วิธีการดูแลรักษารอกไฟฟ้า

วิธีการดูแลรักษารอกไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานได้อย่างยืนยาว

วิธีการดูแลรักษารอกไฟฟ้า วิธีการดูแลรักษารอกไฟฟ้า การใช้งานรอกไฟฟ้าไปในเวลานาน แน่นอนว่ารอกไฟฟ้าก็จะต้องมีการเสื่อมสภาพอย่างแน่นอน และสิ่งที่ผู้มีหน้าที่ในการใช้งานรอกไฟฟ้าก็ควรจะดูแลรอกไฟฟ้าอยู่เสมอ หากรอกไฟฟ้ามีปัญหาก็ต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที ในวันนี้สยามคิโต้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษารอกไฟฟ้า มีวิธีเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันได้เลย 1. ควรจะมีการดูแลรอกไฟฟ้าอยู่เสมอ โดยความถี่ในการบำรุงดูแลรักษารอกไฟฟ้าจะต้องมีการกำหนดตามการใช้งานจริง หากรอกที่ผ่านการใช้งานมานานอาจจะทำให้เกิดการผุพัง หรือบิดงอของรอกได้ แต่ควรระวังเพราะหากทำการดูแลรักษารอกไฟฟ้ามากเกินไปก็อาจจะทำให้รอกไฟฟ้าพังง่ายได้เหมือนกัน ในเบื้องต้นอาจจะทำการเช็ดด้วยผ้าแห้งให้มีความสะอาดมากขึ้นหลังการใช้งาน 2.หากมีการใช้งานรอกไฟฟ้าเป็นเวลามากกว่า 500 ชั่วโมง ให้ตรวจสอบดูน้ำมันในกระปุกเกียร์ว่ามีเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ ให้เปลี่ยนน้ำมันหากมีการใช้งานรอกไฟฟ้าเกิน…