4 โรงงานผลิตกระบอกสูบไฮดรอลิคคุณภาพมีที่ไหนบ้าง ?

4 โรงงานผลิตกระบอกสูบไฮดรอลิคคุณภาพมีที่ไหนบ้าง ?

4 โรงงานผลิตกระบอกสูบไฮดรอลิคคุณภาพมีที่ไหนบ้าง ? ระบบไฮดรอลิคเป็นเรื่องที่ว่าด้วยคุณสมบัติทางกลของของไหล ซึ่งเป็นการส่งถ่ายกำลังในเชิงกลด้วยของไหลที่เป็นของเหลวหรือน้ำมันไฮดรอลิค สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกระบอกสูบไฮดรอลิค ซึ่งเป็นชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรม โดยการทำงานของกระบอกสูบไฮดรอลิคจะอาศัยหลักการเปลี่ยนพลังงานแรงดันของน้ำมันไฮดรอลิค จะส่งถ่ายพลังงานในแนวเชิงเส้น หากไม่มีกระบอกสูบไฮดรอลิคระบบนี้ก็จะไม่สมบูรณ์ ฉะนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำโรงงานผลิตกระบอกสูบไฮดรอลิคคุณภาพในไทยราคาดี มีที่ไหนบ้าง

1.  PNEU AND HYD CO.,LTD

บริษัท นิว แอนด์ ไฮด์ จำกัด จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภท นิวเมติกส์และไฮดรอลิค คุณภาพสูง โดย ทาง บริษัทได้ทำการ คัดสรรสินค้ายี่ห้อต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานมาแล้วว่ามีคุณภาพดีเมื่อเทียบกับราคา พร้อมให้คำปรึกษา ทั้งออกแบบ แก้ไข ซ่อมบำรุง เทรนนิ่งทั้งใน-นอก สถานที่

2. SRITONG ENGINEERING CO.,LTD

บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิคและนิวเมติกส์รวมทั้งกระบอกไฮดรอลิค แกนและท่อสำหรับกระบอกสูบไฮดรอลิค ข้อต่อและท่อทางเดินน้ำมัน ชุดต้นกำลัง ระบบอินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์ระบบจ่ายน้ำมันหล่อลื่น จารบี สารหล่อเย็น สำหรับเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ ในระบบเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า

3. Hydraulic Siam Industrial Complete

บริษัท สยามอินดัสเทรียล คอมพลีท จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์ไฮดรอลิค & นิวเมติกส์และสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ จากประเทศไต้หวัน และประเทศจีนนำเข้าแบรนด์ที่มีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับ และมีราคาที่เหมาะสม รวมถึงให้คำปรึกษาและออกแบบระบบไฮดรอลิคอุตสาหกรรม กระบอกสูบไฮดรอลิค ชุดต้นกำลัง(Power Unit) ฯลฯ

4. THAI AGENCY ENGINEERING

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบไฮดรอลิค กระบอกสูบไฮดรอลิค แกนกระบอกไฮดรอลิค ปั๊มไฮดรอลิค รวมไปถึงอุปกรณ์นิวเมติกส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม และเครื่องจักรต่างๆ อย่างเช่น เครื่อง Press เครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป  อีกทั้งยังผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร เช่น รถคีบอ้อย-คีบไม้ รถตัดอ้อย และเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างด้วย เช่น รถบดถนน Mini loader ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทส่งออกไปขายในต่างปรเทศด้วย และรวมถึงโซลูชั่นพลังงานทดแทน เป็นต้น