ผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค

ผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค

ผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค

ผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค ตลาดของผู้บริโภคในปัจจุบันมักจะให้ความสนใจในตัวของแพ็คเกจจิ้งสินค้ามาเป็นอันดับ 1 รองลงมาก็จะเป็นตัวของสินค้า ดังนั้นการสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์แต่ละครั้งนั้นต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างดี เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ที่ออกมานั้นดึงดูดผู้บริโภคมากที่สุด โดยเรามีหลักการการออกแบบผลิตบรรจุภัณฑ์ดังนี้

ผลิตบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์คืออะไร

บรรจุภัณฑ์ หรือ แพ็คเกจจิ้ง เปรียบเสมือนประตูด่านแรกที่จะเป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยสร้างการจดจำ และเป็นการสื่อสารแบรนด์ให้เป็นที่รู้แก่ผู้บริโภคได้ดีมากยิ่งขึ้น

ผลิตบรรจุภัณฑ์

การออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ให้โดนใจผู้บริโภค

  1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อทุกคน

ยุคสมัยที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นการผลิตบรรจุภัณฑ์และการออกแบบจึงต้องมีการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกวัย โดยยึดถึงความสะดวกสบายของผู้สูงอายุเป็นหลัก การออกแบบจะเน้นหลัก 9 ข้อ คือ เข้าใจง่าย , รับรู้ง่าย , ถือง่าย , ใช้แรงในการเปิดน้อย , หยิบง่าย , เก็บง่าย , ศึกษาคุณสมบัติง่าย , ทิ้งง่าย และ มีความปลอดภัยในการใช้งาน สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในวัยทำงาน ชีวิตมักต้องการความเร่งรีบ ดังนั้นการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ให้สามารถพกพาได้สะดวก น้ำหนักเบา สามารถเดินรับประทานได้

การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อช่วยยืดอายุของอาหารด้วยกรรมวิธีต่างๆ หรือการทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้ออาหารเพื่อมาบริโภคว่าอาหารสะอาดและปลอดภัย นวัตกรรมในด้านนี้ถือว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างของเทคโนโลยีต่างๆ ที่นำมาใช้ได้แก่

  • ฉลากบรรจุภัณฑ์ : เช่น การนำฉลาก RFID มาใช้เพื่อป้อนข้อมูลจำพวก สรรพคุณ คำเตือน วันเดือนปี แหล่งที่มา อายุการเก็บรักษา หรือ ข้อมูลทางโภชนาการ เป็นต้น การนำฉลากที่สามารถบอกถึงความสดของอาหารที่บรรจุอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์โดยใช้ ฉลากเปลี่ยนสีที่มีการตรวจสอบแบบตลอดเวลา ถ้าหากอาหารเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ฉลากที่ติดไว้ก็จะเกิดการเปลี่ยนสีเพื่อให้ผู้ขายและผู้บริโภครับรู้ การใช้ฉลากเช่นนี้จะช่วยผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในสินค้ามากขึ้น
  • บรรจุภัณฑ์แอคทีฟ : เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีการใส่วัสดุที่จะสามารถลดจำนวนการเกิดแบคทีเรียต่างๆ หรือ การใส่สารดูดความชื้น และดูดก๊าชที่ส่งผลทำให้ผักผลไม้ และอาหารเกิดการเน่าเสีย เป็นต้น
  • บรรจุภัณฑ์สมาร์ท : เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุที่มีความสามารถในการควบคุมคุณสมบัติของสินค้า ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือ เสื่อมสภาพไปจากเดิม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมหรือการใช้งาน
  • บรรจุภัณฑ์รักษาโลก หรือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : แนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีแนวโน้มในการเลือกใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ หรือ วัสดุที่สามารถใช้เวลาในการย่อยสลายได้เร็ว ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้วัสดุให้มีขนาดที่บางลง หรือ มีน้ำหนักที่เบา เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้สินค้าเก็บรักษาได้นานเท่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น

หากใครที่กำลังหาบรรจุภัณฑ์พลาสติกอยู่ วี.เค.พลาสติก เรารับออกแบบ และ ผลิตบรรจุภัณฑ์ เรามีทีมงานที่มากประสบการณ์คอยให้คำปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือการผลิตบรรจุภัณฑ์ สามารถสอบถาม และปรึกษากับเราได้ นอกจากนี้เรายังมีบริการออกแบบ และผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยให้คุณสามารถเป็นเจ้าของบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามในรูปแบบของตนเองได้ในราคาที่ย่อมเยา อีกทั้งเรายังมีบริการสำหรับให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มทำธุรกิจอีกด้วย

วี.เค.พลาสติกรับผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกรูปแบบ สนใจติดต่อสอบถามพร้อมรับคำปรึกษาฟรี ได้ที่

Tel. : +66 2 529 5961 – 4 , +66 2 529 0809

Line@ : @479hrrbs

E-mail : Contact@VKplastic.com