วัตถุดิบที่ใช้ในการฉีดพลาสติก สำหรับวัตถุดิบหลักในการฉีดพลาสติก

วัตถุดิบที่ใช้ในการฉีดพลาสติก

 วัตถุดิบที่ใช้ในการฉีดพลาสติก

อิทธิพลที่มีผลต่อคุณภาพต่อการฉีดพลาสติก สำหรับการฉีดพลาสติกแล้ว

วัตถุดิบที่ใช้ในการฉีดพลาสติก  ในการฉีดพลาสติกแต่ละครั้ง วัตถุดิบเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะกำหนดลักษณะและคุณภาพของสินค้า สำหรับวัตถุดิบหลักในการฉีดพลาสติกจะมี เม็ดพลาสติก สีและสารเติมแต่งชนิดต่าง ๆ เมื่อนำวัตถุดิบต่าง ชนิดมาผสมเข้าด้วยกัน สินค้าก็จะมีคุณสมบัติตามที่คุณต้องการ วันนี้เราจึงนำทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยววัตถุดิบ ในการฉีดพลาสติกกันค่ะ

เม็ดพลาสติก

5 สินค้าที่ต้องใช้ความละเอียดในการฉีดพลาสติก สำหรับการขึ้นรูปสินค้าพลาสติก

การเลือกเม็ดพลาสติตเพื่อมาฉีดพลาสติก ควรเลือกชนิดของเม็ดพลาสติกให้เหมาะกับสินค้าที่ต้องการผลิต และให้เหมาะกับคุณสมบัติที่ต้องการ เพราะพลาสติกแต่ชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เม็ดพลาสติกที่นิยมใช้ เช่น เม็ดพลาสติกเกรดเอ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล หรือ ชนิดของเม็ดพลาสติกทั่วไป (PP HDPE ADS PS และพลาสติกอื่น ๆ ) เป็นต้น สำหรับขั้นตอนการเตรียมเม็ดพลาสติกที่เหมาะสม ทำการอบไล่ความชื้นออกจากเม็ดพลาสติกก่อนนำเข้าเครื่องฉีดพลาสติก ในเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสม

สีและสารเติม

พลาสติกยอดนิยมในปี 2020 สำหรับการขึ้นรูปสินค้าพลาสติก

การฉีดพลาสติกบางครั้งก็ต้องเติมสีและสารเติมแต่งต่าง ๆ เพื่อคุณสมบัติและเพิ่มสีสันให้กับสินค้า แต่การเติมสีและสารต่าง ๆ เพิ่มควรคำนวณสัดส่วนระหว่างเม็ดพลาสติก สี และสารต่าง ๆ ให้พอเหมาะเพื่อให้สินค้าของมีคุณภาพมากที่สุด และให้มีผลกระทบต่อสินค้าน้อยที่สุด เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและลดสินค้าเสียหายจากการผสมสีผิดพลาด

ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเตรียมวัตถุดิบไม่ดี

  1. หากไม่อบเม็ดพลาสติก ก่อนนำไปฉีดพลาสติกจะทำให้สินค้าเสียรูปทรง เกิดรอยตำหนิได้
  2. หากมีความชื้นมากจะทำให้เส้นสีหรือเกิดรอยตำหนิขึ้นมาได้
  3. ถ้าความชื้นในเม็ดพลาสติกมากเกินไปจะทำให้เกิดฟองอากาศในสินค้าได้

เป็นอย่าไรบ้างคะ กับวัตถุดิบที่ใช้ในการฉีดพลาสติกที่เราได้นำมาฝาก นอกจากวัตถุดิบจะสำคัญในการฉีดพลาสติกแล้ว วัตถุยังมีความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้าด้วย หากคุณต้องการฉีดพลาสติกให้ บริษัท Deemark เป็นหนึ่งในตัวเลือกขแงคุณดูสิคะ เพราะเรารับฉีดพลาสติกมานานกว่า 30 ปี เราสามารถฉีดพลาสติกได้ทุกรูปแบบตามที่คุณต้องการค่ะ

…………………………………………………………….

สนใจติดต่อฉีดพลาสติก

DEEMARK INDUSTRY CO., LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538