เรียกชื่อเหล็กแบบไหนให้ถูกต้อง คำศัพท์ชื่อเหล็กที่ควรรู้

เรียกชื่อเหล็กแบบไหนให้ถูกต้อง คำศัพท์ชื่อเหล็กที่ควรรู้

เรียกชื่อเหล็กแบบไหนให้ถูกต้อง คำศัพท์ชื่อเหล็กที่ควรรู้ เรียกชื่อเหล็กแบบไหนให้ถูกต้อง คำศัพท์ชื่อเหล็กที่ควรรู้ ชื่อว่า “เหล็ก” เหมือนกัน แต่อาจเข้าใจไม่เหมือนกันหลายคนมักจะพบว่า “เหล็ก” ที่เราเข้าใจนั้น มีคำที่เรียกในภาษาช่างแตกต่างไปจากศัพท์วิชาการพอสมควร ซึ่งมักจะสร้างความสับสนและไม่เข้าใจภาษาเทคนิคและชื่อเรียกในบางครั้ง บ่อยครั้งที่ลูกค้ามีการสื่อสารกับช่างหรือร้านค้าผิด ทำให้สั่งสินค้าผิดก็มี เลือกใช้เหล็กมาผลิตผิดก็มี บทความนี้จึงขอยกตัวอย่างคร่าว ๆ ทั้งคำสามัญ ภาษาเทคนิค และคำที่เรียกกันในหมู่ช่าง…

เหล็กรางน้ำ และเหล็กตัวซี มีความแตกต่างกันอย่างไร

เหล็กรางน้ำ และ เหล็กตัวซีมีความแตกต่างกันอย่างไร

เหล็กรางน้ำ และ เหล็กตัวซีมีความแตกต่างกันอย่างไร เหล็กรางน้ำ และ เหล็กตัวซีมีความแตกต่างกันอย่างไร มาทำความรู้จักกับเหล็กรางน้ำ และ เหล็กตัวซีกันก่อนว่าเหล็กทั้งสองชนิดนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร แล้วเหล็กทั้งสองชนิดนี้จะถูกนำมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมได้อย่างไรกัน เหล็กรางน้ำคืออะไร ? เหล็กรางน้ำเป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน ขั้นตอนการรีดจะต้องใช้อุณหภูมิสูงประมาณ 1,200 องศา เพื่อจะได้รูปทรงตามที่ต้องการ และมีลักษณะเป็นเส้นตรงมีความยาวมากกว่า 6 เมตร…