วิธีแก้ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกติดอยู่ในแม่พิมพ์

วิธีแก้ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกติดอยู่ในแม่พิมพ์

วิธีแก้ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกติดอยู่ในแม่พิมพ์

วิธีแก้ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกติดอยู่ในแม่พิมพ์ การฉีดพลาสติกขึ้นรูปเป็นกระบวนการผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่ได้รับความนิยมอย่างมาก แน่นอนว่าการฉีดพลาสติกขึ้นรูปมักเกิดปัญหากับชิ้นงานฉีดพลาสติกได้ง่าย และการแก้ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกติดอยู่ในแม่พิมพ์อาจมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับสาเหตุและประเภทของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งแอดมินมีวิธีแก้ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกติดอยู่ในแม่พิมพ์มาแนะนำค่ะ

หลักการอบเม็ดพลาสติกก่อนทำการฉีดพลาสติก

แก้ปัญหาชิ้นงานติกอยู่ในแม่พิมพ์ง่าย ๆ

  1. ตรวจสอบแม่พิมพ์ ตรวจสอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกว่ามีความไม่สมบูรณ์ มีรอยขีดหรือความไม่เรียบในตัวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกหรือไม่ ถ้าพบปัญหาเหล่านี้ ควรทำการซ่อมแซมหรือปรับแต่งแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกให้สมบูรณ์
  2. ตรวจสอบอุณหภูมิและความดันในกระบวนการฉีด ตรวจสอบว่าอุณหภูมิและความดันในกระบวนการฉีดพลาสติกอยู่ในช่วงที่เหมาะสมหรือไม่ การปรับตั้งค่าอุณหภูมิและความดันให้เหมาะสม จะช่วยลดปัญหาการติดชิ้นงานในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  3. ตรวจสอบความหนาแน่นและอัตราการฉีด ควรตรวจสอบและปรับความหนาแน่นของพลาสติกที่จะเติมเข้าสู่แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกให้เหมาะสม และตรวจสอบอัตราการฉีดพลาสติกว่าถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่
  4. การใช้วัสดุช่วยในการถอดชิ้นงาน อาจใช้วัสดุช่วยเพิ่มเติมเช่น น้ำมันผิวชิ้นงานหรือสารละลายพิเศษ ในกรณีที่ชิ้นงานมีรูหรือเนื้องอกทำให้ติดอยู่ในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  5. ออกแบบและรูปร่างของชิ้นงาน ออกแบบและกำหนดรูปร่างของชิ้นงานให้เหมาะสมกับกระบวนการฉีดพลาสติก ควรหลีกเลี่ยงการออกแบบที่มีขอบความลาดเอียง (undercuts) ที่ทำให้ชิ้นงานติดอยู่ในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  6. ควบคุมการตกตะกอน (cooling) ควบคุมกระบวนการตกตะกอนให้เหมาะสม การใช้ระบบระบายความร้อนที่ถูกต้องจะช่วยลดการติดชิ้นงานในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  7. ทดลองและปรับปรุง การผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน จำเป็นต้องทดลองและปรับปรุงกระบวนการหากยังมีปัญหาการติดชิ้นงานในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

หากปัญหายังคงอยู่หลังจากลองปรับปรุงดังกล่าวแล้ว อาจต้องหาวิธีการแก้ไขเฉพาะหน้าของปัญหาที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม และอาจต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการฉีดพลาสติก เช่น วิศวกรระดับสูงหรือผู้ควบคุมกระบวนการฉีดพลาสติกเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหานั้น

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538