_ปัจจัยที่ทำให้ผลผลิตอ้อยไม่ได้มาตฐาน

ปัจจัยที่ทำให้ผลผลิตอ้อยไม่ได้มาตฐาน

ปัจจัยที่ทำให้ผลผลิตอ้อยไม่ได้มาตฐาน ชาวไร่อ้อยหลายท่านที่กำลังอ่านบทความนี้อาจจะมีปัญหาในด้านการปลูกอ้อยที่ผลผลิตไม่ตรงตามเป้าหมาย ปลูกเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดปัญหา เราอยากให้คุณลองทบทวนปัจจัยนี้ดูนะคะว่าชาวไร่อ้อยกำลังทำผิดวิธีอยู่หรือไม่ ?

_ปัจจัยที่ทำให้ผลผลิตอ้อยไม่ได้มาตฐาน (1)

ปัญหาของดินที่ปลูก

เนื่องจากดินที่แปลงอ้อยจะมีทั้งโรคและแมลงศัตรูอ้อยอยู่ในดินเป็นจำนวนมาก สามารถขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณไปได้เรื่อย ๆ ทำให้อ้อยที่ปลูกอย่างต่อเนื่องอ่อนแอลง เจริญเติบโตน้อยกว่าแปลงที่มีการพักดิน จะสามารถเห็นได้จากระบบรากอ้อยในพื้นที่ที่มีกรปลูกอ้อยต่อเนื่องโดยไม่พักดิน รากจะสั้น ไม่แข็งแรง และเจริญเติบโตได้น้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีการพักดิน และดินเปิดป่าใหม่ เราจึงแนะนำให้พี่น้องมิตรชาวไร่พักดินปลูกพืชตระกูลถั่ว นอกจากเป็นการบำรุงดินแล้วยังเป็นการตัดวงจรของโรคและแมลงศัตรูอ้อยอีกด้วย

ปัญหาดินดาน ดินอัดแน่นสะสม

ปัญหาดินแน่นแบบนี้เกิดจากการใช้รถตัดอ้อยและรถบรรทุกอ้อยมาเป็นเวลานาน น้ำหนักเหล่านี้หากนานวันเข้าจะทำให้ดินบนแปลงไร่อ้อยถูกบดอัดทำให้มีความแน่นมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณรอยล้อ นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งว่าการเว้นระยะห่างระหว่างล้อวิ่ง 1.85 เมตรในไร่อ้อย เพื่อไม่ให้เกิดการบดอัดบนร่องอ้อย

การไถพรวนถี่เกินความจำเป็น

เมื่อเกิดดินดานจากการอัดแน่นบนแปลง การพรวนดินก็แตกต่างกันไป ซึ่งการพรวนดินที่มากจนเกินไปก็จะทำให้ดินย่อย ร่วน เป็นฝุ่น ทำให้สูญเสียความสามารถในการอุ้มน้ำและอากาศการไถพรวนจะทำให้อินทรียวัตถุในดิน ทำปฏิกิริยายากับออกซิเจนในอากาศสูญเสียอินทรียวัตถุในรูปก๊าซ นอกจากนี้ยังส่งผลให้สิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์เป็นประโยชน์อาศัยอยู่ไม่ได้

อากาศที่เปลี่ยนแปลง

สภาพอากาศแปรปวนทำให้เป็นสภาวะที่คนทั่วโลกต่างกังวลถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น มีผลทำให้โลกร้อน โดยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลโดยตรงกับภาคเกษตรกรรม กล่าวคือ ทำให้ปริมาณฝนและการกระจายตัวของฝนไม่เหมาะสมและสม่ำเสมอ ทำให้ปริมาณความชื้นไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของอ้อย อ้อยจึงกระทบแล้ง ผลผลิตจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ค่าความหวานและคุณภาพอ้อยจึงมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน

การเก็บเกี่ยวอ้อยไฟไหม้

การเผาอ้อยทำให้การอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง 5 -10 % ต่อปี และทำให้โครงสร้างของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของอ้อยเช่น ดินหนาแน่น ทึบ หากหน้าดินแห้งอ้อยจะงอกช้ากว่าปกติหรือไม่งอกเลย การเจริญเติบโตช้า ไว้ตอได้ไม่นานทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้น้อย

จะเห็นได้ว่าการทำเกษตรยุคใหม่ วางแผนการตัดอ้อยในไร่อ้อยเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตจากลำอ้อย การวางแผนตัดอ้อยที่ดีโดยการใช้รถตัดอ้อยจะช่วยให้การทำเกษตรอ้อยได้ประโยชน์ที่มากขึ้นทั้งเรื่องแรงงาน เวลาและต้นทุนในการผลิต ซึ่งประโยชน์และข้อดีที่ได้ ต่างจากการทำไร่แบบเดิมอย่างเป็นที่น่าพอใจ

Thai-A เราเป็นศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร และอะไหล่ ตัวเเทนผู้ผลิตและจำหน่ายรถตัดอ้อย MAX รถตัดอ้อย รถคีบไม้ รถคีบอเนกประสงค์ หัวคีบอ้อย อะไหล่รถเกี่ยวข้าว และอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร สินค้ามีคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน มีความคล่องตัว ดูแลง่าย ราคาเป็นมิตรกับเกษตรกรไทย ช่วยท่านลดต้นทุนการผลิต มีกำไรเพิ่มมากขึ้น และยังมีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาทุกท่านในเรื่องของเครื่องจักรที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการทุ่นแรง การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@teacgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency

บทความที่เกี่ยวข้อง