หากติดตั้ง Solar Rooftop คุ้มค่าหรือไม่ สำหรับองค์กรนักลงทุน

หากติดตั้ง Solar Rooftop คุ้มค่าหรือไม่สำหรับองค์กรนักลงทุน

หากติดตั้ง Solar Rooftop คุ้มค่าหรือไม่สำหรับองค์กรนักลงทุน จะปล่อยให้ต้นทุนหมดไปกับค่าไฟจากการไฟฟ้าอยู่ทำไม ในเมื่อเรานำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟเองได้ ? คำนี้ทำให้หลายผู้ประกอบการหันมาทำความรู้จักกับ Solar Rooftop คืออะไรช่วยผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร ทั้งนี้ Solar Rooftop จึงเป็นตัวช่วยที่น่าสนใจสำหรับผู้ประการ องค์กรต่าง ๆ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นในการใช้ไฟฟ้าผลิตสินค้าและบริการนั่นเอง

การลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop เป็นการนำเงินก้อนหนึ่งซึ่งอาจได้มาจากการบริหารและหมุนเวียนจากกิจการ หรือการเก็บเงินก้อนจากการประเมินค่าไฟฟ้าอย่างต่ำ 1 ปีปัจจุบัน จุดคืนทุนของการติดตั้ง Solar Rooftop อยู่ที่ 4 – 5 ปี แล้วแต่ขนาดกำลังผลิตที่องค์กรต้องการติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับนักลงทุน การเลือกพื้นที่สำหรับติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อขายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานของรัฐก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับเก็บเกี่ยวกำไรในระยะยาว

ความคุ้มค่าของการติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับองค์กร

1. Solar Rooftop โดยทั่วไปมีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 25 ปี โดยผู้ผลิตโซล่าเซลล์ และองค์กรด้านโซล่าเซลล์ คำนวณระยะเวลาที่จำเป็นในการคืนทุนไว้อยู่ที่ประมาณ 5-6 ปี ด้วยเหตุนี้เอง เมื่อคืนทุนได้แล้ว ส่วนต่างอีก 17 – 18 ปีนี้เอง ที่จะกลายเป็นผลพลอยได้ของผู้ติดตั้ง Solar Rooftop โดยแท้จริง

2. โครงสร้างของโรงงานซึ่งส่วนใหญ่มีดาดฟ้าเรียบ ทำให้เหมาะแก่การติดตั้ง Solar Rooftop เนื่องจากสามารถติดตั้งได้ง่าย ทำให้แผงโซล่าเซลล์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังประหยัดพื้นที่มากกว่าการทำ Solar Farm อีกด้วย

3. จากนโยบายภาครัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มีประกาศส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop ที่นอกเหนือจากการลดต้นทุนพลังงานของกิจการแล้ว ยังสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้อีกด้วย

หากคุณสนใจระบบ Solar Rooftop Thai-A เราเป็นผู้นำด้านบริการ และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ระบบ Solar Rooftop ครบวงจร เช่น แผงโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ 335 วัตต์ อินเวอร์เตอร์ ปั๊มโซล่าเซลล์ ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำซับเมอร์ส พร้อมทั้งติดตั้งระบบโซล่าฟาร์ม  Solar Rooftop ราคาจับต้องได้ เรามีประสบการณ์ยาวนาน เจ้าแรกที่ติดตั้งในไทย มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรฐาน มอก.พร้อมรับประกันงานติดตั้ง 1 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@teacgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency