ชิ้นส่วนของเครื่องฉีดพลาสติกที่มีผลต่องานฉีดพลาสติก

ชิ้นส่วนของเครื่องฉีดพลาสติกที่มีผลต่องานฉีดพลาสติก

ชิ้นส่วนของเครื่องฉีดพลาสติกที่มีผลต่องานฉีดพลาสติก ชิ้นส่วนของเครื่องฉีดพลาสติกที่มีผลต่องานฉีดพลาสติก ปัญหาในงานฉีดพลาสติกเกิดขึ้นจากหลายส่วนองค์ประกอบรวมกันรวมไปถึงชิ้นส่วนประกอบของเครื่องฉีดพลาสติกเช่นกัน ผู้ฉีดพลาสติกหรือโรงงานฉีดพลาสติก จะต้องรู้ถึงปัญหางานฉีดพลาสติกให้ครบถ้วน วันนี้แอดมินมีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่มีผลต่อการฉีดพลาสติกที่มาจากชิ้นส่วนเครื่องฉีดพลาสติกมาฝากค่ะ บทความที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาในงานฉีดพลาสติกเมื่อเกิดความชื้นในเม็ดพลาสติก  อิทธิพลที่ส่งผลต่อชิ้นงานฉีดพลาสติก พลาสติกที่นิยมนำมาใช้กับงานฉีดพลาสติก การเลือกชิ้นส่วนหัวฉีดประกอบของเครื่องฉีดพลาสติก การเลือกหัวฉีดเครื่องฉีดพลาสติกจะต้องดูจากความเหมาะสมกับงาน หัวฉีดเครื่องฉีดพลาสติกจะมีให้เลือก 2 ชนิด 1.หัวฉีดพลาสติกแบบเปิด หัวฉีดพลาสติกแบบเปิด คือ หัวฉีดที่มีรูเปิดตลอดเวลาเพื่อเป็นช่องทางในการไหลของพลาสติกเหลว ข้อดี…

13 ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผลิต ชิ้นงานฉีดพลาสติก

13 ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติก

13 ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติก 13 ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผลิตชิ้นงานพลาสติก ปัญหาที่เกิดเวลาผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติก เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยหากผู้ผลิตทราบถึงปัญหาก็จะสามารถปรับแก้ไข หรือ หาแนวทางเพื่อลดการเกิดข้อบกพร่องในชิ้นงานฉีดพลาสติกเพื่อให้การผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกนั่นได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุดก่อนส่งถึงมือลูกค้า วันนี้แอดมินมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานฉีดพลาสติกมาฝากกันค่ะ ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในงานฉีดพลาสติก 1.ชิ้นงานฉีดพลาสติกไม่เต็ม Short Shots 2.รอยยุบ Sine mark  รอยยุบบนผิวชิ้นงานฉีดพลาสติก 3.ชิ้นงานฉีดพลาสติกติดภายในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก Part sticking…