รอบรู้โซล่ารูฟท็อป (Solar Rooftop) แบบละเอียด

รอบรู้โซล่ารูฟท็อป (Solar Rooftop) แบบละเอียด

รอบรู้โซล่ารูฟท็อป (Solar Rooftop) แบบละเอียด หลายๆ คนคงเคยได้ยินคำว่า โซล่ารูฟท็อป หรือบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินหรือไม่ได้รู้จัก หากได้อ่านบทความนี้แล้วคุณจะหายสงสัยเลยว่าโซล่ารูฟท็อป คืออะไร ซึ่งในปัจจุบันนี้จะมีการนำเอาพลังงานจากแสงของดวงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อเป็นการทดแทนพลังงานไฟฟ้าแบบเดิม ซึ่งจะมีการนำมาติดตั้งบนหลังคาบ้าน หรือบนอาคารต่างๆ เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้เอง และยังช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน ซึ่งในตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีความนิยมในการนำโซล่ารูฟท็อป มาใช้งาน โดยจะมีการอธิบายถึงโซล่ารูฟท็อป ให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น ดังนี้

การคำนวณแบตเตอรี่-ในแผงโซลาร์เซลล์-1

โซล่ารูฟท็อป คือ ระบบผลิตไฟฟ้ารูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการนำแผงโซล่าเซลล์มาติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัย หรือบนอาคาร ซึ่งเมื่อแผงโซล่าเซลล์ได้รับพลังงานจากแสงของดวงอาทิตย์ ก็จะเปลี่ยนจากพลังงานแสงของดวงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเราสามารถนำพลังงานนั้นมาใช้งานภายในบ้านได้

หลักการทำงานของโซล่ารูฟท็อป

          หลักการทำงานของโซล่ารูฟท็อป คือ การทำเอาแผงโซล่าเซลล์มาติดตั้งเพื่อรับพลังงานจากดวงอาทิตย์ เมื่อได้รับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วจะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แล้วส่งไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เพื่อให้เปลี่ยนแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งจะมีตู้ควบคุมไฟฟ้า (MDB) ทำหน้าที่ในการควบคุมและจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่บ้าน จะได้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่สามารถนำไปใช้งานในบ้านได้ เช่น ตู้เย็น หลอดไฟ โทรทัศน์ เป็นต้น และหากมีกระแสไฟฟ้าเหลือสามารถนำไปขายให้กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนได้อีกด้วย

ทำไมถึงควรติดโซล่ารูฟท็อป

          1.พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาดจากธรรมชาติ และไม่มีวันหมด ซึ่งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก โดยพลังงานแสงอาทิตย์จะไม่มีการทำลายธรรมชาติ อีกทั้งพลังงานจากแสดงอาทิตย์ไม่ต้องมีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง เพียงแค่วางแผงโซล่าเซลล์ตากแดดก็จะได้รับพลังงานไฟฟ้ามาใช้เรียบร้อยแล้ว

          2.ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ เนื่องจากมีการผลิตไฟฟ้าใช้เองได้จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าไฟฟ้าลดลง ซึ่งถ้าหากมีการใช้งานน้อยกว่าพลังงานที่โซล่าเซลล์สามารถผลิตได้ก็สามารถที่จะขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วย

          3.ทำให้ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ไม่ได้มีการใช้งาน สามารถนำพื้นที่บนหลังคาที่ไม่ได้มีการใช้งานใดๆ มาทำประโยชน์ได้ โดยใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้งานภายในบ้านได้

          4.เมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าดับบ้านของคุณจะยังมีไฟฟ้าใช้อยู่ เมื่อเราติดโซล่ารูฟท็อป ที่บ้าน ไม่ว่าจะไฟดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง ถ้าหากมีแสงอาทิตย์บ้านของเราก็จะยังมีไฟฟ้าใช้เสมอ นอกจากนี้การติดโซล่ารูฟท็อป จะทำให้เกิดการผลิตและใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          5.ลดความร้อนภายในบ้าน การติดโซล่ารูฟท็อป บนหลังคาบ้านยังจะช่วยลดความร้อนให้กับบ้านได้ ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ ถือเป็นการประหยัดเงินค่าไฟได้อีกด้วย

ข้อเสียของโซล่ารูฟท็อปมีอะไรบ้าง

          1.มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งค่อนข้างที่จะสูง ค่าติดตั้งอุปกรณ์และระบบของโซล่ารูฟท็อป นั้นมีราคาสูงมาก

          2.หากท้องฟ้ามีเมฆมากหรือฝนตก จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้น้อยหรืออาจจะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เลย

          3.ความเข้มข้นของพลังงานขาเข้าต่ำ เมื่อต้องการใช้พลังงานในปริมาณมาก ระบบจะทำการดึงไฟบ้านมาใช้ หรือไม่อาจจะติดตั้งโซล่ารูฟท็อป เพิ่มเพื่อเพิ่มกำลังพลังงานไฟฟ้า

โซล่ารูฟท็อปเหมาะกับใครบ้าง

          จำเป็นที่จะต้องดูการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือในหน่วยงาน เพราะจะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งถ้าอยากให้เกิดการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่คุ้มค่าที่สุด จะต้องเป็นบ้านที่มีการอยู่อาศัยในช่วงกลางวันเป็นส่วนใหญ่ เช่น โรงงานขนาดเล็ก Home Office เป็นต้น เนื่องจากในตอนกลางวันจะเป็นช่วงที่สามารถดึงพลังงานของแสงดวงอาทิตย์มาใช้งานได้อย่างเต็มที่ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องติดตั้งแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บไฟฟ้ามาใช้ในตอนกลางคืน

การขายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานของรัฐ

          สามารถเข้าร่วมโครงการ “โซล่า ภาคประชาชน” สามารถลงทะเบียนได้ที่ solar.erc.or.th โดยมีการรับซื้อในอัตรา 2.20 บาทต่อหน่วย

          หลังจากอ่านบทความนี้จบแล้วหวังว่าทุกคนจะมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับโซล่ารูฟท็อป ซึ่งถ้าหากว่าเกิดความสนใจที่จะอยากลองใช้ ก็สามารถดำเนินการติดตั้งได้ เพราะในปัจจุบันนี้มีบริการติดตั้งให้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ส่วนคนที่มีความสนใจที่อยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องนี้ มั่นใจได้เลยว่าจะต้องมีความเข้าใจในโซล่ารูฟท็อป มากขึ้นอย่างแน่นอน