4 วิธีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับบรรจุอาหาร

4 วิธีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับบรรจุอาหาร

4 วิธีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับบรรจุอาหาร

4 วิธีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับบรรจุอาหาร
บรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับบรรจุอาหาร

4 วิธีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับบรรจุอาหาร ปัจจุบันมีปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อห่อหุ้มและรักษาคุณภาพของอาหารเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังมีการออกแบบรูปร่างที่หลากหลายและมีสีสันที่สวยงาม ทั้งนี้พลาสติกนั้นมีหลากหลายชนิด มีทั้งชนิดที่ปลอดภัยสำหรับบรรจุอาหาร และพลาสติกที่เป็นอันตรายหากสัมผัสกับอาหาร รวมถึงพลาสติกรีไซเคิล วัตถุดิบที่เป็นอันตรายสามารถก่อให้เกิดสารปนเปื้อนในอาหารได้และส่งผลต่อร่างกายเมื่อได้รับการสะสมในปริมาณมาก เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้รับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ควรเลือกบรรจุภัณฑ์พลาสติกบรรจุอาหารที่ผ่านการทดสอบ และได้ใบรับรองว่าสามารถบรรจุอาหารได้

4 วิธีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก

  1. เลือกสินค้าที่มีการรับรอง

สินค้าพลาสติกที่ได้รับการรองรับจากกระทรวงสาธารณสุข ต้องมี ใบรับรองเลขที่ 295 กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อยืนยันว่าสามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย ไม่พบสารอันตรายต่าง ๆ

  1. เลือกพลาสติกเกรด A

พลาสติกเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้หลายรอบ ซึ่งคุณภาพของพลาสติกก็จะตกลงไปตามเกรดพลาสติกหลังรีไซเคิล พลาสติกรีไซเคิลอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับการบรรจุอาหารเพราะอาจมีสารปนเปื้อนต่าง ๆ ที่ควบคุมได้ยาก

  1. หลีกเลี่ยงพลาสติกมีสีที่ดูไม่น่าเชื่อถือ

การใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นสีควรระมัดระวังอันตรายจากเม็ดสีที่เติมเข้าไป ซึ่งอาจมีส่วนผสมของตะกั่วและแคดเมียม สารทั้งสองตัวนี้สามารถแพร่ออกมาจากพลาสติกได้ หากต้องการเลือกใช้พลาสติกมีสีสำหรับบรรจุอาหารทางลูกค้าควรขอเอกสารใบรับรอง 295 กับแหล่งจำหน่ายเพื่อความแน่ใจ

  1. เลือกซื้อพลาสติกจากผู้ขายที่เชื่อถือได้

สุดท้ายแล้วเมื่อเราเลือกซื้อสินค้า ควรเลือกซื้อจากแหล่งผู้ขายที่เชื่อถือได้ บอกข้อมูลสินค้าตามความเป็นจริง มีจรรยาบรรณ ไม่หลอกลวงผู้บริโภค และมีเอกสารรับรองยืนยัน หรือ มีฐานผลิตเองสามารถเข้าตรวจสอบได้ พร้อมมีเอกสารยืนยันคุณภาพสินค้าและใบรับรองมาตรฐาน

ทั้งนี้การใช้พลาสติกควรเลือกให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของพลาสติกชนิดนั้น ๆ ถึงแม้ว่าภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ด้วยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ ออกมา หากแต่ผู้บริโภคยังเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีสมบัติไม่เหมาะสม ก็มีโอกาสได้รับสารอันตรายเพิ่มขึ้น

วี.เค. พลาสติก เรามีประสบการณ์ด้านพลาสติกที่มีมาก กว่า 30 ปี ซึ่ง วี.เค. พลาสติก เรารับผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก บรรจุภัณฑ์สำหรับเคมีภัณฑ์และเภสัชกรรม และเรายังสามารถออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ เรามีใบรับรองที่เป็นที่ยอมรับ เราเลือกใช้พลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายและไม่เป็นภัยต่อธรรมชาติ ทางบริษัทนำเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จนได้รับมาตรฐาน

หากหากสนใจที่จะผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเครื่องสำอาง ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับเคมีภัณฑ์และเภสัชกรรม ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหาร หรือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเครื่องดื่ม สามารถติดต่อสอบถามหรือปรึกษาเราได้ตลอดเวลา เรามีพนักงานพร้อมให้คำปรึกษากับคุณ หากสนใจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่โทร.02 529 5961 หรือทางเว็บไซต์ vkplastic.com