7 ข้อดีของน้ำยาโพลียูรีเทนอิลาสโตเมอร์ (Polyurethane Elastomer)

7 ข้อดีของน้ำยาโพลียูรีเทนอิลาสโตเมอร์

น้ำยาโพลียูรีเทนอิลาสโตเมอร์ (Polyurethane Elastomer) เป็นสารเคมีอีกลุ่มหนึ่งที่นำไปประยุกต์เป็นวัสดุใช้สอยต่าง ๆ อย่างมากมายในด้านอุตสาหกรรม Heavy Duty Industrail Parts ซึ่งมักเรียกกันว่า Engineering Plastic ( พลาสติกวิศวกรรม) เช่น กระถางต้นไม้ ตุ๊กตาปูน และอีกมายมายเป็นต้น ในส่วนของโพลียูรีเทนจึงเป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งของงานศิลปะในการใช้ออกแบบลวดลายหรือแม่พิมพ์ต่าง ๆ ให้เป็นสินค้าที่นิยมใช้กัน ซึ่งมีข้อดีดังนี้

ส่วนประกอบของน้ำยาโพลียูรีเทน น้ำยาโพลียูรีเทนนิยมนำมาแปรรูปเป็นสิ่งของ
  1. มีความแข็งให้เลือกตั้งแต่แข็งเท่ากับกระดูก จนถึงอ่อนนิ่มเหมือนหนังสะติ๊ก น้ำยาโพลียูรีเทนอิลาสโตเมอร์ สามารถผลิตให้มีความแข็งตั้งแต่ 10-15 Shore A ซึ่งใกล้เคียงกับยางลบจนถึง 70 Shore D ซึ่งมีความแข็ง มากกว่าลูกกอล์ฟ
  2. สามารถทนทานต่อการเสียดสี น้ำยาโพลียูรีเทนอิลาสโตเมอร์ สามารถทนทานได้ดีกว่ายาง พลาสติก หรือเหล็กบางชนิด ในงานหลาย ๆ ประเภท น้ำยาโพลียูรีเทนอิลาสโตเมอร์ จะใช้วัตถุดิบที่น้อยกว่าวัสดุอื่น ๆ และรวมถึงน้ำหนักที่เบากว่า อายุใช้งานที่นานกว่าช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการซ่อมบำรุง
  3. สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุประเภทอื่น น้ำยาโพลียูรีเทนอิลาสโตเมอร์ สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบที่ความแข็งเท่ากัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการออกแบบทางวิศวกรรม เช่น การรับน้ำหนักของลูกล้อ เป็นต้น
  4. ทนทานต่อแรงกระแทกสูง พลาสติกส่วนใหญ่เมื่อมีความแข็งมากขึ้น มักจะมีความเปราะบางมากขึ้นตามไปด้วย แต่ น้ำยาโพลียูรีเทนอิลาสโตเมอร์ สามารถรักษาความยืดหยุ่นและความทนทาน แม้กระทั่งมีความแข็งที่สูงขึ้นซึ่งทำให้ น้ำยาโพลียูรีเทนอิลาสโตเมอร์ สามารถนำไปใช้ในงาน ที่ต้องทนต่อการกระแทกสูง
  5. น้ำยาโพลียูรีเทนอิลาสโตเมอร์จะไม่บวม เมื่อใช้งานในน้ำจะยังคงสภาพเดิมแม้จะถูกแช่อยู่ในน้ำอุ่น 50 องศา ( 122 ฟาเรนไฮต์ ) เป็นเวลานาน ( ไม่แนะนำให้ใช้งานในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 70 องศา ( 158 ฟาเรนไฮต์ ) อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีอัตราการบวม ที่น้อยถึง 0.3-1% โดยน้ำหนัก ถึงแม้จะมีการแช่อยู่ในน้ำอย่างต่อเนื่องและด้วยเหตุผลนี้ น้ำยาโพลียูรีเทนอิลาสโตเมอร์ จึงสามารถใช้งาน เป็นแบริ่งที่หล่อลื่นด้วยน้ำได้ดี
  6. สามารถทนทานต่อสารเคมีหรือน้ำมัน ได้มากกว่าพลาสติกหรือยางโดยทั่วไป ซึ่งควรที่จะมีการทดสอบก่อน เพื่อจะได้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมที่สุด
  7. น้ำยาโพลียูรีเทนอิลาสโตเมอร์ มีอัตราการคืนตัวสูง ไม่จำเป็นต้องทำให้อ่อนนิ่ม เพื่อให้มีอัตราการคืนตัวสูง น้ำยาโพลียูรีเทนอิลาสโตเมอร์ที่แข็ง สามารถให้อัตราการคืนตัวได้สูงเช่นกัน สำหรับงานประเภท Shock Absorbing สามารถทำให้มีค่าการกระดอน ได้ต่ำถึง 10-25% และสำหรับงานที่มีความถี่สูงและต้องการอัตราการคืนตัวสูงสามารถทำให้ค่าการกระดอนสูงถึง 40-70%

นอกจากที่กล่าวมาน้ำยาโพลียูรีเทนอิลาสโตเมอร์ ยังมีข้อดีอื่น ๆ อีกที่ทำให้คนนิยมนำไปใช้กัน หากคุณต้องการน้ำยาโพลียูเทนที่มีคุณภาพ แต่ไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนดี Duraflex-D เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดี การเลือกใช้น้ำยาโพลียูรีเทนอิลาสโตเมอร์ของคุณ