วิธีการแก้ไขปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกสีไม่สม่ำเสมอ

วิธีการแก้ไขปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกสีไม่สม่ำเสมอ

วิธีการแก้ไขปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกสีไม่สม่ำเสมอ

วิธีการแก้ไขปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกสีไม่สม่ำเสมอ การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการฉีดพลาสติกได้รับความนิยมอย่างมากนอุตสาหกรรม เพราะสามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้หลากหลายรูปแบบ ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกสีสันสดใส และชิ้นงานฉีดพลาสติกยังมีคุณภาพสูงอีกด้วยนะคะ แต่การฉีดพลาสติกก็อาจเกิดปัญหาสีไม่สม่ำเสมอได้ แล้วจะมีสาเหตุมาจากอะไร แอดมินมีคำตอบค่ะ

ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกสีไม่สม่ำเสมอ เกิดจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้

สาเหตุจากวัตถุดิบพลาสติก

วัตถุดิบพลาสติกที่มีคุณภาพต่ำอาจมีสีไม่สม่ำเสมออยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้น หรืออาจเกิดจากการปนเปื้อนของวัตถุแปลกปลอม เช่น เศษโลหะ เศษพลาสติก สิ่งสกปรก เป็นต้น วัตถุดิบพลาสติกที่มีคุณภาพสูงควรมีสีที่สม่ำเสมอและมีความบริสุทธิ์สูง ปราศจากวัตถุแปลกปลอม

สาเหตุจากกระบวนการฉีดพลาสติก

กระบวนการฉีดพลาสติกที่ไม่ดีอาจส่งผลให้เกิดการไหลของพลาสติกเหลวไม่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยต่อของพลาสติกเหลวที่ไหลเร็วและไหลช้า ทำให้ชิ้นงานมีสีไม่สม่ำเสมอ กระบวนการฉีดพลาสติกที่ส่งผลต่อสีของชิ้นงาน ได้แก่

  • ความเร็วในการฉีด ความเร็วในการฉีดพลาสติกที่สูงเกินไป อาจทำให้พลาสติกเหลวไหลเร็วเกินไป ส่งผลให้เกิดการไหลแบบปั่นป่วนและกระจายสีไม่สม่ำเสมอ
  • ความดันฉีด ความดันในการฉีดพลาสติกที่ต่ำเกินไป อาจทำให้พลาสติกเหลวไหลช้าเกินไป ส่งผลให้เกิดการไหลแบบปั่นป่วนและกระจายสีไม่สม่ำเสมอ
  • อุณหภูมิของแม่พิมพ์ อุณหภูมิของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่สูงเกินไป อาจทำให้พลาสติกแข็งตัวเร็วเกินไปก่อนที่จะไหลเต็มแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ส่งผลให้เกิดรอยต่อของพลาสติกเหลวที่ไหลเร็วและไหลช้า ทำให้ชิ้นงานมีสีไม่สม่ำเสมอ
  • อุณหภูมิของพลาสติกเหลว อุณหภูมิของพลาสติกเหลวที่สูงเกินไปอาจทำให้พลาสติกแข็งตัวเร็วเกินไปก่อนที่จะไหลเต็มแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ส่งผลให้เกิดรอยต่อของพลาสติกเหลวที่ไหลเร็วและไหลช้า ทำให้ชิ้นงานมีสีไม่สม่ำเสมอ

สาเหตุจากอุณหภูมิของแม่พิมพ์

อุณหภูมิของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่สูงเกินไป อาจทำให้พลาสติกแข็งตัวเร็วเกินไปก่อนที่จะไหลเต็มแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ส่งผลให้เกิดรอยต่อของพลาสติกเหลวที่ไหลเร็วและไหลช้า ทำให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกมีสีไม่สม่ำเสมอ

ฉีดพลาสติกสีไม่สม่ำเสมอ

สาเหตุจากอุณหภูมิของพลาสติกเหลว

อุณหภูมิของพลาสติกเหลวที่สูงเกินไป อาจทำให้พลาสติกแข็งตัวเร็วไปก่อนที่จะไหลเต็มแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ส่งผลให้เกิดรอยต่อของพลาสติกเหลวที่ไหลเร็วและไหลช้า ทำให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกมีสีไม่สม่ำเสมอ

วิธีการแก้ไขปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกสีไม่สม่ำเสมอ

  • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบพลาสติก เลือกใช้วัตถุดิบพลาสติกที่มีคุณภาพดีจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น มาตรฐานการผลิต แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ประวัติการสั่งซื้อ เป็นต้น นอกจากนี้ ควรตรวจสอบวัตถุดิบพลาสติกจากผู้ผลิตเดิมว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ หากพบปัญหาสีไม่สม่ำเสมอ ควรเปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบพลาสติกจากผู้ผลิตรายอื่น
  • ปรับปรุงกระบวนการฉีดพลาสติก ปรับแต่งกระบวนการฉีดพลาสติกให้เหมาะสม เช่น ปรับความเร็วในการฉีดพลาสติก ความดันฉีดพลาสติก อุณหภูมิของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และอุณหภูมิของพลาสติกเหลว โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะของชิ้นงานฉีดพลาสติก คุณสมบัติของวัตถุดิบพลาสติก เป็นต้น
  • ใช้สารเติมแต่ง การใช้สารเติมแต่งบางชนิดอาจช่วยให้ชิ้นงานมีสีสม่ำเสมอมากขึ้น เช่น สารเติมแต่งที่ช่วยกระจายสีให้สม่ำเสมอ หรือสารเติมแต่งที่ช่วยควบคุมอัตราการไหลของพลาสติกเหลว

ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกสีไม่สม่ำเสมอ เกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบพลาสติก กระบวนการฉีดพลาสติก และอุณหภูมิของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและอุณหภูมิของพลาสติกเหลว

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538