ส่วนประกอบเครื่องกลึง

ส่วนประกอบเครื่องกลึง

ส่วนประกอบเครื่องกลึง

เครื่อง CNC (Computer Numerical Control) คือ เครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติที่มีการทำงานด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยตัวเครื่องจะทำงานตามแบบที่เราได้จัดใส่โปรแกรมการทำงานเข้าไป และสามารถใช้ได้หลายภาษา ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรชนิดนี้กับงานโลหะที่ต้องการความละเอียดและแม่นยำ หรือมีความซับซ้อนสูง โดยมีจุดประสงค์ในสร้างเครื่อง CNC ขึ้นมาเพื่อให้สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติในแบบรวดเร็ว แม่นยำ และสามารถทำงานในแบบที่ซับซ้อนได้ดี ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมมุมต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด ทำให้ชิ้นงานออกมาดีนั่นเอง

1.ฐานเครื่องกลึง (Bed)

ฐานเครื่องผลิตขึ้นจากเหล็กหล่อสีเทา (Gray Cast lion) เพราะมีคุณสมบัติรับแรงสั่นสะเทือนได้ดี ทําหน้าที่รองรับส่วนประกอบทั้งหมดของตัวเครื่องกลึง
ส่วนที่มีความสําคัญที่สุดของฐานเครื่องคือรางเลื่อนและแท่นท้ายเครื่องเคลื่อนที่ไป – มาสะดวก

2. หัวเครื่องกลึง (Head Stock)

หัวเครื่องกลึง เป็นส่วนประกอบที่อยู่บนฐานเครื่องทางด้านซ้าย ภายในหัวเครื่องมีชุดเฟืองทดส่งกําลังสําหรับบังคับหัวจับที่จับชิ้นงาน หมุนด้วยความเร็วรอบระดับต่าง ๆ
ให้เหมาะสมกับความโตของชิ้นงาน ชนิดของวัสดุงาน และลักษณะการปฏิบัติงานกลึง

3. แท่นเลื่อน (Carriage)

แท่นเลื่อน เป็นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ไป – มา ตามความยาวรางเลื่อน มีชุดเฟืองทดและคันบังคับ ทําให้แท่นเลื่อนทํางานในระบบอัตโนมัติต่าง ๆ เช่น กลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว
และตัดกลึงเกลียวได้อีกด้วย แท่นเลื่อนมีส่วนประกอบหลักคือ

  • แท่นเลื่อนขวาง (Cross Slide)

อยู่บนแท่นเลื่อน เคลื่อนตัวไปมาในแนวตั้งฉากกับรางเลื่อนทําหน้าที่ปรับป้อนมีดกลึงให้เคลื่อนตัวเข้าออก เพื่อตัดเฉือนวัสดุงานและกลึงปาดหน้าชิ้นงาน

  • แท่นป้อมมีด (Compound Rest)

อยู่บนแท่นเลื่อนขวาง โดยมีป้อมมีด (Tool Post)สําหรับจับยึดมีดกลึง สามารถปรับตั้งมุมให้เอียงสําหรับทําการกลึงเรียวได้ด้วย

4.ชุดยันศูนย์ท้าย (Tail Stock)

ชุดยันศูนย์ท้ายแท่น ทําหน้าที่ประคองชิ้นงานหรือเจาะชิ้นงานโดยใช้อุปกรณ์อื่นช่วย ชุดยันศูนย์ท้ายสามารถเลื่อนไปมาได้บนรางเลื่อนแท่นกลึง

5.หน้าจานจับชิ้นงาน

การทํางานกลึง ลักษณะรูปร่างของงานมีหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดความสะดวก อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับงานจึงมีด้วยกันหลายแบบ เช่น จับงานกลม จับงานเหลี่ยม

 

บริษัท สตีลโกรว์ 89 จำกัด รับกลึงชิ้นส่วนต่าง ๆ ทุกรูปแบบ รับกลึงโลหะทุกชนิด ด้วยเครื่องจักร CNC เช่น เหล็ก สแตนเลส ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม รับกลึงชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกล, รับกลึงชิ้นส่วนต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม, รับกลึงชิ้นส่วนยานยนต์, และงานออกแบบ โดยงานดังกล่าวได้ใช้กระบวนการผลิตที่มีขั้นตอนต่าง ๆ เช่นการเจาะ การกัด การกลึง การเจียร เป็นต้น