อิทธิพลที่มีผลต่อคุณภาพต่อการฉีดพลาสติก สำหรับการฉีดพลาสติกแล้ว

อิทธิพลที่มีผลต่อคุณภาพต่อการฉีดพลาสติก

ฉีดพลาสติกไม่เหมาะกับสินค้าประเภทใดบ้าง การขึ้นรูปพลาสติกมี 4 ประเภท

อิทธิพลที่มีผลต่อคุณภาพต่อการฉีดพลาสติก สำหรับการฉีดพลาสติกแล้วปัจจัยต่าง ๆ ต้องพร้อมและสมบูรณ์แบบเพราะไม่เช่นนั้นจะมีอิทธิพลต่อคุณของสินค้าได้ และอาจจะเกิดความเสียหายต่อสินค้าได้ วันนี้เราจึงจะพาคุณมาดูว่ามีอิทธิพลอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการฉีดพลาสติกค่ะ

  • ชนิดพลาสติก
พลาสติกยอดนิยมในปี 2020 สำหรับการขึ้นรูปสินค้าพลาสติก

ในการฉีดพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกนั้น เมื่อมวลโมเลกุลของพลาสติกแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นพลาสติกประเภทโพลิเมอร์เหมือนกัน แต่ถ้าโพลิเมอร์ที่มีมวลต่ำกว่าก็จะมีอุณหภูมิอ่อนตัวต่ำ และมีความหนืดในสารละลายน้อยลง แสดงว่ามีการไหล ๆ ได้ดีเมื่อมีการหลอมละลาย ซึ่งหมายความว่าพลาสติกที่มีโมเลกุลต่ำ จะมีค่าดัชนีการละลายสูงนั่นเอง นอกจากนี้ความหนืดของพลาสติกเหลวยังขึ้นอยู่กับอัตรารไหลเฉือนอีกด้วย โดยมีอัตราการเฉือนขณะที่พลาสติกไหลจะมีค่าสูงเมื่อความเร็วของพลาสติกสูง

  • การออกแบบ

สำหรับการออกแบบชิ้นงานเพื่อใช้ในการฉีดพลาสติกนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงคุณสมบัติโดยรวมของชิ้นงานฉีดพลาสติกที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติการแปรรูป ค่าการไหลของพลาสติกเหลว รวมถึงข้อจำกัดต่าง ๆ ในการฉีดพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การออกแบบระบบทางเข้า ระบบการไหลของพลาสติก แม้แต่ระบบการหล่อเย็น ล้วนแต่มีความสำคัญกับคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติกแทบทั้งสิ้น รวมถึง การหดตัว ความหนาของชิ้นงาน ความเรียวของชิ้นงาน รัศมีระหว่างผิวตัวต่อครีบ สิ่งเหล่านี้ก็ต้องคำนึงถึงด้วย

  • ปัจจัยที่ใช้ในการปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติก

อิทธิพลของปัจจัยที่ใช้ในการปรับตั้งค่าเครื่องฉีดพลาสติกนั้น มีบทบาทเป็นอย่างมากต่อคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติก ซึ่งหากแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกถูกออกแบบได้อย่างถูกต้องและมีความเหมาะสมแล้ว ปัจจัยที่จะมีผลต่อคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติก มีหลายค่าด้วยกันแต่จะมีค่าที่สำคัญอยู่ที่ ความเร็วในการฉีดพลาสติก ระยะเปลี่ยนความดันฉีดพลาสติกเป็นฉีดพลาสติกย้ำ เวลาในการรักษา ความดันฉีดพลาสติกย้ำ ระยะการฉีดพลาสติก เวลาในการหล่อเย็น เวลาในการหลอมเหลวพลาสติกและป้อนพลาสติกเหลว อุณหภูมิของกระบอกฉีดพลาสติก อุณหภูมิของพลาสติกเหลว อุณหภูมิของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและความดันไฮโดรลิกส์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เมื่ออิทธิพลเหล่านี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติก ผู้ฉีดพลาสติกก็ต้องใส่ใจและมีความระมักระวังในการกำหนดค่าต่าง ๆ ให้ดี เพื่อการฉีดพลาสติกขึ้นรูปที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนั่นเอง

……………………………………………………………………………………..

สนใจติดต่อ

DEEMARK INDUSTRY CO., LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

sukhumlee@hotmail.com