การเลือกใช้หัวฉีดพลาสติกให้เหมาะสม

การเลือกใช้หัวฉีดพลาสติกให้เหมาะสม

การเลือกใช้หัวฉีดพลาสติกให้เหมาะสม การเลือกใช้หัวฉีดพลาสติกให้เหมาะสม  ในเครื่องฉีดพลาสติกนั้นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดชิ้นงานฉีดพลาสติกได้ก็คือส่วนหัวฉีดพลาสติกที่มีด้วยกัน 2 แบบคือหัวฉีดพลาสติกแบบเปิดและหัวฉีดพลาสติกแบบปิดซึ่งจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป วันนี้แอดมินจะมาแนะนำวิธีการเลือกใช้หัวฉีดพลาสติกให้เหมาะสมกับงาน ไปดูกันเลยค่ะ บทความที่เกี่ยวข้อง เครื่องฉีดพลาสติกประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกสีกระจายตัวไม่สม่ำเสมอกัน ปัญหาการฉีดพลาสติกไม่เต็มเกิดขึ้นจากอะไร ข้อแตกต่างหัวฉีดพลาสติก หัวฉีดพลาสติกแบบเปิดเป็นหัวฉีดพลาสติกที่มีการเปิดรูไว้ตลอดไม่มีระบบกลไกเพื่อเปิด-ปิดรูทำให้พลาสติกเหลวสามารถไหลออกจากหัวฉีดพลาสติกได้ตลอดเวลา ถ้าพลาสติกเหลวมีความหนืดต่ำพอ ข้อดีของหัวฉีดพลาสติกแบบเปิด ข้อเสียของหัวฉีดพลาสติกแบบเปิด 2.หัวฉีดพลาสติกแบบปิด หัวฉีดพลาสติกแบบปิดเป็นหัวฉีดพลาสติกที่มีกลไลการเปิด-ปิดรูเพื่อควบคุมไม่ให้พลาสติกเหลวไหลออก หรือกำหนดการไหลออกของพลาสติกเหลวได้ โดยใช้ระบบเปิดเพื่อทำการฉีดพลาสติกและย้ำรักษาความดันและระบจะปิดเมื่อสิ้นสุดการย้ำ…

ครื่องฉีดพลาสติกประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

เครื่องฉีดพลาสติกประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

เครื่องฉีดพลาสติกประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เครื่องฉีดพลาสติกประกอบไปด้วยอะไรบ้าง สำหรับงานฉีดพลาสติกส่วนที่สำคัญที่สุดก็ต้องเป็นเครื่องฉีดพลาสติกวันนี้แอดมินเลยจะมาแนะนำเรื่องเครื่องฉีดพลาสติกนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละส่วนนั้นสำคัญและมีการทำงานอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ บทความที่เกี่ยวข้อง กระบวนการในการฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติกนั้น คือการผลิตชิ้นงานพลาสติกด้วยการฉีดพลาสติกโดยใช้เม็ดพลาสติกนำเข้าสู้เครื่องฉีดพลาสติก ตัวเครื่องฉีดพลาสติกจะทำการหลอมละลายเม็ดพลาสติกแล้วฉีดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ก็จะได้เป็นชิ้นงานฉีดพลาสติกรูปแบบตามแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ต้องการ ชิ้นงานที่นิยมใช้การฉีดพลาสติกส่วนใหญ่จะเป็น อุปกรณ์เครื่องครัว อย่างกล่องบรรจุอาหาร ช้อนส้อมพลาสติก ขันน้ำ กะละมังพลาสติก ของเล่นเด็ก อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์บางชนิด…

ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกสีกระจายตัวไม่สม่ำเสมอกัน

ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกสีกระจายตัวไม่สม่ำเสมอกัน

ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกสีกระจายตัวไม่สม่ำเสมอกัน ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกสีกระจายตัวไม่สม่ำเสมอกัน จะมีลักษณะที่ตัวชิ้นงานฉีดพลาสติกมีสีเข้มเป็บแถบ ๆ สั้นยาวแตกต่างกันไปกระจายตัวอยู่ทั่วชิ้นงานฉีดพลาสติก วันนี้แอดมินจะมาบอกถึงสาเหตุและปัญหาที่ทำให้สีกระจายตัวไม่สม่ำเสมอกันเกิดขึ้นจากอะไร จะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะ บทความที่เกี่ยวข้อง 13 ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผลิตชิ้นงานพลาสติก  แก้ไขปัญหาในงานฉีดพลาสติกเมื่อเกิดความชื้นในเม็ดพลาสติก ชิ้นส่วนของเครื่องฉีดพลาสติกที่มีผลต่องานฉีดพลาสติก สาเหตุที่ทำให้สีกระจายตัวไม่สม่ำเสมอกัน สาเหตุหลักที่ทำให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกนั้นมีสีกระจายตัวไม่สม่ำเสมอกันเกิดจากผงสีกับพลาสติกเหลวหลอมละลายแล้วคลุกเคล้ากันไม่สม่ำเสมอกันเกิดจากการกวนผงสีและพลาสติกเหลวช้าและน้อยมากเกินไป สาเหตุรองชิ้นงานฉีดพลาสติกกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ วิธีการแก้ไขปัญหา หากโรงงานฉีดพลาสติกไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องฉีดพลาสติกให้มีสกรูขนาดใหญ่ได้ให้แก้ไขได้โดยการเพิ่มอุณหภูมิตรงกลางกระบอกฉีดพลาสติกในโซนที่ 3-5 จาก 220…

ปัญหาการฉีดพลาสติกไม่เต็มเกิดขึ้นจากอะไร

ปัญหาการฉีดพลาสติกไม่เต็มเกิดขึ้นจากอะไร

ปัญหาการฉีดพลาสติกไม่เต็มเกิดขึ้นจากอะไร ปัญหาการฉีดพลาสติกไม่เต็มเกิดขึ้นจากอะไร การฉีดพลาสติกไม่เต็มนั้นเกิดมาจากมีขั้นตอนการฉีดพลาสติกผิดปกติหรือทำไม่ถูกต้องจึงทำให้การฉีดพลาสติกนั้นมีปัญหา วันนี้แอดมินมีข้อมูลการฉีดพลาสติกไม่เต็มมาแนะนำให้ทุกท่านทราบกันค่ะ ว่าสาเหตุที่ทำให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกไม่เต็มนั้นเกิดขึ้นจากอะไร ไปดูกันเลยค่ะ บทความที่เกี่ยวข้อง ชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดรอยยุบเกิดจากอะไร ฉีดพลาสติกที่Deemarkดีอย่างไร ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดประกายเงิน สาเหตุของปัญหาการฉีดพลาสติกไม่เต็ม การเกิดปัญหาการฉีดพลาสติกไม่เต็มเกิดจากการฉีดพลาสติกน้อยจนเกินไปหรือพลาสติกมีการแข็งตัวก่อนการฉีดพลาสติกเข้าไป และมีโพรงอากาศอยู่ภายในจำนวนมากทำให้การฉีดพลาสติกขึ้นรูปนั้นไม่เต็มได้ การแก้ไขปัญหางานฉีดพลาสติกไม่เต็มสามารถแก้ไขได้โดยวิธีการปรับตั้งค่าเครื่องฉีดพลาสติกและปรับแก้ไขที่ตัวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ได้โดยวิธีการดังนี้ค่ะ วิธีการปรับตั้งค่าเครื่องฉีดพลาสติก วิธีการปรับแก้ไขที่แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ปัญหาในการฉีดพลาสติกนั้นมีหลากหลายปัญหาเลยนะคะ หากทุกท่านมีข้อสงสัยในงานฉีดพลาสติกสามารถติดตามอ่านบทความการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ…

ชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดรอยยุบเกิดจากอะไร

ชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดรอยยุบเกิดจากอะไร

ชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดรอยยุบเกิดจากอะไร ชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดรอยยุบเกิดจากอะไร ปัญหาในชิ้นงานฉีดพลาสติกนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบเลยนะคะ วันนี้แอดมินมีสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกนั้นเกิดรอยยุบตัวได้อย่างไรมาฝากกันด้วยค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดรอยยุบตัวเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะแก้ไขได้อย่างไรบ้าง บทความที่เกี่ยวข้อง 13 ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผลิตชิ้นงานพลาสติก ฉีดพลาสติกอย่างไรให้ได้ชิ้นงานคุณภาพ การฉีดพลาสติกขึ้นรูปด้วยวัสดุ PLA สาเหตุที่ทำให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดรอยยุบ สาเหตุที่ทำให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดรอยยุบนั้นจะเป็นลักษณะยอยยุบตัวเป็นวง ๆ ในจุดตรงกลางของชิ้นงานฉีดพลาสติกสาเหตุหลักคือเนื้อพลาสติกเหลวบริเวณตรงกลางชิ้นมีการหดตัวไม่สม่ำเสมอกันและบริเวณส่วนตรงกลางชิ้นงานฉีดพลาสติกจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าตำแหน่งอื่นจึงทำให้พลาสติกเกิดการหดตัวมากกว่า ในการฉีดพลาสติกหากมีการใช้ความดันที่ย้ำต่ำเกินไป จะทำให้ตัวพลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกนั้นไหลกลับเข้าไปในกระบอกฉีดพลาสติก เกิดจากแรงดันของพลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ที่มีค่ามาก เกิดจากการใช้ความดันในการฉีดพลาสติกที่สูงมาก เกิดจากการใช้เวลาในการย้ำช่วงฉีดพลาสติกนั้นสั้นเกินไป ทำให้พลาสติกเหลวไหลเข้าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกน้อย…

ฉีดพลาสติกกับดีมาคดีอย่างไร

ฉีดพลาสติกที่Deemarkดีอย่างไร

ฉีดพลาสติกที่Deemarkดีอย่างไร ฉีดพลาสติกที่Deemarkดีอย่างไร การฉีดพลาสติกนั้นสามารถสั่งผลิตได้ทั่วไปแต่ไม่ใช่ว่าทุกที่จะสามารถทำการฉีดพลาสติกได้ดีและมีคุณภาพ การฉีดพลาสติกนั้นควรจะเป็นการผลิตออกมาจากโรงงานฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์มายาวนานจะทำให้ได้ชิ้นงานฉีดพลาสติกที่สมบูรณ์ วันนี้แอดมินจะมาแนะนำให้ทุกคนได้ทราบถึงข้อดีว่าฉีดพลาสติกที่ดีมาร์คมีข้อดีอย่างไรบ้าง บทความที่เกี่ยวข้อง 13 ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผลิตชิ้นงานพลาสติก ชิ้นส่วนของเครื่องฉีดพลาสติกที่มีผลต่องานฉีดพลาสติก แก้ไขปัญหาในงานฉีดพลาสติกเมื่อเกิดความชื้นในเม็ดพลาสติก ทำไมต้องฉีดพลาสติกกับดีมาร์ค บริษัทดีมาร์คอตสาหกรรมมีประสบการณ์ด้านการฉีดพลาสติกมายาวนานกว่า 30 ปี มีการส่งออกชิ้นงานฉีดพลาสติกทั้งต่างประเทศและในประเทศ มีทีมงานฉีดพลาสติกแบบมืออาชีพ มีทีมปรึกษาวางแผนการทำงานก่อนเริ่มงานฉีดพลาสติก มีโรงงานฉีดพลาสติกป็นของตัวเองทำให้สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้หลากหลาย นอกเหนือจากงานฉีดพลาสติกยังสามาารถผลิตงานพรินติ้ง ซิลค์สกรีน…

ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดประกายเงิน

ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดประกายเงิน

ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดประกายเงิน ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดประกายเงิน ปัญหาของชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดเป็นลักษณะประกายเงินคือมีร่องรอยเป็นเส้นเล็ก ขีด ๆ บนพื้นผิวชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดขึ้นจากก๊าซหรือความชื้นแยกตัวออกจากเนื้อพลาสติกและกระจายตัวไปทั่วชิ้นงานฉีดพลาสติกจึงทำให้เป็นรอยเกิดขึ้น วันนี้แอดมินจึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหาชื้นงานฉีดพลาสติกเกิดประกายเงินมาฝากทุกท่าน ไปดูกันเลยค่ะ บทความที่เกี่ยวข้อง ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดฟองอากาศ  การแก้ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดรอยไหม้ ชิ้นส่วนของเครื่องฉีดพลาสติกที่มีผลต่องานฉีดพลาสติก  สาเหตุของการเกิดรอยประกายเงิน มีความชื้นเกิดขึ้นในเม็ดพลาสติกมากเกินไป อุณหภูมิในพลาสติกเหลวสูงจนทำให้เกิดก๊าซหรือความชื้นแยกตัวออกจากกัน ความเร็วในการฉีดพลาสติกสูงเกินไปจนทำให้อุณหภูมิตัวพลาสติกเหลวเพิ่มขึ้น ทางที่น้ำพลาสติกเข้ามีขนาดเล็กเกินไปจึงทำให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้น ใช้ความเร็วต่อรอบในการหมุนเกลียวหนอนสูงจนเกินไป ความดันต้านการถอยหลังกลับของตัวเกลียวหนอนสูงจนเกินไปทำให้ต้องใช้เวลาการป้อนพลาสติกนาน ระยะในความยาวของตัวพลาสติกเหลวที่อยู่ด้านหน้าปลายเกลียวหนอนน้อยหรือมากจนเกินไป…

ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดฟองอากาศ

ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดฟองอากาศ

ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดฟองอากาศ ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดฟองอากาศ ปัญหากของชิ้นงานฉีดพลาสติกนั้นอย่างที่เคยได้บอกเอาไว้ว่าสามารถเกิดขึ้นได้หลายปัจจัย หากเรารู้ถึงสาเหตุเราก็จะสามารถแก้ไขให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกของเราของออกมาสมบูรณ์สวยงามมากที่สุด วันนี้แอดมินจึงมีปัญหาที่เกิดฟองกาศในชิ้นงานฉีดพลาสติกมาฝากทุกท่านกันค่ะเราไปดูกันเลยว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร บทความที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบของเครื่องฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติกไม่เต็ม เกิดขึ้นจากสาเหตุใด อิทธิพลที่ส่งผลต่อชิ้นงานฉีดพลาสติก  สาเหตุของการเกิดฟองอากาศในชิ้นงานฉีดพลาสติก เราจะพบฟองอากาศที่กระจายอยู่ทั่วไปบนชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีความหนามากเกินไปมักจะพบ 1-4 ฟองขนาดเล็กใหญ่สาเหตุเพราะความหนาแน่นของเนื้อพลาสติกนั้นมีมากจนเกินไปพลาสติกที่อยู่ตรงกลางความหนาของชิ้นงานจึงถูกเคลื่อนไปยังผิวด้านนอกของชิ้นงานซึ่งสัมผัสกับตัวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจึงทำให้เกิดเป็นฟองอากาศขึ้นมาบนชิ้นงานฉีดพลาสติก วิธีการแก้ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดฟองอากาศ ผู้ฉีดพลาสติกหรือทางโรงงานฉีดพลาสติกต้องทำการอัด ให้มากขึ้นในช่วงของการฉีดพลาสติกโดยตั้งค่าตำแหน่งจุดสับเปลี่ยนให้เป็นตัวเลขที่ลดลงหรือเพิ่มระยะถอยสกูรแทนได้ ใช้เวลาการย้ำให้นานมากขึ้นและควรตั้งค่าความดันย้ำเพิ่มขึ้น ลดอุณหภูมิของพลาสติกเหลวลดลงเพื่อเพิ่มให้พลาสติกเหลวมีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้น ให้เพิ่มอุณหภูมิแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก…

การแก้ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดรอยไหม้

การแก้ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดรอยไหม้

การแก้ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดรอยไหม้ การแก้ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดรอยไหม้ เมื่อโรงงานฉีดพลาสติกออกมาแล้วมีร่องรอยการไหม้เกิดขึ้นนั้นสงสัยกันไหมคะว่าชิ้นงานฉีดพลาสติกนั้นเกิดรอยไหม้ขึ้นได้อย่างไร และจะมีวิธีการแก้ไขชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดรอยไหม้ได้อย่างไร เราไปดูกันเลยค่ะ บทความที่เกี่ยวข้อง 13 ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผลิตชิ้นงานพลาสติก แก้ไขปัญหาในงานฉีดพลาสติกเมื่อเกิดความชื้นในเม็ดพลาสติก ชิ้นส่วนของเครื่องฉีดพลาสติกที่มีผลต่องานฉีดพลาสติก สาเหตุปัญหาชิ้นงานพลาสติกเกิดรอยไหม้ ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกที่เกิดรอยไหม้เกิดขึ้นเพราะมีอากาศที่อยู่ในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก สาเหตุคือหลังจากที่ฉีดพลาสติกเหลวเข้าไปยังแม่พิมพ์พลาสติกแล้วระบายอากาศออกไม่ทันจึงทำให้เกิดการอัดตัวกันจนทำให้อุณหภูมิภายในสูงมากขึ้นจนทำให้เกิดรอยไหม้ขึ้นที่ผิวของชิ้นงานฉีดพลาสติก โดยตำแหน่งที่จะเกิดรอยไหม้จะเป็นตำแหน่งสุดท้ายของตำแหน่งการไหลพลาสติกเหลว กรณีที่อากาศเกิดขึ้นมากเพราะอุณหภูมิของพลาสติกสูงมาก หากใช้ความเร็วในการฉีดพลาสติกสูงจะทำให้ระบายอากาศที่อยู่ภายในออกไปไม่ทันและทำให้เกิดการเสียดสีกันระหว่างพลาสติกเหลวกับผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจนทำให้เกิดรอยไหม้ได้ สาเหตุรองของปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติก ความเร็วในการฉีดพลาสติกสูงเกินไป อุณหภูมิของพลาสติกเหลวสูงมากเกินไป การระบายอากาศออกของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกไม่เหมาะสม…

ชิ้นส่วนของเครื่องฉีดพลาสติกที่มีผลต่องานฉีดพลาสติก

ชิ้นส่วนของเครื่องฉีดพลาสติกที่มีผลต่องานฉีดพลาสติก

ชิ้นส่วนของเครื่องฉีดพลาสติกที่มีผลต่องานฉีดพลาสติก ชิ้นส่วนของเครื่องฉีดพลาสติกที่มีผลต่องานฉีดพลาสติก ปัญหาในงานฉีดพลาสติกเกิดขึ้นจากหลายส่วนองค์ประกอบรวมกันรวมไปถึงชิ้นส่วนประกอบของเครื่องฉีดพลาสติกเช่นกัน ผู้ฉีดพลาสติกหรือโรงงานฉีดพลาสติก จะต้องรู้ถึงปัญหางานฉีดพลาสติกให้ครบถ้วน วันนี้แอดมินมีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่มีผลต่อการฉีดพลาสติกที่มาจากชิ้นส่วนเครื่องฉีดพลาสติกมาฝากค่ะ บทความที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาในงานฉีดพลาสติกเมื่อเกิดความชื้นในเม็ดพลาสติก  อิทธิพลที่ส่งผลต่อชิ้นงานฉีดพลาสติก พลาสติกที่นิยมนำมาใช้กับงานฉีดพลาสติก การเลือกชิ้นส่วนหัวฉีดประกอบของเครื่องฉีดพลาสติก การเลือกหัวฉีดเครื่องฉีดพลาสติกจะต้องดูจากความเหมาะสมกับงาน หัวฉีดเครื่องฉีดพลาสติกจะมีให้เลือก 2 ชนิด 1.หัวฉีดพลาสติกแบบเปิด หัวฉีดพลาสติกแบบเปิด คือ หัวฉีดที่มีรูเปิดตลอดเวลาเพื่อเป็นช่องทางในการไหลของพลาสติกเหลว ข้อดี…