หลักการอบเม็ดพลาสติกก่อนทำการฉีดพลาสติก

หลักการอบเม็ดพลาสติกก่อนทำการฉีดพลาสติก

หลักการอบเม็ดพลาสติกก่อนทำการฉีดพลาสติก

หลักการอบเม็ดพลาสติกก่อนทำการฉีดพลาสติก ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทำให้เม็ดพลาสติกที่นำไปฉีดพลาสติกเกิดความชื้นจนทำให้เนื้องานที่ออกมานั้นมีปัญหาส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน ดังนั้นตัวการที่จะทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ก็คือพารามิเตอร์

หลักการอบเม็ดพลาสติกก่อนทำการฉีดพลาสติก

พารามิเตอร์คืออะไร

พารามิเตอร์คือ ตัวขับเคลื่อนในการอบแห้ง มีโพลอเมอร์ที่ดูดความชื้น มีแรงดึงดูดที่น่าสนใจสำหรับน้ำและโมเลกุลของน้ำจะถูกผูกไว้กับโซ่พอลิเมอร์เหนืออุณหภูมิบางอย่าง สาเหตุที่ผูกโมเลกุลของน้ำกับโซ่พอลิเมอร์จะทำให้สามารถเคลื่อนที่โมเลกุลได้ฟรีเพื่อช่วยในกระบวนการอบแห้ง

การอบเม็ดพลาสติกที่เหมาะสมต้องคำนึงถึงอุณหภูมิที่ต้องใช้ในการอบ เวลาในการอบและปริมาณลมที่จะพาความร้อนจากฮีทเตอร์ให้ผ่านเม็ดพลาสติกเพื่อพาความชื้นออกจากเม็ดพลาสติก หากปริมาณลมน้อยจนเกินไปจะทำให้พาความร้อนในการอบในหม้ออบลดลงตามไปด้วย ซึ่งความชื้นจะไม่สามารถถูกไล่ออกอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าหากความแข็งแรงของลมมีมากจนเกินไปจะทำให้ความร้อนสูญเสียไปในอากาศมากทำให้เปลืองกำลังไฟฟ้ามากขึ้น

หลักการอบเม็ดพลาสติกก่อนทำการฉีดพลาสติก (1)

พารามิเตอร์ส่งผลต่อความชื้นอย่างไร

  1. ความร้อนที่ใช้ในการหลอมเหลวพลาสติก ถ้าไม่มีความร้อนชื้นก็จะไม่สามารถไล่ความชื้นออกจากเม็ดพลาสติกได้ นั่นก็คือความร้อนที่ใช้ในการหลอมเหลวพลาสติกมีผลต่อปริมาณความชื้นที่ออกมา
  2. ความชื้นในอากาศ ถ้าหากไอน้ำในอากาศสูงจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำได้ง่ายขึ้น ถ้าบริเวณรอบๆ มีไอน้ำในอากาศสูงจะส่งผลทำให้โมเลกุลความชื้นเกาะผิวของเม็ดพลาสติกมากยิ่งขึ้น
  3. เวลาที่ใช้ในการอบเม็ดพลาสติก เพราะเม็ดพลาสติกเมื่อเราทำการอบจะไม่แห้งในทันที ช่วงแรกๆ จะต้องให้ความร้อนทำให้โมเลกุลของน้ำเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อให้ความชื้นออกจากเม็ดพลาสติก
  4. การเป่าลมเป็นตัวเป็นตัวแปรสำคัญ เนื่องจากเป็นตัวพาความร้อนหรือลมร้อนผ่านเม็ดพลาสติก เพื่อทำการไล่ความชื้นออกกรณีที่เป็นเม็ดพลาสติกเป็นชนิดที่ไม่ดูดความชื้น ต้องทำการบังคับทิศทางของลมร้อนจากด้านล่างขึ้นด้านบน และผ่านพื้นผิวของเม็ดพลาสติกให้มากที่สุด เพื่อช่วยลดความชื้นบริเวณพื้นผิวซึ่งเป็นความชื้นส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับเม็ดพลาสติกที่ไม่ดูดความชื้น

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เรารับฉีดพลาสติกทุกประเภทด้วยประสบการณ์ฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้

สนใจฉีดพลาสติกติดต่าได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538