เป่าพลาสติกกับฉีดพลาสติกต่างกันอย่างไร เรามีคำอธิบายเรื่องนี้มาฝากกันค่ะ

เป่าพลาสติกกับฉีดพลาสติกต่างกันอย่างไร

เป่าพลาสติกกับฉีดพลาสติกต่างกันอย่างไร

เป่าพลาสติกกับฉีดพลาสติกต่างกันอย่างไร ณ ปัจจุบันหากคุณลองมองไปรอบตัว คุณจะพบว่าสิ่งของที่อยู่รอบ ๆ ตัวคุณนั่นถูกผลิตขึ้นจากพลาสติก ซึ่งการผลิตชิ้นงานจากพลาสติกนั้นมีหลายวิธีด้วยกัน วิธีที่นิยมนำใช้ขึ้นรูปพลาสติกมากที่สุดก็คือ การเป่าพลาสติกและการฉีดพลาสติก ซึ่งหากคุณเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตสินค้าประเภทพลาสติก แต่คุณไม่ทราบว่าสินค้าของคุณเหมาะกับงานเป่าพลาสติกหรืองาน ฉีดพลาสติก เรามีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะ

การเป่าพลาสติก

ผลิตขวดครีมแบบปั๊มกับ V.K.PLASTIC ดียังไง

สำหรับการเป่าพลาสติก คือ งานผลิตพลาสติกที่เหมาะกับการผลิตภาชนะกลวง โดยการทำให้พลาสติกเป็นสายท่อ หรือใช้หลอดแก้วเป่าลมเข้าพลาสติกให้เกิดรูปร่างต่าง ๆ ตามแม่พิมพ์ งานเป่าเป็นอุตสาหกรรมพลาสติกประเภทหนึ่งที่เติบโตเร็วมาก และต้นทุนจะถูกกว่าแบบอื่น ๆ ซึ่งในท้องตลาดมีความต้องการ ผลิตสินค้าพลาสติกด้วยวิธีนี้เป็นจำนวนมาก ด้วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต ใช้เนื้อพลาสติกน้อยที่สุด และสามารถใช้ได้กับพลาสติกชนิดต่าง ๆ ได้

กาารฉีดพลาสติก

รับฉีดพลาสติกในจังหวัดนนทบุรี บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด

การฉีดพลาสติก คือ กระบวนการผลิตชิ้นงาน โดยอาศัยกรรมวิธีการเติมเม็ดพลาสติก เข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก โดยการฉีดพลาสติกนั้น ใช้เม็ดพลาสติกผ่านความร้อนและอ่อนตัวลง จนหลอมละลายเป็นของเหลวก่อน แล้วเครื่องฉีดพลาสติกจะทำการฉีดพลาสติกเหลว เข้าไปยังแม่พิมพ์ในเครื่องฉีดพลาสติก ที่ใช้สำหรับฉีดพลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ หลังจากนั้นเครื่องฉีดพลาสติกจะปลดชิ้นงานฉีดพลาสติกออกจากแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกเพียงเท่านี้ก็จะได้ชิ้นงานพลาสติกตามแบบแม่พิมพ์ที่ต้องการ

การฉีดพลาสติกขึ้นรูปพลาสติกตามรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องการ การแปรรูปพลาสติกโดยวิธีการฉีดพลาสติกนั้น จะทำจากสารพลาสติกที่เป็นเม็ดหรือเป็นผง ซึ่งอาจจะเป็น เทอร์โมพลาสติก เทอร์โมเซตติ้ง หรืออีลาสโตเมอร์ ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของเครื่องฉีดพลาสติก ที่จะดัดแปลงให้เหมาะสมกับพลาสติกชนิดต่าง ๆ สำหรับเทอร์โมพลาสติก นั้นเมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวและเหลวแล้วฉีดอัดลงในแม่พิมพ์โดยแรงดันไฮดรอลิค สามารถนำไปแปรรูปได้หลายครั้ง ตามท้องตลาด

ข้อแตกต่างระหว่างการเป่าพลาสติกและการฉีดพลาสติก

  • การฉีดพลาสติกเป็นการเติมพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์เพื่อออกมาเป็นชิ้นงาน ส่วนการเป่าพลาสติกเป็นการเป่าลมเข้าพลาสติกให้เป็นโพรงตามแม่พิมพ์
  • สำหรับการฉีดพลาสติกเหมาะกับชิ้นงานเต็มชิ้น หรือสินค้าทั่วไป การเป่าพลาสติกเหมาะกับชิ้นงานที่เป็นโพรง หรือสินค้าจำพวกขวดน้ำ หรือแก้วน้ำ
  • การเป่าพลาสติกมีราคาถูกกว่าและใช้เนื้อพลาสติกน้อยกว่าการฉีดพลาสติก

……………………………………………………………………………………..

สนใจติดต่อ

DEEMARK INDUSTRY CO., LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

sukhumlee@hotmail.com