5 ประโยชน์ของรถเกี่ยวข้าว รถเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาได้อย่างไร เมื่อแรงงานขาดแคลน และราคาค่าแรงที่สูงขึ้น ทำให้ต้นทุนในการเกี่ยวข้าวของชาวนาสูงขึ้น

5 ประโยชน์ของรถเกี่ยวข้าว

5 ประโยชน์ของรถเกี่ยวข้าว
5 ประโยชน์ของรถเกี่ยวข้าว

5 ประโยชน์ของรถเกี่ยวข้าว เชื่อว่าผู้อ่านหลายท่าน คงได้ประสบกับปัญหาแรงงานขาดแคลน และราคาค่าแรงที่สูงขึ้นทุก ๆ วัน ในกิจการของท่านไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นผลที่ทำให้ต้นทุนในการเกี่ยวข้าวของชาวนาสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้ชาวนาส่วนใหญ่หันมาใช้รถเกี่ยวข้าวกันมากขึ้น ซึ่งในวันนี้แอดมินจะพาผู้อ่านทุกท่านไปรู้จักกับประโยชน์และความสำคัญของรถเกี่ยวข้าว 5 ข้อกันค่ะ

1. รถเกี่ยวข้าวช่วยลดเวลาการทำงานของชาวเกษตรกร

รถเกี่ยวข้าวสามารถเกี่ยวข้าวได้ไร่ละ 1-4 ชั่วโมง หรือวันละ 20-60 ไร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของรถเกี่ยวข้าว ความชำนาญของผู้ขับ และลักษณะการตั้งต้นของรวงข้าว ซึ่งหากเปรียบเทียบการเก็บเกี่ยวข้าวด้วยมือนั้น การเกี่ยวข้าวด้วยมือจะใช้เวลาโดยเฉลี่ย 6-10 ชั่วโมง ต่อไร่ ซึ่งแอดมินเชื่อว่าผู้อ่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า ความเร็วในการเก็บเกี่ยวข้าวมักจะมีผลต่อรายได้ในการขายข้าวของเกษตรกร เนื่องจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนั้น เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกัน ทำให้ราคาข้าวลดต่ำลง ซึ่งเป็นเพราะปริมาณข้าวในท้องตลาดมีเยอะกว่าความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งความไม่แน่นอนของสภาพอากาศที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้นข้าวของเกษตรกร ดังนั้นความรวดเร็วในการเก็บเกี่ยวจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งรถเกี่ยวข้าวสามารถช่วยให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้น และช่วยลดเวลาในการทำงานของเกษตรกรอีกด้วยค่ะ 

2. รถเกี่ยวข้าวช่วยลดต้นทุนแรงงาน  

เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว เจ้าของนาจะมีการจ้างแรงงานเพื่อมาช่วยเก็บเกี่ยวข้าวเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้นทุนในการเกี่ยวข้าวเพิ่มสูงขึ้น  ซึ่งในบทความเรื่อง การศึกษาการเปรียบเทียบการเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวนวดข้าวกับใช้แรงงานคน’ ได้แสดงให้เห็นว่า ค่าใช้จ่ายของการใช้รถเกี่ยวข้าว โดยเสียค่าจ้างรถเกี่ยวข้าวนั้น ตกที่ 800 บาทต่อไร่ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการใช้แรงงานเกี่ยวข้าวนั้นอยู่ที่ 1,280 บาทต่อไร่ ตามข้อมูลด้านล้างนี้ค่ะ

  • ค่าจ้างแรงงานรายวันสำหรับ 2 คน 800 บาท 
  • ค่าตอกมัด 80 บาท
  • ค่าจ้างมัด 200 บาท
  • ค่าจ้างนวด 200 บาท   

จะเห็นได้ว่า การใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยวข้าวนั้น จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าการใช้รถเกี่ยวข้าวในการเก็บเกี่ยวถึง (1,280-800) 480 บาท (*คิดตามอัตราเงินเมื่อปี พ.ศ. 2557) 

3. รถเกี่ยวข้าวสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

เมื่อรถเกี่ยวข้าวเข้ามาช่วยทุ่นแรงและเวลาให้กับเกษตรกรแล้ว โอกาสในการขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกจึงมีความเป็นไปได้มากขี้น อีกทั้งเกษตรกรยังสามารถหารายได้พิเศษจากการรับจ้างเกี่ยวข้าวให้นาอื่นอีกด้วย

4. รถเกี่ยวข้าวช่วยลดการสูญเสียเมล็ดข้าว

โอกาสที่เกษตรกรจะทำเมล็ดข้าวหล่นลงพื้นจากการเก็บเกี่ยวด้วยมือนั้นมีสูงกว่าการใช้ถเกี่ยวข้าว ซึ่งหลายครั้งด้วยกันที่ชาวเกษตรกรต้องสูญเสียรายได้จากข้าวที่หล่นลงพื้นไป

5. รถเกี่ยวข้าวช่วยลดความเหนื่อยยากให้แก่เกษตรกร 

ประโยชน์ข้อนี้เป็นประโยชน์ทางอ้อมของรถเกี่ยวข้าว ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกสันหลัง จากการที่ชาวนาจะต้องก้มเกี่ยวข้าวเป็นเวลานาน และอาจนำไปสู่หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเป็นอัมพาตอีกด้วย 

แต่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีข้อดีและข้อเสีย เหมือนกับเหรียญที่มี 2 ด้าน เพราะฉะนั้นแอดมินจะพาผู้อ่านไปดูอีกด้านของรถเกี่ยวข้าวกันค่ะ 

  • รถเกี่ยวข้าวราคาแพง ทำให้ต้องใช้เงินลงทุนในการซื้อรถเกี่ยวข้าวสูง หากมีผืนนาเล็ก หรือมีไม่กี่ไร่ แอดมินแนะนำให้ผู้อ่านจ้างรถเกี่ยวข้าวจากนายหน้าดีกว่าค่ะ เพราะรถเกี่ยวข้าวจะคุ้มต้นทุนที่สุด หากได้ใช้เก็บเกี่ยวข้าว 10 ไร่ ขึ้นไป 
  • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถเกี่ยวข้าวมีราคาค่อนข้างสูง เพราะรถเกี่ยวข้าวต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำสม่ำเสมอ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  

หากสนใจสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถเกี่ยวข้าว หรือราคารถเกี่ยวข้าว สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ 062-424-1394

ติดต่อรถเกี่ยวข้าวราคา
ติดต่อรถเกี่ยวข้าวราคา