ฉีดพลาสติกไม่เต็ม เกิดขึ้นจากสาเหตุใด

ฉีดพลาสติกไม่เต็ม เกิดขึ้นจากสาเหตุใด

ฉีดพลาสติกไม่เต็ม เกิดขึ้นจากสาเหตุใด ฉีดพลาสติกไม่เต็ม เกิดขึ้นจากสาเหตุใด การฉีดพลาสติกไม่เต็มเป็นการผิดพลาดในขั้นตอนการฉีดพลาสติกขึ้นรูป ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้อยู่บ่อยครั้ง ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนแรกของการฉีดพลาสติกสาเหตุอาจจะเกิดจาก ปริมาณพลาสติกน้อยเกินไปหรือแข็งตัวก่อนเริ่มฉีดพลาสติก ทำให้เกิดเป็นโพรงอากาศด้านใน หรือฉีดพลาสติกไม่เข้า นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นเกิดปัญหาจากแม่พิมพ์,อุณหภูมิของแม่พิมพ์หรืออุณหภูมิของพลาสติก หากเกิดปัญหาเหล่านี้แล้วจะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร วันนี้แอดมินมีคำตอบให้ค่ะ โดยการแก้ไขสามารถทำได้ด้วยการปรับตั้งค่าเครื่องฉีดพลาสติก และ การปรับแก้ไขที่แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การปรับตั้งค่าเครื่องฉีดพลาสติก 1.เพิ่มปริมาณของเนื้อพลาสติกเข้าไปในขั้นตอนแรกของการฉีดพลาสติก 2.เพิ่มอุณหภูมิหลอมเหลวพลาสติกให้มากขึ้นตอนฉีดพลาสติกจะทำให้พลาสติกแข็งตัวได้ช้าลงและสามารถไหลเข้าแม่พิมพ์ได้ง่ายขึ้น 3.เพิ่มอุณหภูมิของตัวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก…

อิทธิพลที่ส่งผลต่อชิ้นงานฉีดพลาสติก (1)

อิทธิพลที่ส่งผลต่อชิ้นงานฉีดพลาสติก

อิทธิพลที่ส่งผลต่อชิ้นงานฉีดพลาสติก อิทธิพลที่ส่งผลต่อชิ้นงานฉีดพลาสติก คืออะไร ในส่วนการฉีดพลาสติกนั้นสิ่งที่ส่งผลต่อคุณสมบัติของชิ้นงานพลาสติกมีอยู่ 3 ส่วนคือ วัสดุพลาสติก ลักษณะระบบทางน้ำพลาสติก และ พารามิเตอร์ที่ใช้ในการฉีดพลาสติก โดยอิทธิพลที่เกิดขึ้นนั้นจะแตกต่างกันออกไปและอาจส่งผลกระทบต่อชิ้นงานฉีดพลาสติกได้ เช่น ทำให้อัตราการผลิตมากขึ้นหรือลดลง ความเร็วในการฉีด อุณหภูมิของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก อุณหภูมิของพลาสติกเหลวเป็นต้น เหตุผลที่เราควรจะต้องรู้ถึงต้นเหตุของปัญหาเหล่านี้ก็เพื่อจะได้นำมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ อิทธิพลที่ส่งผลต่อชิ้นงานฉีดพลาสติก มีอะไรกันบ้าง…