Solar Rooftop ลัดวงจร ควรปฏิบัติอย่างไร (2)_3

Solar Rooftop ลัดวงจร ควรปฏิบัติอย่างไร

หาก Solar Rooftop เกิดการลัดวงจร จะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแผงโซลาร์เซลล์และสายไฟที่เชื่อมต่อกับแผงโซลาร์เซลล์เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น เกิดความร้อนสูง ซึ่งอาจทำให้แผงโซลาร์เซลล์เสียหาย อาจลุกลามเป็นไฟไหม้ได้ หรือเกิดไฟฟ้าช็อต หากสัมผัสอาจจะทำให้แก่ชีวิต ดังนั้น วันนี้แอดจึงจะมาแนะนำข้อควรปฏิบัติหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในรtบบ Solar Rofotop

Solar Rooftop ลัดวงจร ควรปฏิบัติอย่างไร

หากพบเห็นหลังคาโซลาร์เกิดการลัดวงจร ควรปฏิบัติดังนี้

  1. ตัดกระแสไฟฟ้าก่อน เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตและการเกิดไฟไหม้ โดยตัดเบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อกับหลังคา Solar Rooftop
  2. ตรวจสอบสาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจร หากสามารถระบุสาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรได้ ควรรีบดำเนินการแก้ไข
  3. แจ้งให้บริษัทติดตั้งหลังคา Solar Rooftop ทราบ เพื่อให้บริษัทดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์ที่เสียหาย

เพื่อป้องกันไม่ให้ Solar Rooftop เกิดการลัดวงจร ควรดำเนินการบำรุงรักษาหลังคาโซลาร์เซลล์อย่างสม่ำเสมอ โดยตรวจสอบสภาพแผงโซลาร์เซลล์และสายไฟที่เชื่อมต่อกับแผงโซลาร์เซลล์เป็นประจำ หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ ควรรีบดำเนินการแก้ไขทันที สำหรับท่านใดที่ไม่รู้จะใช้บรการบริษัทไหนดี Thai-A เรารับติดตั้ง ออกแบบ ซ่อม Solar Rooftop โดยทีมงานช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร :  02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook :thaiagency

Line ID :@thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ