ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานฉีดพลาสติก

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานฉีดพลาสติก

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานฉีดพลาสติก

แต่ละครั้งต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานฉีดพลาสติก

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานฉีดพลาสติก รู้หรือไม่ ว่าสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นพลาสติกมากมายรอบตัวเราล้วนผ่านกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกมาแล้วทั้งสิ้น ซึ่งการขึ้นรูปพลาสติกมีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภทได้แก่ 1.การเป่าพลาสติก 2.การฉีดพลาสติก 3. การรีดพลาสติก และ 4.การอัดพลาสติก ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาให้ความรู้ผู้อ่านทุกท่านเกี่ยวกับการขึ้นรูปพลาสติกแบบการฉีดพลาสติก และจะมาชี้ให้ทุกคนเห็นถึงสิ่งของเครื่องใช้พลาสติกต่าง ๆ ที่มาจากการขึ้นรูปโดยการฉีดพลาสติกกันค่ะ

การฉีดพลาสติก คือการขึ้นรูปพลาสติกประเภทหนึ่งที่อาศัยกระบวนการผลิตชิ้นงานโดยเริ่มจากการเติมเม็ดพลาสติกเข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก โดยการฉีดพลาสติกนั้นจะทำให้เม็ดพลาสติกผ่านความร้อนและอ่อนตัวลงจนหลอมละลายเป็นของเหลว แล้วเครื่องฉีดพลาสติกจึงจะทำการฉีดพลาสติกเข้าไปยังแม่พิมพ์ในเครื่อง ที่ใช้สำหรับฉีดพลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ หลังจากนั้นเครื่องฉีดพลาสติกจะปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติก เพียงเท่านี้ก็จะได้ชิ้นงานพลาสติกตามแบบแม่พิมพ์ที่ต้องการแล้วค่ะ

โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานฉีดพลาสติก มีดังนี้ค่ะ

กลุ่มเซลลูโลสอะซีเตท Celluloseacetate (CA) ใช้ทำกระดุม หวี เครื่องประดับ กรอบแว่นตา ด้ามมีด ด้ามช้อน ส้อม ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ของเด็กเล่น ส้นรองเท้าสตรี อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องเขียน เครื่องใช้ในบ้าน เช่น เครื่องดูดฝุ่น เครื่องซักผ้า วิทยุ โทรทัศน์ และโทรศัพท์

กลุ่มอีธิลเซลลูโลส Ethylcellulose (EC) ใช้ทำหลอดปั่นด้าย หุ้มพวงมาลัยรถยนต์ หูโทรศัพท์ ฯลฯ

กลุ่มสไตรีน-อะคริลไนตริว โคโพลีเมอรไรเซท Styrene – Acrylonitrile Copolymerisate (SAN) ใช้ทำส่วนประกอบเครื่องใช้สำหรับรักษาความสะอาดบ้านและสำนักงาน วิทยุ โทรทัศน์

กลุ่มโพลีเมธิลเมทอะคริเลท Polymethymethacrylate (PMMA) ใช้ทำชิ้นส่วนของแว่นตา และเทคนิคการส่องสว่าง (เช่น เลนส์ โคมไฟต่าง ๆ) ปากกา หน้าปัดนาฬิกา ปุ่มจับหมุนของเครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องดนตรี ฝาครอบเครื่องบิน หน้าปัดเครื่องมือวัดต่าง ๆ

กลุ่มโพลีคาบอนเนท Polycabonate (PC) ใช้ทำฝาครอบและฉนวนดวงไฟสว่างที่ต้องการความแข็งแรงในช่วงอุณหภูมิสูง ใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและรถยนต์ ใช้เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อน (ทางการแพทย์) หมวกกันน็อก อุปกรณ์ในครัวที่ต้องรับการกระทบกระแทกมา ใช้ทำเลนส์ เรือนเครื่องมือ ฝาครอบกล่องสวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ

กลุ่มโพลีไวนีลคลอไรด์ Polyvinylchloride PVC (Flexible PVC) ใช้ทำปะเก็นต่าง ๆ ของเด็กเล่น รองเท้ากันน้ำ รองเท้าหนังเทียม ส่วนที่ได้รับแรงกระแทกของวิทยุ โทรศัพท์ ส่วนขาของอุปกรณ์ต่าง ๆ ส้นรองเท้า ปุ่มและมือจับต่าง ๆ ภายในรถยนต์

กลุ่มโพลียูเรเทน Polyurethane (PUR) ใช้ทำชิ้นส่วนใช้งานทั่วไปและชิ้นส่วนทางเทคนิคที่ต้องการความแข็งแรงและการคงรูปสูง ชิ้นส่วนเครื่องซักล้าง ฉนวนไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องดูดฝุ่น ชิ้นส่วนแบริ่งที่ทนการเสียดสีสูง เฟือง ของเด็กเล่นต่าง ๆ

กลุ่มโพลีเอททีลีน ชนิด High Low Pressure Polyethylene; low density (LDPE) ใช้ทำเครื่องใช้ในบ้าน ของเด็กเล่น  หีบห่อของ ขวด เครื่องมือแพทย์ ชิ้นส่วนใช้กับไฟแรงสูง

โพลีโปรพิลีน Polypropylene (PP) ใช้ทำเครื่องใช้ในบ้าน เช่น ถัง กระจาด อ่าง ตะกร้า และขวด ฯลฯ ของเด็กเล่น ชิ้นส่วนงานละเอียดและชิ้นส่วนทางไฟฟ้า หมวกกันน็อก ส้นรองเท้าสตรี เป็นต้น

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เรารับฉีดพลาสติกทุกประเภทด้วยประสบการณ์การฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราพร้อมที่จะให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องฉีดพลาสติกทุกชนิด ขอแค่คิดและสร้างสรรค์งานขึ้นมา บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด สามารถช่วยท่านในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นสู่สังคมและประเทศชาติได้

…………………………………………………………….

สนใจในการฉีดพลาสติกสามารถปรึกษาหรือติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO., LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

sukhumlee@hotmail.com