บรรจุภัณฑ์มีหน้าที่และประโยชน์อย่างไร

บรรจุภัณฑ์มีหน้าที่และประโยชน์อย่างไร

บรรจุภัณฑ์มีหน้าที่และประโยชน์อย่างไร

บรรจุภัณฑ์มีหน้าที่และประโยชน์อย่างไร

บรรจุภัณฑ์มีหน้าที่และประโยชน์อย่างไร ตอนนี้บรรจุภัณฑ์ในบ้านเรามีมากมายหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งในแต่ละชนิดนั้นก็มักจะมีความแตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้งานเป็นหลักว่านำไปใช้งานในรูปแบบไหน ซึ่งการผลิตบรรจุภัณฑ์นั้นแต่ละชนิดแน่นอนว่าจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันแล้วการออกแบบให้ดูดีและมีความหน้าสนใจนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเปนอย่างมากเลย เพราะบรรจุภัณฑ์ในบ้านเรานั้นถ้ามีรูปร่างและหน้าตาที่ดีนั้นมันจะเป็นสิ่งที่จะสามารถตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์จริง ๆ แล้วหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ก็คือการคุ้มครองและป้องกันสินค้าของเราให้อยู่ในรูปแบบที่สมบูรณ์มากที่สุด โดยจะต้องทำหน้าที่รักษาคุณภาพของอาหาร คุณภาพของครีม คุณภาพของน้ำต่าง ๆ เช่น การป้องกันอากาศซึมผ่าน ป้องกันแสงแดด ป้องกันความชื้นต่าง ๆ เป็นต้น

ตัวบรรจุภัณฑ์สินค้านอกจากจะช่วยดึงดูดให้ลูกค้าสนใจแล้ว นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังสามารถทำหน้าที่ในการแสดงข้อมูลรายละเอียดสินค้าต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น บอกถึงเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ข้อมูลต่าง ๆ วัตถุดิบที่นำมาทำ แหล่งผลิต วันหมดอายุ เป็นต้น ถ้าเราออกแบบมาดีก็สามารถดึงดูดให้ลูกค้าสนใจในตัวสินค้าของเรามากขึ้น อาจจะทำให้ลูกค้าที่เห็นสินค้าของเราแล้วเกิดความประทับใจและซื้อสินค้าของเราไปทำให้เกิดยอดขายสินค้าได้อีกด้วย

ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์

  • การป้องกันบรรจุภัณฑ์

การป้องกันบรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นจะต้องป้องกันสินค้าต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยจะต้องป้องกันสินค้าของเราให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากทที่สุด ซึ่งจะต้องป้องกันน้ำ ป้องกันความชื้น ป้องกันแสง ป้องกันแก๊ส เมื่อมีอุณหภูมิสูงหรือต่ำ ผลิตภัณฑ์จะต้องไม่แปรสภาพ ไม่ฉีดขาดง่าย ต้องปกป้องให้สินค้าใหม่อยู่เสมอซึ่งจะทำให้สินค้าของเรามีคุณภาพที่ดี

  • การจัดจำหน่ายและการกระจาย

การจัดจำหน่ายและการกระจาย บรรจุภัณฑ์จะต้องเหมาะกับพฤติกรรมการซื้อขายเอื้ออำนวยในการแยกขาย ส่งต่อ การตั้งโชว์ การกระจาย การส่งเสริมจูงใจในตัว ทนต่อการขนย้าย ขนส่ง และการคลังสินค้า ด้วยต้นทุนสมเหตุสมผล ไม่เกิดรอยขูดขีด / ชำรุด ตั้งแต่จุดผลิตและบรรจุจนถึงมือผู้ซื้อ / ผู้ใช้ / ผู้บริโภค ทนทานต่อการเก็บไว้นานได้

  • การส่งเสริมการจำหน่าย

การที่เรามีบรรจุภัณฑ์เป็นของตัวเองนั้น เราก็สามารถที่จะออกแบบให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและแตกต่างจากเจ้าอื่นได้ และยังสร้างจุดเด่นให้กับตัวสินค้า โชว์ตัวเองได้อย่างสะดุดตา สามารถระบุแจ้งเงื่อนไข แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอผลประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อจูงใจผู้บริโภค เมื่อต้องการจัดรายการเพื่อเสริมพลังการแข่งขัน ก็สามารถเปลี่ยนแปลงและจัดทำได้สะดวก ควบคุมได้และประหยัด

  • บรรจุภัณฑ์กลมกลืนกับสินค้า

บรรจุภัณฑ์กลมกลืนกับสินค้า จะต้องมีความเหมาะสมในแง่ของการออกแบบต่าง ๆ ซึ้งจะต้องมีความสะดวกสบายในการใช้งาน

  • การเพิ่มยอดขาย

เนื่องจากในตลาดมีสินค้าและคู่แข่งเพิ่มขึ้นตลอดเวลา หากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าใดได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี จะสามารถดึงดูดตา ดึงดูดใจผู้บริโภคและก่อให้เกิดการซื้อในที่สุด รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต

อย่างไรก็ตามการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ นั้นเราจะต้องออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าอีกด้วย และการออกแบบหรือผลิตบรรจุภัณฑ์ ก็ควรเลือกโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีประสบการณ์ จะทำให้เราได้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเรามากที่สุด ซึ่ง วี.เค. พลาสติก เรามีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรม มากกว่า 30 ปี เรามีทีมงานที่มากประสบการณ์ และยังสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ท่านได้อีกด้วย

นอกจากนี้เรายังมีบริการผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยให้ทุกท่านสามารถเป็นเจ้าของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สวยงามในรูปแบบของตนเองได้ ในราคาที่ย่อมเยาว์ และเรายังมีบริการสำหรับให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มทำธุรกิจอีกด้วย เราแบ่งการรับบริการของเราออกเป็น 4 ประเภท

1.ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอาง ( Beauty Packages )

ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอาง ( Beauty Packages ) เราเน้นที่บรรจุภัณฑ์ที่มีความคงทน และสามารถควบคุมระดับสูญญากาศของเครื่องสำอางได้ บรรจุภัณฑ์ใสดังผลึก ดูสะอาดตาและถูกสุขลักษณะ สินค้าดูเปล่งประกายดังแก้วใส สะดวก ปลอดภัย ไม่แตกง่าย เหมาะสมตั้งแต่กระขบวนการผลิต สินค้าไม่รั่วซึม เนื่องจากลักษณะของปากขวดที่เรียบ รับผลิตกระปุกครีม รับผลิตกระปุกพลาสติก รับผลิตตลับพลาสติก รับผลิตขวดครีม รับผลิตขวดครีมแบบปั๊ม

2.ผลิตบรรจุภัณฑ์เคมีภัณฑ์และเภสัชกรรม ( Chemical & Pharmacy )

ผลิตบรรจุภัณฑ์เคมีภัณฑ์และเภสัชกรรม ( Chemical & Pharmacy ) เราเน้นบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีความคงทน สะอาด และปลอดภัย ไม่รั่วซึมง่าย เพื่อใช้ ในอุตสาหกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์, อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์, และเวชภัณฑ์

3.ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ( Food )

ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ( Food ) เราเน้นบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีความแข็งแรงและความคงทน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พลาสติกต้องดูสะอาดตาและถูกสุขลักษณะ สินค้าดูเปล่งประกายดังแก้วใส สะดวก ปลอดภัย ไม่แตกง่าย ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร เช่น กล่องพลาสติกใส่อาหาร

4.ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ( Drink )

ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ( Drink ) เราเน้นบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีความแข็งแรงและความคงทน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พลาสติกต้องดูสะอาดตาและถูกสุขลักษณะ สินค้าดูเปล่งประกายดังแก้วใส สะดวก ปลอดภัย ไม่แตกง่าย เช่น ขวดน้ำพลาสติก กระบอกพลาสติก ถังพลาสติก แกลลอนพลาสติก ขวดพลาสติก PET, PE, PP สำหรับอุตสาหกรรมน้ำดื่ม

หากหากสนใจที่จะผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเครื่องสำอาง รับผลิตกระปุกครีม รับผลิตกระปุกพลาสติก รับผลิตตลับพลาสติก รับผลิตขวดครีม รับผลิตขวดครีมแบบปั๊ม บรรจุภัณฑ์เคมีภัณฑ์และเภสัชกรรม บรรจุภัณฑ์อาหาร หรือบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม สามารถติดต่อสอบถามหรือปรึกษาเราได้ตลอดเวลา เรามีพนักงานพร้อมให้คำปรึกษากับคุณ หากสนใจผลิตบรรจุภัณฑ์สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่เบอร์.02 529 5961 หรือทางเว็บไซต์ vkplastic.com