สิ่งที่ต้องรู้ในการออกแบบระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

สิ่งที่ต้องรู้ในการออกแบบระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

สิ่งที่ต้องรู้ในการออกแบบระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ น้ำเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตที่สำคัญ ทั้งการอุปโภค บริโภค รวมถึงการทำการเกษตรต่างๆ แต่การสูบน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ ขึ้นมาใช้ประโยชน์ล้วนแต่ต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น ทำให้เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมถึงการประกอบกิจการต่างๆ

สิงที่ต้องรู้ในการออกแบบระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าการติดตั้งโซล่าเซลล์ นั้นเริ่มเป็นที่นิยมกันในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาและมีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยการติดตั้งโซล่าเซลล์นั้นมีประโยชน์หลายประการ เช่น รักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำ โดยปัจจุบันนี้นอกจากการติดแบบ on-grid เพื่อลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านเรือนโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว การติดตั้งโซล่าเซลล์นี้ก็ได้มีการประยุกต์ใช้ในงานปั๊มน้ำโซล่าเซลล์จาก solar cell (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น

ข้อดีของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

  • ลงทุนครั้งเดียว หลังจากนั้นสามารถสูบใช้น้ำได้ฟรีๆ
  • สามารถติดตั้งในพื้นที่ห่างไกล ไม่ต้องต่อสายไฟของการไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่

ข้อเสียของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

  • ในบางกรณีต้องมีแหล่งเก็บน้ำที่สูบขึ้นมาได้ เนื่องจากแสงอาทิตย์มีธรรมชาติที่ให้พลังงานไม่สม่ำเสมอ จึงต้องมีแหล่งกักเก็บน้ำเป็นที่สำรองน้ำเพื่อการใช้น้ำที่ต่อเนื่อง

สิ่งที่ต้องรู้ในการออกแบบ “ระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์”

1. ปริมาณความต้องการใช้น้ำ (Flow) ควรระบุเป็นปริมาณลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือลูกบาศก์เมตรต่อเดือน เพื่อให้สามารถออกแบบขนาดระบบได้เหมาะสมต่อการใช้งาน

2. ความต่างของระดับน้ำ (Head) โดยคิดเป็นระยะทางแนวดิ่งจากจุดที่ทำการสูบน้ำไปจนถึงปลายสุดของท่อส่งน้ำ เพื่อคำนวณพลังงานที่ต้องใช้ในการสูบน้ำต่อลูกบาศก์เมตร

3. ชนิดของแหล่งน้ำ เช่น แหล่งน้ำผิวดิน (แม่น้ำ คลอง บึง ทะเลสาบ) หรือบ่อน้ำบาดาล มีผลต่อการเลือกชนิดของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ โดยส่วนมากแหล่งน้ำผิวดินที่ระยะ Head ไม่สูงจะใช้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์หอยโข่ง เนื่องจากมีราคาถูก ปริมาณ Flow เยอะ แต่หากเป็นบ่อน้ำบาดาลที่มีระยะ Head สูงๆ นั้น ส่วนมากจะแนะนำให้ใช้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบจุ่ม หรือปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ซับเมอร์ส เพื่อให้สามารถสูบน้ำขึ้นไปที่สูงๆได้

4. ปั๊มน้ำ DC เป็นทางเลือกที่ดีกว่า ปั๊มน้ำ AC ในแง่ประสิทธิภาพ ดังนั้นหากมีปั๊ม DC ที่ขนาดเหมาะกับงานของเรา ก็ควรเลือกใช้ปั๊ม DC แต่หากไม่มีปั๊ม DC ที่เหมาะสม หรือต้องการสลับใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าในบางช่วงเวลาจึงเลือกใช้ปั๊ม AC แทน

5. หากในพื้นที่สูบน้ำมีสายส่งของการไฟฟ้าร่วมอยู่ด้วย การเลือกใช้ระบบที่รองรับทั้ง solar cell และไฟจากการไฟฟ้า สามารถช่วยลดขนาดของถังกักเก็บน้ำ หรือลดจำนวนของแผง solar cell ทำให้การลงทุนมีความคุ้มค่ามากขึ้น

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการออกแบบระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ทีนี้ก็สามารถตัดสินใจเลือกซื้อปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ตามความเหมะสมได้เลยค่ะ หากเกษตรกรท่านใด หรือใครที่กำลังสนใจระบบโซล่าเซลล์ สามารถติดต่อเราได้ที่ Thai-A เราผลิตและจำหน่ายสินค้าโซล่าเซลล์ครบวงจร อาทิ แผงโซล่าเซลล์ ปั๊มโซล่าเซลล์ ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำซับเมอร์ส พร้อมทั้งติดตั้งระบบโซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟทอป เรามีประสบการณ์ยาวนาน เจ้าแรกที่ติดตั้งในไทย มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรฐาน มอก.พร้อมรับประกันงานติดตั้ง 1 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@teacgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency