วิธีอ่านสเปค แผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้งาน

วิธีอ่านสเปคแผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้งาน

วิธีอ่านสเปคแผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้งาน การซื้อแผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้งานในแต่ละครั้งการดูสเปคแผงโซล่าเซลล์จะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้เรานำไปประกอบในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ในการใช้งาน

โครงสร้างของแผงโซล่าเซลล์
 1. PHOTOVOLTAIC MODULE = การระบุแผงเป็นแผงโซล่าเซลล์
 2. Solar Module Type = รุ่นของแผงโซล่าเซลล์
 3. Maximum Power (Pmax) = ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดที่แผงโซล่าเซลล์
 4. Power Tolerance = ค่าความคลาดเคลื่อนของกำลังจากสเปคของแผงโซล่าเซลล์
 5. Maximum Power Voltage = ค่าแรงดันสูงสุดตอนที่แผงโซล่าเซลล์ให้กำลังสูงสุด
 6. Maximum Power Current (Imp) = ค่ากระแสสูงสุดตอนที่แผงโซล่าเซลล์ให้กำลังสูงสุด
 7. Open Circuit Voltage (Voc) = ค่าแรงดันไฟฟ้าตอนวงจรเปิด วัดได้จากขั้วบวกและลบของแผงโซล่าเซลล์ขณะไม่มีต่อโหลดไฟฟ้า
 8. Short Circuit Current (Isc) = ค่ากระแสลัดวงจร เป็นค่าที่ได้จากการวัดค่ากระแสด้านบวกและลบของแผงโซล่าเซลล์
 9. Nominal Operating Cell Temp (NOCT) = อุณหภูมิที่สะสมบนแผงโซล่าเซลล์
 10. Maximum System Voltage = ค่าแรงดันสูงสุดที่มีการต่อกันหลายๆ แผงโดยที่แผงโซล่าเซลล์จะผลิตได้
 11. Maximum Series Fuse Rating = ค่ากระแสสูงสุดของฟิวส์ จะตัดเมื่อเกิดการลัดวงจร
 12. Operation Temperature = อุณหภูมิที่แผงโซล่าเซลล์ทำงานได้
 13. Application Class … = การรับประกันแผงโซล่าเซลล์
 14. Fire Class C = ชนิดของไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้สารดับเพลิงประเภท CO2 และ FM-200
 15. Weight = น้ำหนักของแผงโซล่าเซลล์
 16. Dimension = ขนาดของแผงโซล่าเซลล์
 17. STC = ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ที่ผ่านการทดสอบแผงเซลล์เมื่อได้รับแสงความเข้ม เช่น STC : 1000W/m2,AM1.5,25oC (Irradiance) 1000 W/m²,แสงที่ผ่านชั้นบรรยากาศ 1.5 เท่าของมวลอากาศที่ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

หากคุณสนใจระบบโซล่าเซลล์ Thai-A เราเป็นผู้นำด้านบริการ และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ระบบโซล่าเซลล์ครบวงจร เช่น แผงโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ 325 วัตต์ ปั๊มโซล่าเซลล์ ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำซับเมอร์ส พร้อมทั้งติดตั้งระบบโซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท็อปราคาจับต้องได้ เรามีประสบการณ์ยาวนาน เจ้าแรกที่ติดตั้งในไทย มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรฐาน มอก.พร้อมรับประกันงานติดตั้ง 1 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@teacgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency