ฉีดพลาสติกแบบ Injection Molding คืออะไร

ฉีดพลาสติกแบบ Injection Molding คืออะไร

ฉีดพลาสติกแบบ Injection Molding คืออะไร

ฉีดพลาสติกแบบ Injection Molding คืออะไร กระบวนการผลิตชิ้นงานพลาสติกที่มีชื่อเรียกว่า Injection Molding หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อ การฉีดขึ้นรูปพลาสติก ถือว่าเป็นกระบวนการผลิตชิ้นงานพลาสติกที่หลายๆ ท่านอาจจะคุ้นเคย และ นำมาใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างเช่น ของเล่นเด็ก ช้อนส้อม กระป๋องนม อุปกรณ์ในครัวเรือน เป็นต้น ทุกสิ่งอย่างนี้ล้วนแต่ผ่านกระบวนการผลิตขึ้นรูปพลาสติกที่มีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันออกไป เช่น การเป่าพลาสติก การฉีดพลาสติก การรีดพลาสติก เป็นต้น วันนี้ Deemark Thailand จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักเกี่ยวกับส่วนประกอบสำคัญของ Injection Molding ว่าเป็นอย่างไร

เครื่องฉีดพลาสติก

Injection Molding คืออะไร

การฉีดพลาสติก (Injection Molding) คือ กระบวนการผลิตชิ้นงานโดยอาศัยกรรมวิธีการเติมเม็ดพลาสติกเข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก โดยเม็ดพลาสติกจะผ่านความร้อนจนหลอมละลายเป็นของเหลว และเครื่องจะทำการฉีดพลาสติกเหลวเข้าสู่แม่พิมพ์ หลังจากที่ชิ้นงานปลดออกจากแม่พิมพ์ก็จะได้ชิ้นงานตามแบบแม่พิมพ์

เครื่องฉีดพลาสติก หรือ Injection Molding Machine สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ก็คือ Injection Unit และ Clamping Unit แต่ละประเภทจะมีหน้าที่ดังนี้

Injection Unit

มีหน้าที่ในการรับวัตถุดิบที่บริเวณ Feed Hopper และหลอมเหลวด้วยความร้อน จากนั้นก็ฉีดพลาสติกเหลวเข้าไปสู่แม่พิมพ์ในขั้นตอนต่อไป

Clamping Unit

ในกระบวนการนี้แม่พิมพ์จะถูกบีบให้อยู่ในสภาพปิด เมื่อได้รับพลาสติกเหลวและก็จะเกิดการหล่อเย็น จากนั้นแม่พิมพ์จะถูกเปิดออกโดยอัตโนมัติเพื่อให้ชิ้นงานถูกปลดออกมาเพื่อนำไปบรรจุต่อไป

กระบวนการทำงานของเครื่อง Injection Molding

ฮอปเปอร์ (Hopper)

กรวยขนาดใหญ่อยู่ด้านบน ทำหน้าที่รับเม็ดพลาสติกและสารเติมแต่งต่างๆ ที่จำเป็น เช่น เม็ดสี เพื่อทำการป้อนเข้าสู่เครื่องฉีดพลาสติก

กระบอกฉีดและสกรู (Injector and Screw)

กระบอกฉีดตรงกลางจะมีสกรูเกลียวอยู่ด้านใน ทำหน้าที่หลอมเหลวเม็ดพลาสติกจากฮอปเปอร์โดยตัวทำความร้อนที่อยู่รอบๆ และฉีดพลาสติกที่หลอมเหลวแล้วเข้าสู่แม่พิมพ์เกลียวนี้จะหมุนเคลื่อนถอยหลังและไปข้างหน้าได้เพื่อเพิ่มแรงดันให้พลาสติกไหลเข้าสู่แม่พิมพ์ได้

หัวฉีด (Nozzle)

ที่ปลายกระบอกฉีดจะมีหัวฉีดที่มีรูขนาดเล็กเชื่อมเข้ากับช่องทางไหลของพลาสติกสู่แม่พิมพ์

มอเตอร์ขับสกรู (Drive Motor)

มอเตอร์นี้ทำหน้าที่บังคับหมุนสกรูเกลียวด้านในกระบอกฉีด ขับดันเพื่อฉีดพลาสติกที่หลอมเหลวเข้าสู่ช่องว่าง อาจจะใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไฮดรอลิกก็ได้

แม่พิมพ์ (Mold)

แม่พิมพ์ถือว่าเป็นส่วนประกอบชิ้นสำคัญของกระบวนการฉีดพลาสติกเลยก็ว่าได้ค่ะ แม่พิมพ์เป็นชิ้นส่วนที่ทำมาจากเหล็กที่ถูกสกัดให้เป็นช่องว่างภายในตามรูปทรงที่เราได้ออกแบบไว้ รายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นจะถูกแกะสลักลงไปด้วยถ้าจำเป็น เช่น โลโก้ของชิ้นงาน

ตัวหนีบยึดแม่พิมพ์ (Hydraulic Clamp Unit)

ตัวหนีบยึดแม่พิมพ์ หรือ แคมป์ จะทำหน้าที่เป็นกลไกเปิดและปิดฝาแม่พิมพ์ และยังมีอุปกรณ์ทำความร้อนเพื่ออุ่นทำให้แม่พิมพ์ก่อนทำการฉีดพลาสติกเหลวเข้าไป และอุปกรณ์ทำความเย็นเพื่อลดอุณหภูมิในแม่พิมพ์ หรือที่เรียกกันว่า การหล่อเย็น (Cooling) ให้ชิ้นงานแข็งตัวก่อนทำการปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์

ชุดควบคุมกลาง (Central Control)

เป็นส่วนสมองของเครื่องจักรนี้ จะทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมระบบที่สำคัญทั้งหมดของเครื่อง ได้แก่ อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์วัดและควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณ์ควบคุมความดัน และอุปกรณ์ตั้งเวลาค่ะ

สนใจติดต่อฉีดพลาสติก

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538