2 ข้าวพันธุ์ลูกผสม ปลูกได้ดีในภาคกลางและภาคเหนือ เก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวข้าว

2 ข้าวพันธุ์ลูกผสม ปลูกได้ดีในภาคกลางและภาคเหนือ

ในบทความนี้แอดมินจะมาแนะนำ 2 พันธุ์ข้าวลูกผสมที่ปลูกได้ดีในภาคกลาง และภาคเหนือ รวมถึงข้อควรระมัดระวังในการปลูกพันธุ์ข้าวลูกผสมกันค่ะ

1. ข้าวพันธุ์ลูกผสม ซีพี 304 (CP 304)

ข้าวพันธุ์ ซีพี 304 เป็นข้าวพันธุ์ที่ถูกปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้าลูกผสม 3 สายพันธุ์ โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ ที่จังหวัดกำแพงเพชร ผู้นำเอาข้าวพันธุ์พ่อ สุพรรณบุรี 1  ไปชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ และปลูกคัดเลือกต้นกลายพันธุ์แบบสืบตระกูล ตั้งแต่ M1 – M7 ได้สายพันธุ์บริสุทธิ์ KHR20120-12-20-7-4-2-2 และปรับปรุงสายพันธุ์แม่ (A-line)  โดยนำข้าวสายพันธุ์ KHR0101 ผสมกับสายพันธุ์แม่ IR58025A และปลูกทดสอบ F1 ที่มีละอองเรณูเป็นหมัน เพื่อเป็นสายพันธุ์รักษาความเป็นหมัน ให้ผลผลิตประมาณ 938 กิโลกรัมต่อไร่ เหมาะกับการปลูกในพื้นที่นาชลประทานที่เกษตรกรมีความพร้อมและดินอุดมสมบูรณ์   

ข้าวพันธุ์ลูกผสม ซีพี 304

ลักษณะประจำข้าวพันธุ์ลูกผสม ซีพี 304

 • เป็นข้าวเจ้าลูกผสม สูงประมาณ 102-104 เซนติเมตร
 • ไม่ไวต่อช่วงแสง
 • อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 103-104 วัน
 • ต้นค่อนข้างแข็ง ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวเข้ม ใบธงตั้ง
 • เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
 • รูปร่างเมล็ดยาวเรียว ท้องไข่น้อย
 • เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.3 x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร
 • เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.6 x 2.1 x 1.8 มิลลิเมตร
 • ปริมาณอมิโลส 27.41%
 • คุณภาพข้าวสุกร่วน แข็ง

ลักษณะเด่นของข้าวพันธุ์ลูกผสม ซีพี 304

 • ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้

ข้อควรระวังในการปลูกข้าวพันธุ์ลูกผสม ซีพี 304

 • ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง
 • ไม่ต้านทานโรคใบหงิก โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบสีส้ม และโรคไหม้
 • ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

2. ข้าวพันธุ์ลูกผสม กขผ1

ข้าวพันธุ์ลูกผสม กขผ1 เป็นข้าวสายพันธุ์ PTT06001H ที่ถูกปรับปรุงพันธุ์ในระบบ 3 สายพันธุ์ โดยมีพันธุ์แม่ คือสายพันธุ์เรณูเป็นหมัน IR79156A ของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ  ที่มีสายพันธุ์ IR79156B เป็นสายพันธุ์รักษาเรณูเป็นหมัน ให้ผลผลิต ประมาณ 1006 กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวพันธุ์ลูกผสมนี้สามารถปลูกในพื้นที่นาชลประทานในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

ข้าวพันธุ์ลูกผสม กขผ1

ลักษณะประจำข้าวพันธุ์ลูกผสม กขผ1

 • เป็นข้าวเจ้าลูกผสม สูงประมาณ 116 เซนติเมตร
 • ไม่ไวต่อช่วงแสง
 • อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 115 วัน
 • เมล็ดต่อรวง 200-250   เมล็ด มีเมล็ดดีต่อรวง 85เปอร์เซ็นต์ น้ำหนัก 1,000  เมล็ด หนัก 24.72 กรัม
 • ต้านทานต่อโรคไหม้ในบางพื้นที่ ค่อนข้างต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว แต่อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้ง
 • เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.4 x 2.4 x 2.0 มิลลิเมตร
 • เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.3 x 2.1 x 1.8 มิลลิเมตร
 • ปริมาณอมิโลส 27.0%
 • ข้าวสวย ร่วน ไม่เกาะติด
ลักษณะประจำข้าวพันธุ์ลูกผสม กขผ1

ข้อควรระวังในการปลูกข้าวพันธุ์ลูกผสม กขผ1

 • อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้ง ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคไหม้ในเขตพิษณุโลก

และเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวข้าว เกษตรกรบางท่านก็อาจจะใช้มือเกี่ยวข้าว บางท่านก็ใช้รถเกี่ยวข้าวในการเก็บเกี่ยวบ้าง และผู้อ่านท่านใดกำลังมองหารถเกี่ยวข้าวอยู่ รถเกี่ยวข้าวราคา.com ยินดีให้บริการและคำปรึกษาในการเลือกซื้อรถเกี่ยวข้าว ฟรี! ตั้งแต่รถเกี่ยวข้าวคูโบต้า รถเกี่ยวข้าวยันม่าร์ รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนา รถเกี่ยวข้าวศักดิ์พัฒนา รถเกี่ยวข้าวอิเซกิ และรถเกี่ยวข้าวคลาส ติดต่อได้ที่ 062-424-1394

ติดต่อรถเกี่ยวข้าวราคา
ติดต่อรถเกี่ยวข้าวราคา

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก

http://www.ricethailand.go.th/Rkb/varieties/index.php.htm