เลือกโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้ตอบโจทย์

เลือกโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้ตอบโจทย์

เลือกโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้ตอบโจทย์

เลือกโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้ตอบโจทย์

เลือกโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้ตอบโจทย์ การแข่งขันด้านการตลาดของผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคมีมากขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นเราจึงต้องสร้างความแตกต่างเพื่อให้สินค้าเป็นที่น่าจดจำ เนื่องจากสินค้าทั่ว ๆ ไป จะถูกคู่แข่งผลิตออกมาให้เหมือนหรือคล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่จะช่วยสร้างความแตกต่างได้เป็นอย่างดีก็คือการสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์จากโรงงานนั่นเอง

โรงงานที่รับผลิตบรรจุภัณฑ์มีหลายโรงงานด้วยกัน ซึ่งการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับสินค้าถือว่าเป็นเรื่องยากแล้ว แต่การเลือกโรงงานรับผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มนั้นยากยิ่งกว่า โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่ เพราะไม่รู้ว่าจะใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดใด วัสดุแบบไหน และโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานควรเลือกอย่างไร สำหรับการเลือกโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ดี มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

เลือกโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้ตอบโจทย์-01
  • ความน่าเชื่อถือ

โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ดี ควรเป็นโรงงานที่เปิดมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง มีประสบการณ์ทั้งในด้านการบริหาร การผลิต มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด

  • คุณภาพของวัสดุที่เลือกใช้

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นอกจากประสบการณ์และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว การเลือกวัตถุดิบหรือวัสดุที่โรงงานนั้น ๆ นำมาใช้ก็สำคัญเช่นกัน โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพจะให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัสดุที่เลือกใช้

  • มาตรฐานการผลิต

มาตรฐานการผลิตเป็นส่วนสำคัญในการทำบรรจุภัณฑ์ หากบรรจุภัณฑ์เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เอาไว้ใส่อาหารหรือขนมที่ผู้บริโภคต้องรับประทานเข้าไปต้องสัมผัสเข้าไปในร่างกายผู้บริโภคโดยตรง ดังนั้นขั้นตอนการผลิตจึงต้องมีมาตรฐานสูง มีความสะอาดและมีความปลอดภัย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากมาตรฐานต่าง ๆ ที่โรงงานควรได้รับ อย่างเช่น ISO 9001 เรื่องคุณภาพ ISO14001 เรื่องสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐาน Safety ต่าง ๆ เพื่อให้เราและลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าอาหารที่จะทานเข้าไปนั้นมีความปลอดภัยสูงสุด

รับผลิตบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นได้ตั้งแต่5ชิ้นขึ้นไปกับวีเคพลาสติก
  • การบริการและระยะเวลาการผลิต

โรงงานผลิตที่มีคุณภาพควรมีบริการที่ดีทั้งก่อนและหลัง ความตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์

  • ราคาที่สมเหตุสมผล

ราคาเป็นราคาที่สามารถแข่งขันได้ ราคาไม่ควรต่ำเกินไป หรือสูงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าอื่น ๆ ที่เป็นคู่แข่งกันในตลาด และการสั่งบรรจุภัณฑ์บางครั้งถ้ามีการสั่งจำนวนมากก็ควรมีส่วนลดหรือโปรโมชั่นให้กับลูกค้า

หลักเกณฑ์การเลือกโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ทั้ง5 ข้อนี้ คงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่จดจำ โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์เหมือนกันหากมีประสบการณ์แตกต่างกัน ก็สามารถส่งผลต่อคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน

สำหรับใครที่กำลังหาโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ วี.เค. พลาสติก เรารับออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งเรามีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี เรามีทีมงานที่มากประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือผลิตบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเราแบ่งการบริการออกเป็น 4 ประเภท

1.ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอาง ( Beauty Packages )

2.ผลิตบรรจุภัณฑ์เคมีภัณฑ์และเภสัชกรรม ( Chemical & Pharmacy )

3.ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ( Food )

4.ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ( Drink )

หากสนใจผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์เคมีภัณฑ์และเภสัชกรรม บรรจุภัณฑ์อาหาร หรือบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม สามารถติดต่อสอบถามหรือปรึกษาเราได้ตลอดเวลา เรามีพนักงานพร้อมให้คำปรึกษากับคุณ หากสนใจผลิตบรรจุภัณฑ์สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่โทร.02 529 5961 หรือทางเว็บไซต์ vkplastic.com