มาตรฐานการติดตั้งระบบ Solar Rooftop

มาตรฐานการติดตั้งระบบ Solar Rooftop

มาตรฐานการติดตั้งระบบ Solar Rooftop หากคุณกำลังสนใจที่จะอยากติดตั้ง Solar Rooftop ไว้ที่บ้านของคุณ อาจจะต้องทำการศึกษามาตรฐานการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนที่จะเริ่มทำการติดตั้ง Solar Rooftop ซึ่งในวันนี้แอดมินได้รวบรวมสาระในเรื่องของการติดตั้ง Solar Rooftop ให้ได้มาตรฐานมาฝากเรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งจะน่าสนใจแค่ไหน ตามแอดมินมาดูกันเลย

มาตรฐานการติดตั้งระบบ Solar Rooftop
  1. การติดตั้งแผง Solar Rooftop ควรให้ด้านรับแสงอาทิตย์ของแผง Solar Rooftop หันไปทางทิศใต้ หรือทิศใกล้เคียงทิศใต้ที่สามารถยอมรับได้ และวางเอียงทำมุมกับแนวระนาบทิศเหนือ ทิศใต้ ประมาณ 10-20 องศา ตำแหน่งการติดตั้ง Solar Rooftop ควรอยู่ในพื้นที่โล่งและไม่เกิดการบังเงาบนแผง Solar Rooftop ที่อาจก่อให้เกิด Hot spot การติดตั้งควรมีความมั่นคง แข็งแรงและสามารถดูแลบำรุงรักษาได้
  2. การต่อวงจรชุดแผง Solar Rooftop ควรเป็นไปตามหลักวิชาการและให้มีการป้องกันเพื่อความ ปลอดภัยที่ดี โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน มอก. 2572 การติดตั้งทางไฟฟ้า – ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ หรือตามมาตรฐาน IEC 60364-7-712 Requirements for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems หรือตามคู่มือแนะนำการติดตั้งแผง Solar Rooftop ของผู้ผลิต
  3. ชุดแผง Solar Rooftop และอุปกรณ์ของระบบ Solar Rooftop ทุกรายการที่มีโครงสร้างเป็นโลหะและหรืออุปกรณ์  ที่ระบุให้มีการต่อสายดินจะต้องต่อวงจรสายดินให้ครบถ้วน โดยให้ดำเนินการตามหลักวิชาการ หรือ อ้างอิงตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2551) ของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
  4. การกำหนดขนาดสายไฟฟ้า ต้องมีพิกัดทนกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1.25 เท่าของกระแส สูงสุดผ่านวงจรและมีค่าแรงดันสูญเสียในสายไฟฟ้า (Voltage drop) ไม่เกินข้อกำหนด
  5. มีการรับประกันคุณภาพการใช้งานระบบ Solar  Rooftop หลังจากวันส่งมอบระบบที่ติดตั้ง Solar Rooftop และทดสอบการทำงานจริงแล้วเสร็จ โดยระบุในสัญญาและมีการรับผิดชอบชดเชยส่วนต่างในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาอย่างชัดเจน
มาตรฐานการติดตั้งระบบ Solar Rooftop

เป็นอย่างไรบ้างคะสาระความรู้ที่แอดมินนำเอามาฝากในวันนี้ หากท่านใดกำลลังหาข้อมูลในการติดตั้ง Solar Rooftop แอดมินคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ต่อคนที่กำลังศึกษาข้อมูลอยู่ไม่น้อยเลยใช่ไหมคะ หรือหากกำลังมองหาบริษัทรับติดตั้ง Solar Rooftop รับติดตั้ง Solar Rooftop รายใหญ่ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Thai-A เราเป็นผู้จำหน่ายและรับติดตั้ง Solar Rooftop รายใหญ่ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจมากกว่า 50 ปี

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร :  02-026-3854

E-mail : webmaster@teacgroup.com

Facebook :thaiagency

Line ID :@thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ