ไฮดรอลิคบีบอัด (2)

ไฮดรอลิคบีบอัด

ไฮดรอลิคบีบอัด ไฮดรอลิคเป็นระบบที่อาศัยแรงดันของของเหลวในการถ่ายเทพลังงานจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง แรงดันของของเหลวสามารถทำให้เกิดแรงบีบอัดได้ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ มากมาย เช่น

ไฮดรอลิคบีบอัด
 • การบีบอัดวัสดุ เช่น กระป๋อง กล่อง ท่อ
 • การขึ้นรูปวัสดุ เช่น พลาสติก โลหะ
 • การเจาะ ตัด เฉือนวัสดุ
 • การยก เคลื่อนย้ายวัสดุ

หลักการของไฮดรอลิคบีบอัด

หลักการของไฮดรอลิคบีบอัด คือการใช้แรงดันของของเหลวในการบีบอัดวัสดุ ของเหลวที่ใช้ในระบบไฮดรอลิคส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันไฮดรอลิค ซึ่งมีคุณสมบัติไม่อัดตัว จึงทำให้สามารถถ่ายเทแรงดันได้โดยไม่สูญเสียกำลัง

ระบบไฮดรอลิคบีบอัดประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้

การทำงานของระบบไฮดรอลิคบีบอัด

ปั๊มไฮดรอลิคจะทำหน้าที่สร้างแรงดันให้กับน้ำมันไฮดรอลิค จากนั้นน้ำมันไฮดรอลิคจะถูกส่งผ่านสายไฮดรอลิคไปยังกระบอกสูบไฮดรอลิค วาล์วไฮดรอลิคจะทำหน้าที่ควบคุมทิศทางของน้ำมันไฮดรอลิค เมื่อน้ำมันไฮดรอลิคไหลเข้าสู่กระบอกสูบไฮดรอลิค กระบอกสูบไฮดรอลิคจะขยายตัวและทำให้เกิดแรงบีบอัดกับวัสดุที่อยู่ด้านหน้า

ตัวอย่างการใช้งานไฮดรอลิคบีบอัด

ไฮดรอลิคบีบอัดถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ มากมาย เช่น

 • เครื่องบีบอัดกระป๋อง ใช้ในการบีบอัดกระป๋องเครื่องดื่มหรืออาหารให้มีขนาดลดลง เพื่อประหยัดพื้นที่ในการขนส่งและจัดเก็บ
 • เครื่องขึ้นรูปพลาสติก ใช้ในการขึ้นรูปพลาสติกให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ เช่น ภาชนะ บรรจุภัณฑ์
 • เครื่องเจาะ ตัด เฉือนวัสดุ ใช้ในการเจาะ ตัด เฉือนวัสดุต่าง ๆ เช่น ไม้ โลหะ
 • เครื่องยก เคลื่อนย้ายวัสดุ ใช้ในการยก เคลื่อนย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักมาก

ความปลอดภัยในการใช้งานไฮดรอลิคบีบอัด

 • ตรวจสอบสภาพของระบบไฮดรอลิคก่อนใช้งานทุกครั้ง
 • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น แว่นตา ถุงมือ
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันไฮดรอลิคโดยตรง
 • ใช้งานระบบไฮดรอลิคอย่างระมัดระวัง

ไฮดรอลิคบีบอัดเป็นระบบที่อาศัยแรงดันของของเหลวในการบีบอัดวัสดุ สามารถนำไปใช้ประยุกต์ในงานต่าง ๆ มากมาย การใช้งานไฮดรอลิคบีบอัดควรคำนึงถึงความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านใดที่กำลังมองหาโรงงานผลิตชิ้นส่วนในระบบไฮดรอลิค Thai-A เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิคทุกชนิดที่คุณต้องการ หรือหากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างที่แสดง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร :  02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook :thaiagency

Line ID :@thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ