รู้ก่อนซื้อ เหล็กเกรดบีคืออะไร ประโยชน์ที่มากมายสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

รู้ก่อนซื้อ เหล็กเกรดบีคืออะไร

รู้ก่อนซื้อ เหล็กเกรดบีคืออะไร รู้ก่อนซื้อ เหล็กเกรดบีคืออะไร เหล็กเกรดบี เป็นเหล็กรูปพรรณที่ใช้วัตถุดิบเดียวกันกับเหล็กเกรดเอ มีความยาว 6 เมตรเต็ม ซึ่งเหล็กเกรดบีจะแตกต่างกับเหล็กเกรดเอตรงที่เหล็กเกรดบีจะมีตำหนิเล็กน้อยตรงรอยเชื่อมต่อ เนื่องจากการต่อของสลิต เพื่อให้ความยาวครบ 6 เมตร และยังนำมาใช้แทนเหล็กเกรดเอได้ เพราะแบบนี้เหล็กเกรดบีจึงมีความนิยมมากในงานก่อสร้าง ต่อเติม และงานซ่อมแซม เนื่องจากเหล็กเกรดบีมีราคาถูกกว่าเหล็กเกรดเอค่อนข้างมาก เหมาะสำหรับการเอาไปใช้ทำงานโครงสร้าง…

รับกลึงอะไหล่เรือหางยาว

รับกลึงอะไหล่เรือหางยาว

รับกลึงอะไหล่เรือหางยาว รับกลึงอะไหล่เรือหางยาว บริษัท สตีล โกรว์ 89 รับกลึงอะไหล่เรือหางยาวด้วยเครื่องจักร CNC รับกลึงอะไหล่เรือหางยาว ด้วยโลหะทุกชนิด ด้วยเครื่องจักร CNC เช่น เหล็ก สแตนเลส ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม โดยงานดังกล่าวได้ใช้กระบวนการผลิตที่มีขั้นตอนต่างๆ เช่นการเจาะ การกัด การกลึง…

ส่วนประกอบเครื่องกลึง

ส่วนประกอบเครื่องกลึง

ส่วนประกอบเครื่องกลึง เครื่อง CNC (Computer Numerical Control) คือ เครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติที่มีการทำงานด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยตัวเครื่องจะทำงานตามแบบที่เราได้จัดใส่โปรแกรมการทำงานเข้าไป และสามารถใช้ได้หลายภาษา ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรชนิดนี้กับงานโลหะที่ต้องการความละเอียดและแม่นยำ หรือมีความซับซ้อนสูง โดยมีจุดประสงค์ในสร้างเครื่อง CNC ขึ้นมาเพื่อให้สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติในแบบรวดเร็ว แม่นยำ และสามารถทำงานในแบบที่ซับซ้อนได้ดี ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมมุมต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด…

รับผลิตชิ้นงานตามแบบ

รับกลึงชิ้นงานตามแบบ

รับกลึงชิ้นงานตามแบบ รับกลึงชิ้นงานตามแบบ นับตั้งแต่เครื่องจักร CNC ขึ้นมามีบทตั้งแต่ปีค.ศ. 1960 เป็นต้นมา และกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมีการผลิตและพัฒนาออกมาใช้กันอย่างกว้างขวางหลากหลาย ในงานด้านต่าง ๆ ซึ่งในบทความนี้จะขอสรุปเครื่องจักร CNC ประเภทต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิต และในปัจจุบันโรงงานด้านงานอุตสาหกรรมก็นิยมใช้เครื่องจักร CNC มาผลิตชิ้นงานต่าง ๆ…