การเลือกใช้หัวฉีดพลาสติกให้เหมาะสม

การเลือกใช้หัวฉีดพลาสติกให้เหมาะสม

การเลือกใช้หัวฉีดพลาสติกให้เหมาะสม การเลือกใช้หัวฉีดพลาสติกให้เหมาะสม  ในเครื่องฉีดพลาสติกนั้นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดชิ้นงานฉีดพลาสติกได้ก็คือส่วนหัวฉีดพลาสติกที่มีด้วยกัน 2 แบบคือหัวฉีดพลาสติกแบบเปิดและหัวฉีดพลาสติกแบบปิดซึ่งจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป วันนี้แอดมินจะมาแนะนำวิธีการเลือกใช้หัวฉีดพลาสติกให้เหมาะสมกับงาน ไปดูกันเลยค่ะ บทความที่เกี่ยวข้อง เครื่องฉีดพลาสติกประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกสีกระจายตัวไม่สม่ำเสมอกัน ปัญหาการฉีดพลาสติกไม่เต็มเกิดขึ้นจากอะไร ข้อแตกต่างหัวฉีดพลาสติก หัวฉีดพลาสติกแบบเปิดเป็นหัวฉีดพลาสติกที่มีการเปิดรูไว้ตลอดไม่มีระบบกลไกเพื่อเปิด-ปิดรูทำให้พลาสติกเหลวสามารถไหลออกจากหัวฉีดพลาสติกได้ตลอดเวลา ถ้าพลาสติกเหลวมีความหนืดต่ำพอ ข้อดีของหัวฉีดพลาสติกแบบเปิด ข้อเสียของหัวฉีดพลาสติกแบบเปิด 2.หัวฉีดพลาสติกแบบปิด หัวฉีดพลาสติกแบบปิดเป็นหัวฉีดพลาสติกที่มีกลไลการเปิด-ปิดรูเพื่อควบคุมไม่ให้พลาสติกเหลวไหลออก หรือกำหนดการไหลออกของพลาสติกเหลวได้ โดยใช้ระบบเปิดเพื่อทำการฉีดพลาสติกและย้ำรักษาความดันและระบจะปิดเมื่อสิ้นสุดการย้ำ…

ครื่องฉีดพลาสติกประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

เครื่องฉีดพลาสติกประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

เครื่องฉีดพลาสติกประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เครื่องฉีดพลาสติกประกอบไปด้วยอะไรบ้าง สำหรับงานฉีดพลาสติกส่วนที่สำคัญที่สุดก็ต้องเป็นเครื่องฉีดพลาสติกวันนี้แอดมินเลยจะมาแนะนำเรื่องเครื่องฉีดพลาสติกนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละส่วนนั้นสำคัญและมีการทำงานอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ บทความที่เกี่ยวข้อง กระบวนการในการฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติกนั้น คือการผลิตชิ้นงานพลาสติกด้วยการฉีดพลาสติกโดยใช้เม็ดพลาสติกนำเข้าสู้เครื่องฉีดพลาสติก ตัวเครื่องฉีดพลาสติกจะทำการหลอมละลายเม็ดพลาสติกแล้วฉีดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ก็จะได้เป็นชิ้นงานฉีดพลาสติกรูปแบบตามแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ต้องการ ชิ้นงานที่นิยมใช้การฉีดพลาสติกส่วนใหญ่จะเป็น อุปกรณ์เครื่องครัว อย่างกล่องบรรจุอาหาร ช้อนส้อมพลาสติก ขันน้ำ กะละมังพลาสติก ของเล่นเด็ก อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์บางชนิด…

ปัญหาการฉีดพลาสติกไม่เต็มเกิดขึ้นจากอะไร

ปัญหาการฉีดพลาสติกไม่เต็มเกิดขึ้นจากอะไร

ปัญหาการฉีดพลาสติกไม่เต็มเกิดขึ้นจากอะไร ปัญหาการฉีดพลาสติกไม่เต็มเกิดขึ้นจากอะไร การฉีดพลาสติกไม่เต็มนั้นเกิดมาจากมีขั้นตอนการฉีดพลาสติกผิดปกติหรือทำไม่ถูกต้องจึงทำให้การฉีดพลาสติกนั้นมีปัญหา วันนี้แอดมินมีข้อมูลการฉีดพลาสติกไม่เต็มมาแนะนำให้ทุกท่านทราบกันค่ะ ว่าสาเหตุที่ทำให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกไม่เต็มนั้นเกิดขึ้นจากอะไร ไปดูกันเลยค่ะ บทความที่เกี่ยวข้อง ชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดรอยยุบเกิดจากอะไร ฉีดพลาสติกที่Deemarkดีอย่างไร ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดประกายเงิน สาเหตุของปัญหาการฉีดพลาสติกไม่เต็ม การเกิดปัญหาการฉีดพลาสติกไม่เต็มเกิดจากการฉีดพลาสติกน้อยจนเกินไปหรือพลาสติกมีการแข็งตัวก่อนการฉีดพลาสติกเข้าไป และมีโพรงอากาศอยู่ภายในจำนวนมากทำให้การฉีดพลาสติกขึ้นรูปนั้นไม่เต็มได้ การแก้ไขปัญหางานฉีดพลาสติกไม่เต็มสามารถแก้ไขได้โดยวิธีการปรับตั้งค่าเครื่องฉีดพลาสติกและปรับแก้ไขที่ตัวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ได้โดยวิธีการดังนี้ค่ะ วิธีการปรับตั้งค่าเครื่องฉีดพลาสติก วิธีการปรับแก้ไขที่แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ปัญหาในการฉีดพลาสติกนั้นมีหลากหลายปัญหาเลยนะคะ หากทุกท่านมีข้อสงสัยในงานฉีดพลาสติกสามารถติดตามอ่านบทความการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ…