7 ข้าว กข. พันธ์ข้าวสวนไม่ไวต่อแสงแดด

7 ข้าว กข. ข้าวพันธุ์สวนไม่ไวต่อแสง

เกษตรกรท่านใดกำลังเลือกหาพันธุ์ข้าวว่าจะปลูกข้าว กข. พันธุ์ไหน ที่จะสามารถทนทานต่อแสงแดดได้ดีกว่าข้าวพันธุ์สวนที่ไวต่อแสงที่แอดมินได้เขียนไว้แล้วใน EP แรก ซึ่งในวันนี้แอดมินจะพาผู้อ่านไปหาคำตอบกัน ในบทความ 7 ข้าว กข. ข้าวพันธุ์สวนไม่ไวต่อแสงค่ะ 

1. ข้าวพันธุ์ กข1 (RD1)

ข้าวพันธุ์ กข1 ข้าวพันธุ์สวนไม่ไวต่อแสง

ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์พื้นเมืองเหลืองทองนาปรัง กับไออาร์ 8 จนได้สายพันธุ์ BKN6617-56-1-2 ซึ่งเป็นข้าวเจ้า สามารถปลูกได้ทุกภาคที่มีการชลประทาน และได้ผลผลิต  742 กิโลกรัม ต่อไร่ 

ลักษณะของข้าวพันธุ์ กข1

 • เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 115 เซนติเมตร
 • อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน
 • ไม่ไวต่อช่วงแสง
 • ลำต้นและใบสีเขียวอ่อน ใบธงตั้งตรง เมล็ดเรียวยาว
 • เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
 • ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 สัปดาห์
 • ท้องไข่น้อย
 • เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.0 x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร
 • เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.1 x 2.2 x 1.8 มิลลิเมตร
 • ปริมาณอมิโลส 29-30%
 • คุณภาพข้าวสุกร่วน แข็ง

ลักษณะเด่นของ กข1

 • เป็นพันธุ์ที่เหมาะสำหรับปลูกในเขตชลประทาน
 • ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยในระดับสูง
 • แตกกอดี ลำต้นแข็งไม่ล้มง่าย
 • ข้าวกล้องใส แกร่ง คุณภาพการสีดี
 • ค่อนข้างต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล
ข้าวพันธุ์ กข1 ข้าวพันธุ์สวนไม่ไวต่อแสง

ข้อควรระวังในการปลูกข้าวพันธุ์ กข1

 • ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบหงิก โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบสีส้ม และโรคไหม้
 • ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว หนอนกอ และแมลงบั่ว

2. ข้าวพันธุ์ กข2 (RD2)

ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวเหนียวพันธุ์กำผาย 15 กับข้าวพันธุ์ไทชุง เนทีฟ 1 จากไต้หวัน จนได้สายพันธุ์ IR253-4-1-2-1 ซึ่งเป็นชนิดข้าวเหนียว สามารถปลูกได้ทุกภาคที่มีการชลประทาน และได้ผลผลิต 766 กิโลกรัม ต่อไร่

ข้าวพันธุ์ กข2 (RD2) ข้าวพันธุ์สวนไม่ไวต่อแสง

ลักษณะของข้าวพันธุ์ กข2

 • เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 115 เซนติเมตร
 • ไม่ไวต่อช่วงแสง
 • ใบสีเขียว กาบใบสีเขียวอ่อน
 • เมล็ดข้าวเปลือกสีฟางอ่อน
 • อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน
 • ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์
 • เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.5 x 3.2 x 2.2 มิลลิเมตร
 • เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.2 x 2.6 x 1.9 มิลลิเมตร
 • คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม

ลักษณะเด่นของ กข2

 • ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยในระดับสูง
 • ผลผลิตสูง แตกกอดี
 • ค่อนข้างต้านทานโรคใบสีส้ม
 • ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล
 • ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียว
 • คุณภาพการสีดี
 • ทนดินเค็ม
ข้าวพันธุ์ กข2 ข้าวพันธุ์สวนไม่ไวต่อแสง

ข้อควรระวังในการปลูกข้าวพันธุ์ กข2

 • ไม่ต้านทานอากาศหนาว
 • ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้
 • ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว

3. ข้าวพันธุ์ กข3 (RD3)

ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์พื้นเมืองเหลืองทองนาปรังกับไออาร์8 ซึ่งเป็นพ่อแม่ เดียวกับ กข1 จนได้สายพันธุ์ BKN6617-12-2-2 ซึ่งเป็นชนิดข้าวเจ้า สามารถปลูกได้ทุกภาคที่มีการชลประทาน และได้ผลผลิต 667 กิโลกรัม ต่อไร่

ข้าวพันธุ์ กข3 (RD3) ข้าวพันธุ์สวนไม่ไวต่อแสง

ลักษณะของข้าวพันธุ์ กข3 

 • เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 100 เซนติเมตร
 • ไม่ไวต่อช่วงแสง
 • ลำต้นและใบสีเขียว เมล็ดเรียวยาว
 • เมล็ดข้าวเปลือกสีน้ำตาล
 • อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 128 วัน
 • ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 สัปดาห์
 • เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.3 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร
 • เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.2 x 2.2 x 1.8 มิลลิเมตร
 • ท้องไข่น้อย
 • ปริมาณอมิโลส 29-31%
 • คุณภาพข้าวสุกร่วน แข็ง

ลักษณะเด่นของ กข3

 • เจริญเติบโตได้ดีในท้องที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เมื่อเทียบกับพันธุ์ กข อื่นๆ
 • ต้นแข็งไม่ล้มง่าย
 • มีรวงซ่อนใต้ใบธง ป้องกันการทำลายของนกได้ดี
 • ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยสูง
 • ต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียว

ข้อควรระวังในการปลูกข้าวพันธุ์ กข3

 • ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง โรคใบหงิก และโรคใบจุดสีน้ำตาล
 • ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนกอ และแมลงบั่ว

4. ข้าวพันธุ์ กข4 (RD4)

ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง เหลืองทองนาปรัง ไออาร์8 กับพันธุ์ดับเบิ้ลยู1252  จากอินเดีย ซึ่งต้านทานแมลงบั่ว แล้วนำลูกผสมชั่วแรกผสมกับพันธุ์ กข2 จนได้สายพันธุ์ BKN6805-22-13 เหมาะที่จะปลูกในภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแมลงบั่วระบาด

ข้าวพันธุ์ กข4 (RD4) ข้าวพันธุ์สวนไม่ไวต่อแสง

ลักษณะของข้าวพันธุ์ กข4

 • เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 115 เซนติเมตร
 • ไม่ไวต่อช่วงแสง
 • ลำต้น กาบใบ และขอบใบสีม่วง เมล็ดยาวเรียว
 • ข้าวเปลือกสีน้ำตาลเข้ม
 • อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 127 วัน
 • ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์
 • เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.0 x 2.9 x 2.0 มิลลิเมตร
 • เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.3 x 2.4 x 1.8 มิลลิเมตร
 • คุณภาพข้าวสุก แข็ง

ลักษณะเด่นของ กข4

 • แตกกอดี ต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย
 • ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยดี
 • ต้านทานแมลงบั่ว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว

ข้อควรระวังในการปลูกข้าวพันธุ์ กข4

 • ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง
 • มีเมล็ดลีบในรวงมากกว่าปกติ ประมาณ 20 %

5.ข้าวพันธุ์ กข7 (RD7)

ได้จากการผสม 3 ทาง ระหว่างพันธุ์เก้ารวง 88 ของประเทศไทย และพันธุ์ชิกาดิส จากประเทศอินโดนีเชีย กับพันธุ์ซี4-63 จากประเทศฟิลิปปินส์ จนได้สายพันธุ์ SPR6726-134-2-26 สามารถปลูกได้ทุกภาคที่มีการชลประทาน และได้ผลผลิต 672 กิโลกรัม ต่อไร่

ข้าวพันธุ์ กข7 (RD7) ข้าวพันธุ์สวนไม่ไวต่อแสง

ลักษณะของข้าวพันธุ์ กข7

 • เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 115 เซนติเมตร
 • ไม่ไวต่อช่วงแสง
 • อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 125 วัน
 • เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
 • ท้องไข่น้อย
 • ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 1 สัปดาห์
 • เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา =9.7 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร
 • เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.2 x 2.3 x 1.8 มิลลิเมตร
 • ปริมาณอมิโลส 24-28 %
 • คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม

ลักษณะเด่นของ กข7

 • แตกกอดี ต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย
 • ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยดี
 • คอรวงยาว นวดง่าย เป็นที่นิยมของชาวนาภาคใต้ที่เกี่ยวข้าวด้วยแกระ
 • ทนดินเปรี้ยวได้พอควร
 • ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งดี และต้านทานโรคใบสีส้มปานกลาง
ข้าวพันธุ์ กข7 ข้าวพันธุ์สวนไม่ไวต่อแสง

ข้อควรระวังในการปลูกข้าวพันธุ์ กข7

 • ไม่ทนทานอากาศหนาว ถ้าปลูกในฤดูนาปรังของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางท้องที่ จะทำให้เมล็ดลีบมากและผลผลิตค่อนข้างต่ำ
 • ข้าวแตกกอมาก มีลูกข้าวมาก จึงทำให้ข้าวออกดอกไม่สม่ำเสมอ
 • ข้าวร่วงง่าย ทำให้ต้องระมัดระวังในการเก็บเกี่ยวมากขึ้น
 • ไม่ต้านทานต่อโรคไหม้ โรคใบหงิก
 • ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และแมลงบั่ว

6. ข้าวพันธุ์ กข9 (RD9)

ได้จากการผสม 3 ทาง ระหว่างสายพันธุ์ ชัยนาท3176 กับพันธุ์ดับเบิ้ลยู1256 จากประเทศอินเดีย และพันธุ์ กข2 ของไทย จนได้สายพันธุ์ BKN6809-74-40 สามารถปลูกได้ทุกภาคที่มีการชลประทาน และได้ผลผลิต 657 กิโลกรัม ต่อไร่

ข้าวพันธุ์ กข9 (RD9) ข้าวพันธุ์สวนไม่ไวต่อแสง

ลักษณะของข้าวพันธุ์ กข9

 • เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 105 เซนติเมตร
 • ไม่ไวต่อช่วงแสง 
 • ทรงกอตั้งตรง สีเขียวเข้ม ฟางแข็งไม่ล้มง่าย
 • เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
 • อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 115-125 วัน
 • ท้องไข่น้อย
 • ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 5 สัปดาห์
 • เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.0 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร
 • เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.2 x 2.3 x 1.8 มิลลิเมตร
 • ปริมาณอมิโลส 29-31 %
 • คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง

ลักษณะเด่นของ กข9

 • อายุเบากว่า กข1 ประมาณ 15 วัน
 • คอรวงยาวกว่า กข1 และให้ผลผลิตสูง เท่ากับ กข 1
 • ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยดี
 • ต้านทานโรคใบหงิก ในสภาพธรรมชาติ
 • การเจริญเติบโตและออกรวงสม่ำเสมอ
 • คุณภาพการสีดี
 • ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และบั่วปานกลาง
ข้าวพันธุ์ กข9 ข้าวพันธุ์สวนไม่ไวต่อแสง

ข้อควรระวังในการปลูกข้าวพันธุ์ กข9

 • เมล็ดร่วงง่าย
 • ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ และโรคเขียวเตี้ย
 • ไม่ต้านทานโรคเมล็ดด่าง

7.ข้าวพันธุ์ กข10 (RD10)

ได้จากการชักนำด้วยรังสีนิวตรอน 1 กิโลแรด อาบเมล็ดข้าวพันธุ์ กข1 จนได้สายพันธุ์ RD1´69-NF1U-G6-6 ควรปลูกในภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และให้ผลผลิต 660 กิโลกรัม ต่อไร่

ข้าวพันธุ์ กข10 ข้าวพันธุ์สวนไม่ไวต่อแสง

ลักษณะของข้าวพันธุ์ กข10

 • เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 115 เซนติเมตร
 • ไม่ไวต่อช่วงแสง
 • อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน
 • ทรงกอตั้งตรง ลำต้นสีเขียวเข้ม ใบค่อนข้างกว้าง รวงอยู่ใต้ใบธง
 • ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์
 • เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
 • เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.8 x 2.7 x 2.1 มิลลิเมตร
 • เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.6 x 2.3 x 1.8 มิลลิเมตร
 • คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม

ลักษณะเด่นของ กข10

 • เมล็ดเรียวยาว ไม่ร่วงง่าย
 • คุณภาพหุงต้มและรับประทานดี
ข้าวพันธุ์ กข10 (RD10) ข้าวพันธุ์สวนไม่ไวต่อแสง

ข้อควรระวังในการปลูกข้าวพันธุ์ กข10 

 • ไม่ต้านทานโรคไหม้
 • ไม่ต้านทานแมลงบั่ว และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

รถเกี่ยวข้าวราคา.com เป็นศูนย์รวมรถเกี่ยวข้าวราคาถูก และอะไหล่รถเกี่ยวข้าวคุณภาพดี คุณสามารถเช็กราคารถเกี่ยวข้าวทุกรุ่นได้ ตั้งแต่รถเกี่ยวข้าวคูโบต้า ไปจนถึงรถเกี่ยวข้าวจ้าวช้างไวไฟ พร้อมให้คำปรึกษาทุกท่าน ฟรี! สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถเกี่ยวข้าว และอะไหล่รถเกี่ยวข้าว ติดต่อได้ที่ 062-424-1394


ขอบคุณข้อมูลจาก

http://www.ricethailand.go.th/Rkb/varieties/index.php.htm