โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เน้นตัดอ้อยสดลด PM 2.5

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เน้นตัดอ้อยสดลด PM 2.5

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เน้นตัดอ้อยสดลด PM 2.5 จะเห็นได้ว่าหน่วยงานรัฐได้ออกโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2565 โดยจะช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานเท่านั้น เพื่อยกระดับการเก็บเกี่ยวอ้อยที่ได้คุณภาพมากขึ้น

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เน้นตัดอ้อยสดลด PM 2.5 (1)
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เน้นตัดอ้อยสดลด PM 2.5

เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบายแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ผลักดันโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสดก่อนส่งโรงงานเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อีกด้วย

ทั้งนี้ เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดจะได้รับราคาอ้อยขั้นสุดท้ายรวมกับเงินช่วยเหลือแล้วไม่ต่ำกว่า ตันละ 1,100 บาท เพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ รวมถึงการดำรงชีพของตนเองและครอบครัว

จากการช่วยเหลือจากโครงการรัฐชาวไร่อ้อยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของรถตัดอ้อยเพื่อการตัดอ้อยสดเป็นจำนวนมากขึ้น เนื่องจากการเก็บเกี่ยวอ้อยสดต้องใช้แรงงานคนจำนวนมมากและอีกทั้งยังใช้เวลามากกว่าการตัดอ้อยไฟไหม้ที่นอกจากจะถูกหักค่าอ้อยแล้วยังสร้างมลภาวะ PM 2.5 อีกด้วย

ดังนั้นเราจึงอยากให้ชาวไร่อ้อยคนไทยหันมาเปลี่ยนแปลงเกษตรอ้อยให้มีคุณภาพด้วยรถตัดอ้อยไทยทำ ไทยประดิษฐ์อย่างรถตัดอ้อย MAX Cane Harvester รถตัดอ้อยไทยคุณภาพดี ราคาเป็นมิตรกับชาวไร่อ้อย กำลังเครื่องสูง อะไหล่นำเข้าแข็งแรงทนทาน มีความคล่องตัว ดูแลง่าย ช่วยท่านลดต้นทุนการผลิต มีกำไรเพิ่มมากขึ้น และยังมีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาทุกท่านในเรื่องของเครื่องจักรที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการทุ่นแรง การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

สนใจสอบถามได้ที่

โทร : 02-026-3854

Email : webmaster@taecgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency