หลักการทำงาะบบไฮดรอลิคแบบปิด

หลักการทำงานของระบบไฮดรอลิคแบบปิด

หลักการทำงานของระบบไฮดรอลิคแบบปิด ระบบไฮดรอลิคแบบปิด เป็นระบบที่มีของเหลวหมุนเวียนอยู่ในวงจรปิด โดยของเหลวจะถูกส่งจากปั๊มไปยัง actuator ผ่านท่อและวาล์วต่างๆ และกลับเข้าสู่ปั๊มอีกครั้ง การทำงานของระบบไฮดรอลิคแบบปิดสามารถอธิบายได้ดังนี้

หลักการทำงานของระบบไฮดรอลิคแบบปิด
 1. ปั๊ม เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ดูดของเหลวจากถังพักและส่งของเหลวไปยัง actuator ปั๊มไฮดรอลิคมีหลายประเภท เช่น ปั๊มลูกสูบ ปั๊มใบพัด และปั๊มสกรู
 2. ท่อ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ลำเลียงของเหลวจากปั๊มไปยัง actuator ท่อไฮดรอลิคทำจากวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก ทองแดง และพลาสติก
 3. วาล์ว เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของของเหลว วาล์วไฮดรอลิคมีหลายประเภท เช่น วาล์วควบคุมทิศทาง วาล์วควบคุมความดัน และวาล์วควบคุมปริมาณการไหล
 4. ตัวกระทำ (Actuator) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฮดรอลิคเป็นพลังงานกล ตัวกระทำไฮดรอลิคมีหลายประเภท เช่น กระบอกสูบไฮดรอลิค มอเตอร์ไฮดรอลิค และวาล์วไฮดรอลิค
 5. ถังพัก เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บของเหลว ระบบไฮดรอลิคแบบปิดจะต้องมีถังพักเพื่อเก็บของเหลวไว้ใช้เมื่อจำเป็น

การทำงานของระบบไฮดรอลิคแบบปิด

เมื่อมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์เป็นตัวขับปั๊มไฮดรอลิค ปั๊มไฮดรอลิคจะดูดของเหลวจากถังพักและส่งของเหลวไปยัง actuator ผ่านท่อและวาล์วต่างๆ เมื่อของเหลวไหลผ่าน actuator จะทำให้ actuator เคลื่อนที่และทำงานตามต้องการ ของเหลวที่ออกจาก actuator จะไหลกลับเข้าสู่ถังพักอีกครั้งโดยผ่านปั๊มไฮดรอลิค

ประโยชน์ของระบบไฮดรอลิคแบบปิด

 • มีประสิทธิภาพสูง
 • ทนทานต่อการใช้งาน
 • สามารถควบคุมแรงและความเร็วได้อย่างแม่นยำ
 • สามารถใช้กับงานหนักได้

การนำระบบไฮดรอลิคแบบปิดไปใช้

 • งานก่อสร้าง เช่น รถเครน รถยก เครื่องมือก่อสร้างต่าง ๆ
 • งานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องจักรกลต่างๆ โรงงานผลิตรถยนต์
 • งานเกษตรกรรม เช่น เครื่องจักรการเกษตรต่าง ๆ
 • งานขนส่ง เช่น รถยนต์ รถบรรทุก รถขุด

ระบบไฮดรอลิคแบบปิดเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและทนทานต่อการใช้งาน สามารถใช้กับงานหนักได้และสามารถควบคุมแรงและความเร็วได้อย่างแม่นยำ ระบบไฮดรอลิคแบบปิดถูกนำไปใช้ในงานต่าง ๆ มากมาย เช่น งานก่อสร้าง งานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรม และงานขนส่ง หากท่านใดที่กำลังมองหาโรงงานผลิตชิ้นส่วนในระบบไฮดรอลิค Thai-A เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิคทุกชนิด หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างที่แสดง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร :  02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook :thaiagency

Line ID :@thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ