ปัญหาของเครนโรงงานที่มักจะเกิดขึ้นบ่อย

ปัญหาของเครนโรงงานที่มักจะเกิดขึ้นบ่อย

ปัญหาของเครนโรงงานที่มักจะเกิดขึ้นบ่อย ปัญหาของเครนโรงงานที่มักจะเกิดขึ้นบ่อย เครนโรงงานเมื่อมีการผ่านการใช้งานมามากพอสมควร ก็ควรจะมีการตรวจสอบเครนโรงงาน เพื่อดูว่าเครนโรงงานมีประสิทธิภาพพอที่จะใช้งานได้หรือไม่ ซึ่งวันนี้สยามติโต้ทำการรวบรวมปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานเครน ซึ่งส่งผลให้เครนโรงงานเสียได้ จะมีปัญญาหาอะไรบ้างมาติดตามกันได้เลย 1.เครนโรงงานทั้งระบบไม่มีการทำงาน การที่เครนโรงงานทั้งระบบไม่มีการทำงานอาจจะเกิดได้จากสาเหตุหลัก ๆ เลย คือ ชุดเมนสายไฟเข้าตู้คอนโทรลชำรุดเสียหาย ฟิวส์ขาด หรือแปรงถ่านของชุดดึงไฟหมด ทองแดงของแปรงถ่านอาจจะไม่ได้มีการสัมผัสกับราง 2.กดสวิตช์แล้วขึ้นว่าเครนโรงงานไม่ทำงาน อาจจะเกิดจากหน้าคอนแทคสวิตช์ปุ่มกดขึ้นชำรุด หรือเกิดจากสายสวิตช์ปุ่มกดขึ้นขาด…

ทำความรู้จักกับส่วนประกอบของเครน

ทำความรู้จักกับส่วนประกอบของเครน

ทำความรู้จักกับส่วนประกอบของเครน ทำความรู้จักกับส่วนประกอบของเครน เครนโรงงานนับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับโรงงาน ในการยกของที่มีน้ำหนักมากเกินกว่าคนจะยกได้ไหว ในวันนี้สยามคิโต้จะพามาทำความรู้จักกับส่วนประกอบของเครนโรงงานแต่ละส่วน ว่ามีอะไรบ้าง และมีความสำคัญหรือมีหน้าที่ในการทำงานอย่างไร ส่วนประกอบของเครนโรงงาน 1.แขนบูม (Boom) แขนบูมมีการซ้อนทับกันหลายชั้น เป็นแขนโลหะ ซึ่งมีหน้าที่สำหรับใช้ในการยื่นออกไปเพื่อรับน้ำหนักของสิ่งของต่าง ๆ ที่ต้องการทำการเคลื่อนย้ายไปในทิศทางต่าง ๆ เครนโรงงานแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกัน เครนโรงงานบางชนิดต้องใช้แขนยาว ซึ่งสามารถยื่นแขนออกไปได้ยาว…

ตรวจสอบเครนกับสยามคิโต้

ตรวจสอบเครนกับสยามคิโต้

ตรวจสอบเครนกับสยามคิโต้ ตรวจสอบเครนกับสยามคิโต้ สยามคิโต้เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับเครนโรงงาน การตรวจสอบเครนกับสยามคิโต้ จะมีการตรวจสอบเครนโรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในส่วนของการหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานเครนโรงงานได้ วันนี้มีดูกันว่าการตรวจสอบเครนโรงงานกับสยามคิโต้เป็นอย่างไรบ้าง การตรวจสอบเครนของสยามคิโต้ จะต้องตรวจสอบเครนดูว่าเครนโรงงานมีปัจจัยเสี่ยงในด้านของความปลอดภัย หรือมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือไม่ ซึ่งจะต้องตรวจสอบเครนดูว่าเครนโรงงานมีความสอดคล้องที่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือข้อกฎหมายหรือไม่ ซึ่งสยามคิโต้จะใช้การตรวจสอบเครนตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และผลของการตรวจสอบออกมามีความแม่นยำสูงมาก การทดสอบการรับน้ำหนักเครน 1.เครนโรงงานใหม่ เครนโรงงานที่มีขนาดไม่เกิน 20 ตัน…

ความปลอดภัยในการใช้งานเครนหรือปั้นจั่น

ความปลอดภัยในการใช้งานเครนหรือปั้นจั่น

ความปลอดภัยในการใช้งานเครนหรือปั้นจั่น ความปลอดภัยในการใช้งานเครนหรือปั้นจั่น การใช้งานเครนหรือปั้นจั่นจะต้องมีการคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา หากพลาดไปแม้แต่ครั้งเดียวก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ โดยผู้ที่ทำหน้าที่ในการใช้งานเครนโรงงานควรจะมีความรู้และความสามารถในการควบคุมเครนโรงงาน ในวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครนโรงงานให้มีความปลอดภัย ควรทำอย่างไรบ้างเพื่อให้สามารถใช้งานเครนได้อย่างปลอดภัย ไปติดตามกันได้เลย 1.ผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมเครนโรงงานจะต้องมีความรู้ในการควบคุมเครนโรงงานและสามารถสื่อสารสัญญาณมือที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุได้อย่างถูกต้อง 2.ผู้ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมปั้นจั่นจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่มีความแข็งแรง ไม่มีอาการเจ็บป่วย เมื่อทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่คุ้มกันความปลอดภัยอย่างหนาแน่น 3.ควบคุมน้ำหนักของสิ่งของที่จะใช้ในการยกน้ำหนัก ควรจะรู้ว่าเครนโรงงานแต่ละชนิดสามารถรับน้ำหนักสิ่งของได้มากที่สุดคือเท่าไร 4.หากกำลังทำการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีการลอยขึ้นจากพื้น จะต้องไม่ทำการกีดขวางเส้นทางในการยกสิ่งของ และห้ามผู้ปฏิบัติงานเกาะบนสิ่งของที่ทำการยกอยู่ 5.หากมีลมพัดทำให้สิ่งของที่กำลังใช้เครนโรงงานยกอยู่ มีการแกว่งไปมา ให้ทำการวางสิ่งของนั้นลงบนพื้นโดยทันทีเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้…

ความแตกต่างของโครงสร้างเครนเหนือศีรษะและเครนสนามขาสูงสองข้าง

ความแตกต่างของโครงสร้างเครนเหนือศีรษะและเครนสนามขาสูงสองข้าง

ความแตกต่างของโครงสร้างเครนเหนือศีรษะและเครนสนามขาสูงสองข้าง ความแตกต่างของโครงสร้างเครนเหนือศีรษะและเครนสนามขาสูงสองข้าง เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมต้องการใช้งานเครนโรงงานในการเคลื่อนย้ายสิ่งของไปในพื้นที่ต่าง ๆ จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเครนโรงงานแต่ละประเภท ว่ามีความเหมาะสมกับการใช้งานประเภทไหน โดยเครนโรงงานแต่ละประเภทก็จะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเหมาะสมในการใช้งาน และโครงสร้างของเครนโรงงาน โดยวันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างของโครงสร้างเครนเหนือศีรษะและเครนสนามขาสูงสองข้างว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง โครงสร้างเครนโรงงาน โครงสร้างเครนโรงงาน เป็นส่วนที่มีการประกอบกับเครนโรงงานโดยจะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะโครงสร้างจะต้องคอยรองรับน้ำหนักของสิ่งของที่ต้องการยก ซึ่งโครงสร้างเครนโรงงานก็จะประกอบไปด้วยเครน คานล้อขับเคลื่อนเครน และโครงสร้างอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครนโรงงาน 1.เครนเหนือศีรษะ เครนโรงงานเหนือศีรษะคานเดี่ยว…

สิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้งานเครนเสายื่นแขนยกหมุน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้งานเครนเสายื่นแขนยกหมุน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้งานเครนเสายื่นแขนยกหมุน สิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้งานเครนเสายื่นแขนยกหมุน เครนเสายื่นแขนยกหมุน เป็นเครนโรงงานที่เหมาะสำหรับใช้ในการควบคุมหรือวางสิ่งของในตำแหน่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยถูกออกแบบเพื่อให้เครนโรงงานสามารถหมุนได้ 360 องศา เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของได้อย่างสะดวก ก่อนการใช้งานเครนโรงงานทุกครั้งจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของการใช้งานเป็นหลัก ก่อนที่จะทำการใช้งานเครนโรงงานจะต้องตรวจสอบเครนโรงงานทุกครั้ง ไปดูกันว่าสิ่งที่จะต้องรู้ก่อนเริ่มใช้งานเครนเสายื่นแขนยกหมุนจะต้องรู้ในเรื่องอะไรกันบ้าง สิ่งที่จะต้องตรวจสอบเครนโรงงาน การใช้งานเครนโรงงาน เมื่อมีการเริ่มใช้งานเครนโรงงานแล้วผู้ที่มีหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรจะอยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับการทำงานของเครนโรงงาน ให้ทำการยกเคลื่อนย้ายสิ่งของอย่างระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าของนั้นได้ยึดกับเครนโรงงานไว้อย่างดีแล้ว เมื่อผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วจึงจะสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาอยู่ในพื้นที่บริเวณที่เครนโรงงานทำงาน หลังการใช้งานเครนโรงงาน ให้ทำการนำห่วงโซ่โหลดรอกกลับออกมาและทำการปิดสวิตช์ไฟ…

เครนโรงงานของสยามคิโต้มีกี่ประเภท

เครนโรงงานของสยามคิโต้มีกี่ประเภท

เครนโรงงานของสยามคิโต้มีกี่ประเภท เครนโรงงานของสยามคิโต้มีกี่ประเภท สยามคิโต้เราเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งเครนโรงงาน และโครงสร้างของเครนโรงงานทุกประเภท โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเครนโรงงาน ซึ่งสยามคิโต้จะให้บริการตั้งแต่เรื่องการติดตั้งเครนโรงงาน รวมไปถึงการอบรมเครน และซ่อมบำรุงรักษาเครน ในวันนี้เราจะมาดูกันว่าเครนโรงงานของสยามคิโต้นั้นมีประเภทอะไรบ้าง ไปติดตามกันได้เลย 1.เครนโรงงานอุตสาหกรรม เครนโรงงานแบบคานเดี่ยว เป็นเครนโรงงานที่สามารถติดตั้งบนรางที่สามารถเคลื่อนที่บริเวณเสาของอาคารได้ เป็นเครนโรงงานที่มีน้ำหนักเบาและใช้พลังงานน้อยเมื่อต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นเครนโรงงานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถยกน้ำหนักได้ตั้งแต่ 1 ตัน – 12.5…

เครนโรงงานแต่ละประเภทมีลักษณะเป็นอย่างไร

เครนโรงงานแต่ละประเภทมีลักษณะเป็นอย่างไร

เครนโรงงานแต่ละประเภทมีลักษณะเป็นอย่างไร เครนโรงงานแต่ละประเภทมีลักษณะเป็นอย่างไร เครนโรงงานนั้นมีความสำคัญมากเมื่อเราจะต้องเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือวัตถุที่มีน้ำหนักมาก โดยเครนโรงงานจะมีหลายประเภท และการใช้งานเครนโรงงานแต่ละประเภทก็จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งลักษณะของโครงสร้างของเครนโรงงานก็จะแตกต่างกันไปตามพื้นที่และหน้าที่ในการใช้งาน โดยวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของเครนโรงงานแต่ละประเภทว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง 1.เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยว เครนโรงงานเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยวควรจะมีความกว้างในการใช้งานตั้งแต่ 6 – 25 เมตร และน้ำหนักยกควรจะอยู่ที่ 0.1 – 12.5 ตัน ซึ่งเครนโรงงานประเภทนี้จะเหมาะสำหรับยกสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนัก 2.เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่…

ส่วนประกอบของเครนเหนือศีรษะมีอะไรบ้าง

ส่วนประกอบของเครนเหนือศีรษะมีอะไรบ้าง

ส่วนประกอบของเครนเหนือศีรษะมีอะไรบ้าง ส่วนประกอบของเครนเหนือศีรษะมีอะไรบ้าง เครนโรงงานใช้สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก และเครนโรงงานจะมีหลายประเภทซึ่งความสามารถของเครนโรงงานสามารถเคลื่อนที่ได้ 6 ทิศทาง โดยเครนเหนือศีรษะเหมาะสำหรับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมได้ทุกประเภท วันนี้เราจะมาดูกันว่าส่วนประกอบของเครนโรงงานเหนือศีรษะนั้นมีอะไรบ้าง 1.รอก เป็นรอกสลิงที่วิ่งใต้บนคานหรือใต้คาน ซึ่งจะช่วยในการผ่อนแรงในการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักเยอะ สามารถไปในทิศทางต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะมีคานล้อเป็นชุดล้อที่วิ่งตามเครนโรงงานที่ติดตั้งเพื่อขับเคลื่อนเครนโรงงานให้วิ่งไปตามรางวิ่งของเครนโรงงาน 2.คาน เป็นโครงสร้างเหล็ก มีความยาวตามแนวขวางตามความกว้างของโรงงาน โดยจะใช้ในการรับน้ำหนักของชุดรอกไฟฟ้า จะติดตั้งอยู่กับชุดขับเคลื่อนเครนโรงงานตามแนวยาว…

ข้อดีของเครนแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง

ข้อดีของเครนแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง

ข้อดีของเครนแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง เครนที่ใช้ในการช่วยยกของ และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราเมื่อต้องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักเยอะมากกว่าที่เราจะยกได้ นอกจากนี้เครนนั้นยังมีหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีการใช้งานที่ต่างกัน ดังนั้นเครนโรงงานแต่ละชนิดก็จะมีข้อดีที่แตกต่างกันมาดูกันเลยค่ะว่าเครนแต่ละชนิดมีข้อดีที่ช่วยในเรื่องอะไรบ้าง 1.เครนรางเดี่ยว           เครนโรงงานประเภทนี้เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ในการยกน้ำหนักที่ไม่เยอะมาก ชุดเครนโรงงานจะเคลื่อนที่ได้อย่างนุ่มนวล และนอกจากนี้ยังช่วยประหยัดพลังงานได้อีกด้วย เครนโรงงานประเภทนี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน และสามารถยกสิ่งของได้อย่างปลอดภัย 2.เครนรางคู่           เครนโรงงานประเภทนี้เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ในการยกน้ำหนักมาก สามารถช่วยลดปัญหาการบิดตัวของคานเครนโรงงานได้ สามารถซ่อมบำรุงได้อย่างสะดวก มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน สามารถใช้ในการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย…