อุปกรณ์ที่สำคัญในระบบไฮดรอลิค

อุปกรณ์ที่สำคัญในระบบไฮดรอลิค

อุปกรณ์ที่สำคัญในระบบไฮดรอลิค หากคุณต้องการที่จะใช้งานไฮดรอลิค อาจจะต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่ามนระบบไฮดรอลิคนั้น มีอุปกรณ์อะไรที่สำคัญบ้าง เพราะหากคุณใช้งานโดยที่ไม่ทำการศึกษาอาจจะทำให้อุปกรณ์ไฮดรอลิคที่สำคัญเกิดความเสียหายได้นั่นเอง

อุปกรณ์ที่สำคัญในระบบไฮดรอลิค

รบบการทำงานที่สำคัญกับไฮดรอลิคนั้น ประกอบไปด้วย 3 ส่วน

  1. แหล่งจ่ายพลังงาน

แน่นอนว่าถ้าขาดแหล่งพลังงานระบบไฮดรอลิคก็จะไม่สามารถทำงานได้ โดยเราได้ทราบแล้วสิ่งที่สำคัญมากในระบบ​​ไฮดรอลิคก็คือของเหลว ดังนั้น แหล่งจ่ายพลังงานในระบบไฮดรอลิคมีหน้าที่ส่งของเหลวให้เข้าสู่ระบบ โดยมีมอเตอร์ หรือเครื่องยนต์ช่วยให้ตัวปั๊มของไฮดรอลิคหมุน แล้วดูดเอาน้ำมันจากถังพักเข้ามา จากนั้นก็ส่งไปที่ระบบไฮดรอลิค  ซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประกอบไปด้วย 

  • อุปกรณ์ต้นกำลังไฮดรอลิค ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องยนต์
  • อุปกรณ์เก็บและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันไฮดรอลิค เช่น ถังน้ำมัน ไส้กรองขาดูดและกรองขากลับ
  • อุปกรณ์สร้างการไหล ได้แก่ ปั๊มไฮดรอลิคชนิดต่างๆ เช่น ปั๊มเฟือง ปั๊มแบบใบพัด (Vane Pump) และปั๊มแบบลูกสูบ โดยปั๊มไฮดรอลิคจะเปลี่ยนพลังงานจากที่อยู่ในลักษณะหมุน ให้กลายเป็นการขับเคลื่อนแบบมอเตอร์ไฟฟ้าทันที และเมื่อมีการทำงานของเครื่องยนต์ หรือมอเตอร์ไฮดรอลิค ตัวปั๊มก็จะทำงานประสานกันไป
อุปกรณ์ที่สำคัญในระบบไฮดรอลิค
  1. ระบบควบคุมการทำงาน 

สิ่งที่สำคัญในระบบควบคุมการทำงานคือ มอเตอร์ไฮดรอลิค โดยจะให้พลังงานในรูปแบบการหมุน ควบคุมทิศทางการไหลของของเหลว อย่างเช่นน้ำมันไฮดรอลิค ทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่เข้าและออกได้ รวมถึงควบคุมความดันของระบบ ควบคุมการไหลของน้ำมันไฮดรอลิค ซึ่งจะถูกนำไปใช้งานกับเครื่องจักรต่างๆ เช่น รอก เฟือง สายพาน ซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประกอบไปด้วย

  •  อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน เช่น โซลินอยด์วาล์ว รีลิฟท์วาวล์ว โฟลคอนโทรล 
  • อุปกรณ์การทำงาน เช่น มอเตอร์ไฮดรอลิค และ กระบอกไฮดรอลิค ซึ่งเจ้ากระบอกสูบจะสามารถแบ่งได้ตามทิศทางของแรงที่ไปกระทำต่อลูกสูบอย่าง Double Acting Cylinder และ Acting Cylinder
  1. ระบบท่อ
  • ระบบนี้จะขาดไปไม่ได้เลย เพราะถือเป็นระบบที่จะลำเลียงของเหลวไปยังกระบวนการต่าง ๆ เช่น ท่อเดินน้ำมัน ข้อต่อชนิดต่างๆ และสายไฮดรอลิค

 คราวนี้หากคุณได้เริ่มต้นใช้งานระบบไฮดรอลิคคุณก็จะทราบแล้วว่า อุปกรณ์ชิ้นใดในระบบไฮดรอลิคนั้นสำคัญ หากต้องการ หรือกำลังมองหาสินค้าไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิค มอเตอร์ไฮดรอลิค ปั๊มไฮดรอลิค สายไฮดรอลิค หรืออุปกรณ์ไฮดรอลิคอื่น ๆ Thai-A เราเป็นผู้จำหน่ายและผลิตระบบไฮดรอลิคที่มีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี

บทความที่เกี่ยวข้อง

โทร :02-026-3854

E-mail webmaster@teacgroup.com

Facebook :thaiagency

Line ID :@thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ