืออะไร รู้ก่อนซื้อ เหล็กเกรดบีคืออะไร เหล็กเกรดบี เป็นเหล็กรูปพรรณที่ใช้วัตถุดิบเดียวกันกับเหล็กเกรดเอ มีความยาว 6 เมตรเต็ม ซึ่งเหล็กเกรดบีจะแตกต่างกับเหล็กเกรดเอตรงที่เหล็กเกรดบีจะมีตำหนิเล็กน้อยตรงรอยเชื่อมต่อ เนื่องจากการต่อของสลิต เพื่อให้ความยาวครบ 6 เมตร และยังนำมาใช้แทนเหล็กเกรดเอได้ เพราะแบบนี้เหล็กเกรดบีจึงมีความนิยมมากในงานก่อสร้าง ต่อเติม และงานซ่อมแซม เนื่องจากเหล็กเกรดบีมีราคาถูกกว่าเหล็กเกรดเอค่อนข้างมาก เหมาะสำหรับการเอาไปใช้ทำงานโครงสร้าง…

Reuse & Reduce ความคุ้มค่าอีก 2 ต่อ ของเหล็กเกรดบี

Reuse & Reduce ความคุ้มค่าอีก 2 ต่อ ของเหล็กเกรดบี

Reuse & Reduce ความคุ้มค่าอีก 2 ต่อ ของเหล็กเกรดบี Reuse & Reduce ความคุ้มค่าอีก 2 ต่อ ของเหล็กเกรดบี  เป็นที่รู้กันอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่า “โครงสร้างเหล็ก” เป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างคุ้มค่าต่อการใช้งาน เพราะให้ความแข็งแรงทนทานแต่ถ้าพูดถึงเกรดของเล็กแต่ละแบบนั้น ความแตกต่างของเหล็กเกรดบีเป็นที่รู้กันในกลุ่มผู้รับเหมาค่อนข้างมาก เนื่องจากเหล็กเกรดบีจะมีตำหนิเล็กน้อยตรงรอยเชื่อมต่อเนื่องจากการต่อของสลิต…