โซล่าเซลล์ระบบ OFF-GRID เหมาะกับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์อย่างไร?

โซล่าเซลล์ระบบ OFF-GRID เหมาะกับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์อย่างไร?

โซล่าเซลล์ระบบ Off-Grid เหมาะกับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์อย่างไร ? ใช่ว่าทุกที่จะมีไฟฟ้าใช้ การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์จึงสามารถช่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อการใช้งานที่สะดวกมากขึ้น ระบบโซล่าเซลล์ก็คงจะพอรู้จักกันบ้างว่าสามารถใช้แผงโซล่าเซลล์ในการผลิตไฟฟ้า แต่ระบบออฟกริด (Off Grid System) ละ คืออะไร ?

ระบบออฟกริด (Off Grid System)

ระบบ solar cell ที่ไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกเก็บในแบตเตอรี่ และนำมาใช้งานเมื่อเราเปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยปริมาณความจุของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า เหมาะสำหรับพี้นที่ที่ไม่มีไฟใช้ หรือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

โซล่าเซลล์ระบบออฟกริด (Off Grid System) แบ่งออกตามลักษณะการต่อวงจรได้ 2 แบบ คือ

1. การต่อตรง คือ การนำกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อใช้งาน ดังนั้นก็จะใช้ได้เฉพาะเวลาที่มีแสงอาทิตย์เท่านั้น และไม่มีการเก็บประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่มาใช้งาน ทั้งนี้การนำมาต่อใช้งานแยกตามเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งาน ได้อีกเป็น 2 ชนิด

1.1 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งาน ที่ใช้ไฟ AC เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานภายในบ้าน เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ AC แต่ไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC ดังนั้น ก่อนนำไปใช้งานจึงต้องนำมาแปลงมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเสียก่อน โดยนำมาต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่เรียกว่า อินเวอร์เตอร์ ( Inverter ) ซึ่งเหมาะสำหรับเครื่องไฟฟ้าทั่วไปที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ

1.2 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งาน ที่ใช้ไฟ DC คือการนำกระแสไฟฟ้า DC ที่ได้จาก แผงโซล่าเซลล์มาต่อใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงและใช้งานได้เลย  โดยไม่ต้องต่อผ่านอินเวอร์เตอร์ ( Inverter )

ข้อดี เป็นการนำไฟฟ้าที่ได้มาใช้งานได้อย่างคุ้มค่า เนื่องจากมีการสูญเสียกำลังไฟฟ้าต่ำมาก

ข้อเสีย อุปกรณ์ที่ใช้งานส่วนใหญ่จะใช้ไฟ AC ดังนั้น จึงต้องเลือกใช้งานกับอุปกรณ์ให้เหมะสม เช่น มอเตอร์ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ที่ใช้ไฟ DC โดยปั้มน้ำใส่ถังสูงเก็บไว้ตอนกลางวัน และเราสามารถใช้น้ำได้ตอนกลางคืน เหมาะสำหรับบ้านสวน

2. การต่อใช้งานโดยใช้ไฟฟ้าผ่านแบตเตอรี่ การนำกระแสไฟฟ้า DC ที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ มาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ แล้วจึงนำไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ได้มาใช้งาน ซึ่งก็สามารถเลือกว่าจะนำจ่ายไฟ ให้กับอุปกรณ์ ที่ใช้ไฟ AC หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ไฟ DC ข้อดี มีแบตเตอรี่สามารถเก็บประจุไฟฟ้าไว้ใช้ไฟฟ้าในเวลากลางคืนได้ โดยอาจแยกตามเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งาน ได้เป็น 2 ชนิด

2.1 นำกระแสไฟที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์มาชาร์จแบตเตอรี่ คือการนำไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ แปลงเป็นไฟ AC ต่อไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งาน (Load) ใช้ไฟ AC เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานภายในบ้าน เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ AC แต่ไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC ดังนั้น ก่อนนำไปใช้งานจึงต้องนำมาแปลงมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเสียก่อน โดยนำมาต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่เรียกว่า อินเวอร์เตอร์ ( Inverter ) ซึ่งเหมาะสำหรับเครื่องไฟฟ้าทั่วไปที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ

สรุปคือ ระบบออฟกริด ไม่ต่อพ่วงกับไฟฟ้าที่มาจากการไฟฟ้า หลักสำคัญในการออกแบบระบบนี้ คือการประมาณความต้องการการใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ออกแบบมาได้คุ้มค่าและประหยัดต้นทุนได้มากที่สุด เช่น ใช้หลอดไฟ 10W จำนวน 5 ดวง , TV 300W จำนวน 1 เครื่อง และอื่นๆ เช่น ตู้เย็น เครื่องปั้มน้ำโซล่าเซลล์ พัดลม ที่ชาร์ตแบตมือถือ

หากท่านใดสนใจติดตั้งระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ เพื่อลดต้นทุน สามารถติดต่อเราได้ที่ Thai-A เราคือโรงงานผลิตแผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ อาทิ แผงโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์ ปั๊มซับเมอร์ส ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สำเร็จรูป รวมไปถึงระบบ โซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท๊อป พลังงานทดแทนแบบครบวงจรพร้อมจำหน่ายและติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ด้านโซล่าเซลล์ยาวนานกว่า 50 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@teacgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency