อุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิคที่สำคัญ (3)_6

อุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิคที่สำคัญ

อุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิคที่สำคัญ ระบบไฮดรอลิคประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ หลายประเภท ซึ่งทำหน้าที่ต่าง ๆ กัน อุปกรณ์ไฮดรอลิคหลัก ๆ ได้แก่ ปั๊มไฮดรอลิค วาล์วไฮดรอลิค มอเตอร์ไฮดรอลิค กระบอกสูบไฮดรอลิค และอุปกรณ์ควบคุมไฮดรอลิค

อุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิคที่สำคัญ

ปั๊มไฮดรอลิค เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานภายนอกเพื่อเพิ่มความดันและส่งผ่านของเหลวไปยังอุปกรณ์ไฮดรอลิกอื่น ๆ ปั๊มไฮดรอลิคมีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีการออกแบบและการทำงานของปั๊มที่แตกต่างกัน ประเภทของปั๊มไฮดรอลิคที่นิยมใช้กัน

 • ปั๊มลูกสูบ เป็นปั๊มไฮดรอลิคที่อาศัยลูกสูบในการอัดของเหลว
 • ปั๊มใบพัด เป็นปั๊มไฮดรอลิคที่อาศัยใบพัดในการอัดของเหลว
 • ปั๊มแบบฟันเฟือง เป็นปั๊มไฮดรอลิคที่อาศัยฟันเฟืองในการอัดของเหลว

วาล์วไฮดรอลิค เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมทิศทาง ปริมาณการไหล และแรงดันของของเหลวในระบบไฮดรอลิค วาล์วไฮดรอลิคมีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีการออกแบบและการทำงานของวาล์วที่แตกต่างกัน ประเภทของวาล์วไฮดรอลิคที่นิยมใช้กัน

 • วาล์วทิศทาง เป็นวาล์วที่ใช้ควบคุมทิศทางการไหลของของเหลว
 • วาล์วลดความดัน เป็นวาล์วที่ใช้ลดความดันของของเหลว
 • วาล์วจำกัดความดัน เป็นวาล์วที่ใช้จำกัดความดันของของเหลว
 • วาล์วควบคุมการไหล เป็นวาล์วที่ใช้ควบคุมปริมาณการไหลของของเหลว

มอเตอร์ไฮดรอลิค เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานของเหลวเพื่อหมุนเพลา มอเตอร์ไฮดรอลิคมีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีการออกแบบและการทำงานของมอเตอร์ที่แตกต่างกัน ประเภทของมอเตอร์ไฮดรอลิคที่นิยมใช้กัน

 • มอเตอร์ลูกสูบ เป็นมอเตอร์ไฮดรอลิคที่อาศัยลูกสูบในการหมุนเพลา
 • มอเตอร์ใบพัด เป็นมอเตอร์ไฮดรอลิคที่อาศัยใบพัดในการหมุนเพลา
 • มอเตอร์แบบฟันเฟือง เป็นมอเตอร์ไฮดรอลิคที่อาศัยฟันเฟืองในการหมุนเพลา
อุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิคที่สำคัญ

กระบอกสูบไฮดรอลิค เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานของเหลวเพื่อเคลื่อนที่ลูกสูบ กระบอกสูบไฮดรอลิคมีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีการออกแบบและการทำงานของกระบอกสูบที่แตกต่างกัน ประเภทของกระบอกสูบไฮดรอลิคที่นิยมใช้กัน

 • กระบอกสูบเดี่ยว เป็นกระบอกสูบไฮดรอลิคที่ทำงานในทิศทางเดียว
 • กระบอกสูบคู่ เป็นกระบอกสูบไฮดรอลิคที่ทำงานในทั้งสองทิศทาง
 • กระบอกสูบ telescoping เป็นกระบอกสูบไฮดรอลิคที่ขยายและหดได้

อุปกรณ์ควบคุมไฮดรอลิค เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิคอื่น ๆ อุปกรณ์ควบคุมไฮดรอลิคมีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีการออกแบบและการทำงานของอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ประเภทของอุปกรณ์ควบคุมไฮดรอลิคที่นิยมใช้กัน

 • ตัวกรอง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กรองสิ่งสกปรกออกจากของเหลว
 • เครื่องระบายความร้อน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ระบายความร้อนจากของเหลว
 • ตัวตรวจจับความดัน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับความดันของของเหลว
 • ตัวตรวจจับอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับอุณหภูมิของของเหลว

สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาโรงงานผลิตอุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิค Thai-A เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรายใหญ่ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร :  02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook :thaiagency

Line ID :@thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ