ประเภทของงานที่ต้องใช้กับเครื่องกลึง CNC

ประเภทของงานที่ต้องใช้กับเครื่องกลึง CNC

ประเภทของงานที่ต้องใช้กับเครื่องกลึง CNC

ประเภทของงานที่ต้องใช้กับเครื่องกลึง CNC
ประเภทของงานที่ต้องใช้กับเครื่องกลึง CNC

ประเภทของงานที่ต้องใช้กับเครื่องกลึง CNC งานที่ต้องนำมาผลิตด้วยเครื่องกลึง CNC ก็ไม่แตกต่างจากงานที่ผลิตด้วยเครื่องกลึงแบบ Manual คือลักษณะงานส่วนมากจะเป็นทรงกระบอก การขึ้นรูปก็จะเป็นลักษณะของการกลึงภายนอก ชิ้นงานที่ผ่านการกลึงก็จะมีขนาดลดลง และงานที่กลึงภายในหรือกลึงรู หรือคว้านรู ก็จะทำให้รรูภายในชิ้นงานมรขนาดโตขึ้น ส่วนลักษณะงานอื่น ๆ เช่น กลึงเกลียวใน เกลียวนอก เจาะรู เครื่องกลึง CNC ก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับเครื่องกลึง CNC

ลักษณะของงานกลึงแบบต่าง ๆ

1. ลักษณะของการกลึงภายนอกหรือการกลึงปอกด้วยเครื่องกลึง CNC

ลักษณของการกลึงปอก เป็นการกลึงให้เส้นผ่านศูนย์กลางนอก (Outside Diameter) มีขนาดเล็กลง ถือว่าเป็นความสามารถพื้นฐานของเครื่องกลึง CNC ที่สามารถได้ งานที่ผ่านการกลึงด้วยเครื่อง CNC นอกจากความละเอียดของขนาดแล้ว ผิวของชิ้นงาน (Surface Roughness) ก็จะมีคุณภาพดีด้วยเช่นกัน

2. ลักษณของการกลึงปาดหน้าด้วยเครื่องกลึง CNC

การกลึงปาดหน้ามีวัตถุประสงค์คือ การกลึงเพื่อควบคุมความยาวของชิ้นงานและควบคุมผิวชิ้นงาน

3. ลักษณะของการกลึงคว้านรูด้านใน

โดยส่วนมากแล้วหากต้องการรูที่มีความละเอียดสูง การเจาะด้วยดอกสว่านเพียงอย่างเดียวไม่สามารถควบคุมค่าได้ การกลึงคว้านรูก็เป็นวิธีที่ใช้กันมากในการคว้านรูให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและควบคุมให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้ ในงานกลึงด้วยเครื่อง CNC จะใช้มีกลึงที่มีขนาดเล็กในการสอดเข้าไปในรูเพื่อกลึงชิ้นงาน ยิ่งขนาดรูเล็กเท่าไหร่การกลึงก็จะยากขึ้น

4. ลักษณะของการกลึงเกลียว

การกลึงเกลียวก็จะมีลักษณะการทำงานคล้ายกับการกลึงปอก แต่ผิวงานจะไม่เรียบเหมือนงานกลึงปอก โดยเครื่อง CNC จะมีคำสั่งในการกลึงเกลียวโดยเฉพาะ และมีดกลึงก็จะเป็นมีดกลึงที่ใช้การกลึงเกลียวเฉพาะด้วยเช่นกัน