รถตัดอ้อยมีความสำคัญอย่างไรกับอ้อยสด

รถตัดอ้อยมีความสำคัญอย่างไรกับอ้อยสด

รถตัดอ้อยมีความสำคัญอย่างไรกับอ้อยสด จากปัญหาของการตัดอ้อยไฟไหม้โดยที่ไม่ได้ใช้รถตัดอ้อยยังคงเป็นประเด็นอย่างมากเมื่อต้องเข้าสู้ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวอ้อย ซึ่งในอดีตนั้นมีความเชื่อว่าการตัดอ้อยสดไว้ใบคลุมดินจะทำให้อ้อยแตกหน่อน้อย มีจำนวนลำน้อย ลำอ้อยมีขนาดใหญ่ และในส่วนของการเผาอ้อยจะทำให้อ้อยแตกหน่อเร็ว มีจำนวนหน่อมากแต่หน่ออ้อยมักจะมีขนาดเล็ก และมีการรณรงค์ให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดแทนการเผาก่อนตัด ซึ่งรถตัดอ้อยมีบทบาทในการตัดอ้อยเป็นอย่างมาก วันนี้แอดมินจะมาพูดถึงรถตัดอ้อยมีความสำคัญอย่างไรกับอ้อยสด

รถตัดอ้อยมีความสำคัญอย่างไรกับอ้อยสด

ข้อมูลเรื่องอ้อยสด

ในส่วนของข้อมูลเรื่องคุณภาพอ้อยที่ผ่านมาการตัดอ้อยสด และไว้ใบคลุมดิน ทำให้อ้อยตอมีผลผลิตมากกว่าการเผาอ้อย 1.2-1.5 ตันต่อไร่ ขณะเดียวกันพบว่า แปลงอ้อยที่ตัดสดไว้ใบคลุมดิน จะสูญเสียความชื้น และเกิดการชะล้างพังทะลายของดินน้อยกว่า โดยเฉพาะในแปลงที่มีความลาดชันสูง เช่น ในกรณีที่แปลงมีความลาดชัน 11% การตัดอ้อยสด และไว้ใบคลุมดินจะลดการสูญเสียน้ำฝนจากการไหลหลากออกนอกแปลงได้ถึง 90% และลดการชะล้างพังทะลายของดินได้ถึง 60% ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้อ้อยมีการไว้ตอได้นานขึ้น ชาวไร่ไม่ต้องไถรื้อตอบ่อยมากขึ้น แน่นอนว่าทำให้ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

แน่นอนว่าในสภาพอากาศร้อน การเผาอ้อยก่อนตัดทำให้ความหวานของอ้อยลดลงวันละ 2.3% ขณะที่การตัดอ้อยสด ความหวานจะลดลงวันละ 1.6% ซึ่งต่างกันถึง 40% เลยทีเดียว โดยพบว่า เมื่อเผาอ้อย ลำอ้อยเมื่อโดนความร้อนสูงลำจะแตก น้ำอ้อยจะเยิ้มซึมออกมา เชื้อโรคจะเข้าไปใช้น้ำตาลในลำอ้อยเป็นอาหาร ทำให้คุณภาพอ้อยลดลง และเชื้อจุลินทรีย์ยังไปสร้างสารเหนียว ซึ่งไปขัดขวางกระบวนการผลิตน้ำตาลในโรงงาน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำน้ำตาลมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น การตัดอ้อยสดโดยรถตัดอ้อย คือการรักษาคุณภาพของอ้อยได้มากกว่าการตัดอ้อยเผาใบแน่นอน ทั้งด้านค่าความหวานและปริมาณน้ำตาลที่ได้ จึงไม่แปลกที่โรงงานน้ำตาลเกือบทุกแห่ง สร้างแรงจูงใจให้ชาวไร่หันมาตัดอ้อยสดแทนการเผา ทั้งการหักค่าอ้อยไฟไหม้ และราคาที่ได้ ก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

รถตัดอ้อยมีความสำคัญอย่างไรกับอ้อยสด

ความสำคัญของรถตัดอ้อย

รถตัดอ้อย คือเครื่องจักรกลที่ใช้เพื่อเก็บเกี่ยวอ้อย ที่ถูกนำมาใช้ทดแทนการว่าจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพราะจำเป็นต้องที่จะต้องเร่งตัดอ้อยเพื่อส่งเข้าโรงงานผลิตน้ำตาลให้ทันช่วงเวลาหีบอ้อย ขณะที่พื้นที่การปลูกอ้อยส่วนใหญ่นั้นกว้างใหญ่ไพศาล กินเนื้อที่นับล้านไร่ทั่วประเทศ ซึ่งหากต้องใช้แรงงานคน อาจจะมีการจ้างแรงงานจำนวนมาก และมักจะเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในห้วงเวลาดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการต้องนำเข้ารถตัดอ้อยมาจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง ผู้ผลิตบางรายจึงเห็นความสำคัญของรถตัดอ้อยและได้ประดิษฐ์เครื่องเก็บเกี่ยวแบบนี้ขึ้นมาใช้กันเอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนเครื่องจักรกลลง ทำให้มีความคุ้มค่าในการใช้งานมากขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

จากบทความเรื่อง รถตัดอ้อยมีความสำคัญอย่างไรกับอ้อยสด จะทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยทราบถึงความสำคัญและข้อดีของรถตัดอ้อยว่าการใช้งานรถตัดอ้อยในการตัดอ้อยสดมีข้อดีกว่าอ้อยเผาอย่างไร เพื่อที่จะทำให้ชาวไร่อ้อยตระหนักรู้และหันมาใช้งานรถตัดอ้อยมากขึ้นและลดการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศอีกด้วย ซึ่งควรจะเลือกรถตัดอ้อยจากโรงงานที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ที่สนใจในรถตัดอ้อย หากคุณต้องการปรึกษาเพิ่มเติม Thai-A เราเป็นโรงงานรถตัดอ้อยคุณภาพดี เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจำหน่ายและรับผลิตรถตัดอ้อย ซึ่งมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 50 ปีที่น่าเชื่อถือ มีผลงานการันตีคุณภาพ และยังจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น รถตัดอ้อย รถคีบไม้ รถคีบอ้อย รถคีบอเนกประสงค์ หัวคีบอ้อย อะไหล่รถเกี่ยวข้าว และพร้อมให้คำแนะนำในการใช้งานแก่ทุกท่าน เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องมากที่สุด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@teacgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency