เรื่องของเม็ดพลาสติก เม็ดพลาสติกคืออะไร และมีหลายประเภทกว่าที่คุณคิด

เรื่องของเม็ดพลาสติก

เรื่องของเม็ดพลาสติก

ปัจจุบันพลาสติกเข้ามามีบทบาทกับมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเรามักจะพบอยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ถุง กล่อง แผ่นฟิล์ม ภาชนะต่าง ๆ เป็นต้น พลาสติกส่วนมากมีแหล่งกําเนิดจากปิโตรเลียมในขั้นตอนของการกลั่น ซึ่งในระหว่างการกลั่นปิโตรเลียมนั้นพบว่ามีปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเกินกว่าความต้องการอยู่ในปริมาณมาก จึงมีการนําสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเหล่านี้มาผ่านกระบวนการแยกสลายเพื่อให้กลายเป็นสารประกอบขนาดเล็ก เช่น ก๊าซเอทธิลีนและโพรพิลีน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเม็ดพลาสติกนั่นเอง โดยก๊าชเหล่านี้จะถูกส่งไปยังโรงงานเพื่อผลิตเม็ดพลาสติกต่อไป

กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกนั้นก็จะเริ่มต้นจากการนําสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีขนาดเล็กซึ่งได้มาจากขั้นตอนกลั่นน้ำมันดิบ มาทําปฏิกิริยากันจนได้เป็นสายโซ่ยาวที่เรียกว่า โพลิเมอร์ โดยที่โพลิเมอร์แต่ละชนิดก็จะสังเคราะห์โดยใช้วัตถุดิบตั้งต้นที่แตกต่างออกกันไป จึงทําให้โพลิเมอร์ที่ได้มีสมบัติที่แตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน โดยโพลิเมอร์ที่สังเคราะห์ขึ้นมาได้นี้ก็จะถูกนําไปขึ้นรูปให้เป็นเม็ดพลาสติกเพื่อนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต่อไปนั่นเอง

เม็ดพลาสติก สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท ดังนี้

1. โพลีเอทิลีน (PE) เป็นเม็ดพลาสติกที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด เม็ดพลาสติก PE ที่ผลิตได้จะแบ่งเป็น LDPE, LLDPE, HDPE และ MDPE เป็นพลาสติกที่ไอน้ำซึมผ่านได้เล็กน้อย แต่อากาศสามารถผ่านเข้าออกได้ มีลักษณะขุ่นและทนความร้อนได้ดีพอควร จึงเป็นพลาสติกที่นํามาใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรม เช่น ท่อน้ำ ถัง ถุง ขวด แท่นรองรับสินค้า เป็นต้น

2. โพลีโพรพิลีน (PP) เป็นเม็ดพลาสติกที่ใช้ทําบรรจุภัณฑ์พลาสติกและเครื่องใช้ไฟฟ้า มีคุณสมบัติเป็นพลาสติกที่ไอน้ำซึมผ่านได้เล็กน้อย แข็งกว่า PE ทนต่อสารจําพวกไขมันและทนความร้อนได้สูงจึงนิยมนํามาใช้ทําแผ่นพลาสติกหรือถุงพลาสติกบรรจุอาหารที่ทนร้อน หลอดดูด เป็นต้น

3. โพลีสไตรีน (PS) เป็นเม็ดพลาสติกเพื่อนํามาผลิตเป็นพลาสติกแล้วจะมีลักษณะโปร่งใส เปราะ แต่ทนต่อกรดและด่าง ไอน้ำและอากาศ สามารถซึมผ่านได้พอควร นิยมนํามาใช้ทําชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้สํานักงาน เป็นต้น

4. โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) เป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติให้ไอน้ำและอากาศซึมผ่านได้พอควร ป้องกันไขมันได้ดี มีลักษณะใส นํามาใช้ในงานก่อสร้าง หรือใช้ทําขวดบรรจุน้ำมันและไขมันปรุงอาหารขวดบรรจุเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่าง ๆ เป็นต้น

5. ABS / SAN, AS เป็นเม็ดพลาสติกที่ใช้ผลิตพลาสติกที่ทนต่อแรงกระแทกได้ดี ใช้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ สามารถทนต่อสารเคมีได้ดี

6. เม็ดพลาสติกสําหรับใช้งานเฉพาะด้าน คือเม็ดพลาสติกเกรดวิศวกรรม เป็นเม็ดพลาสติกที่ยังต้องนําเข้าจากต่างประเทศบางส่วน

7. เม็ดพลาสติกชนิดอื่น ๆ เช่น โพอลี่คาร์บอนเนต (polycarbonate) นํามาใช้ผลิตทําเป็นขวดน้ำ เหยือกน้ำ ขวดนม ใช้บุกระป๋องโลหะสําหรับใส่อาหาร เป็นถ้วยใส ช้อนส้อม มีดชนิดใส เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าเม็ดพลาสติกนั้นสามารถนํามาใช้ทําพลาสติกประเภทต่าง ๆ ได้มากมายตามการใช้งานด้านต่าง ๆ ดังนั้นจึงควรเลือกประเภทของเม็ดพลาสติกเพื่อนํามาใช้งานให้ถูกต้องเหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการด้วยนั่นเอง

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เรารับฉีดพลาสติกทุกประเภทด้วยประสบการณ์ฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราพร้อมที่จะให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องฉีดพลาสติกทุกชนิด ขอแค่คิดและสร้างสรรค์งานขึ้นมา บริษัท ดีมาร์ค สามารถช่วยท่านในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นสู่สังคมและประเทศชาติได้