ไขความลับเกี่ยวกับพลาสติก ABS พูดถึงพลาสติกหลายคนจะคิดถึง PP PE PET

อิทธิพลมีผลต่อคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก

อิทธิพลมีผลต่อคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก

อิทธิพลมีผลต่อคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก กว่าจะฉีดพลาสติกขึ้นรูปเป็นหนึ่งชิ้นงานได้ ต้องมีขั้นตอนมากมายและปัจจัยหลาย ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานด้วย ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความชื้นของเม็ดพลาสติก ระยะสกรู ความดันฉีดย้ำ เวลาในการฉีดพลาสติก แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานด้วย ซึ่งตัวแปรนี้จะเป็นอย่างไร กันบ้างค่ะ

ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติก

คุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติกขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่างด้วยกัน โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้ ทั้งชนิดพลาสติก การออกแบบ และปัจจัยที่ใช้ในการปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติก โดยปัจจัยแต่ละประเภทก็จะมีอิทธิพลที่ส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติกที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

  • ชนิดพลาสติก
Deemark ฉีดพลาสติกได้ง่าย ๆ ราคาพิเศษ รับฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก

ในงานฉีดพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกนั้น เมื่อมวลโมเลกุลที่แตกต่างกันของพลาสติก ถึงแม้ว่าจะเป็นพลาสติกประเภทโพลิเมอร์ชนิดเดียวกันก็ตาม แต่ถ้าโพลิเมอร์ที่มีมวลต่ำกว่าก็จะมีอุณหภูมิอ่อนตัวต่ำ และมีความหนืดในสารละลายน้อยลง แสดงว่ามีการไหลๆ ได้ดี เมื่อมีการหลอมละลาย ซึ่งหมายความว่าพลาสติกที่มีโมเลกุลต่ำ จะมีค่าดัชนีการละลายสูงนั่นเอง นอกจากนี้ความหนืดของพลาสติกเหลวยังขึ้นอยู่กับอัตราไหลเฉือนอีกด้วย โดยมีอัตราการเฉือนขณะที่พลาสติกไหลจะมีค่าสูงเมื่อความเร็วของพลาสติกสูง

  • การออกแบบ
สร้างแบรนด์สินค้าให้ปังด้วยบรรจุภัณฑ์

การออกแบบชิ้นงานเพื่อใช้ในการฉีดพลาสติกนั้น จำเป็นต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติโดยรวมของชิ้นงานฉีดพลาสติกที่ต้องการ ดังต่อไปนี้ คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติการแปรรูป ค่าการไหลของพลาสติกเหลว รวมถึงข้อจำกัดในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การหดตัวของชิ้นงาน ความหนาของชิ้นงาน ความเรียวของชิ้นงาน  เป็นต้น

  • ปัจจัยที่ใช้ในการปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติก
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยการฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก รับฉีดพลาสติก

ปัจจัยที่ใช้ในการปรับตั้งค่าเครื่องฉีดพลาสติกนั้น มีบทบาทเป็นอย่างมากต่อคุณภาพของชิ้นงา หากแม่พิมพ์พลาสติกถูกออกแบบได้อย่างถูกต้อง และมีความเหมาะสมแล้ว ปัจจัยที่จะมีผลต่อคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก มีหลายค่าด้วยกันแต่จะมีค่าที่สำคัญอยู่ที่ ความเร็วในการฉีดพลาสติก ระยะเปลี่ยนความดันฉีดพลาสติก เวลาในการรักษารูปทรง ความดันฉีดพลาสติกย้ำ ระยะเวลา และอื่น ๆ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เมื่ออิทธิพลเหล่านี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติก ผู้ฉีดพลาสติกก็ต้องใส่ใจและมีความระมักระวังในการกำหนดค่าต่าง ๆ ให้ดี เพื่อการฉีดพลาสติกขึ้นรูปที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนั่นเอง

…………………………………………………….

สนใจติดต่อฉีดพลาสติก

DEEMARK INDUSTRY CO., LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538